06.12.2023, szkolenie on-line
drukuj stronę

Szkolenie on-line: Jak się przygotować do obowiązkowego KSeF i e-faktury?

Termin i miejsce:

06.12.2023, szkolenie on-line (inne)

formularz zgłoszeniowy

Cena szkolenia:

1 Uczestnik
490,00 zł netto
(602,70 zł brutto)
za osobę
2 Uczestników
440,00 zł netto
(541,20 zł brutto)
za osobę
3 Uczestników
390,00 zł netto
(479,70 zł brutto)
za osobę

Opis szkolenia:

Od 2022 rok każdy podatnik podatku VAT ma możliwość wystawiania tzw. e-faktur w systemie KSeF. Jest to nowa ale na razie dobrowolna forma wystawiania faktur, która daje pewne korzyści jednak ma również swoje wady. Od 2024 roku wystawianie e-faktur będzie już obowiązkowe. Oznacza to, że pomijając wyjątki, nie będzie możliwości wystawienia faktury papierowej lub faktury w postaci pliku PDF. Celem szkolenia jest przygotowanie Państwa do tego nowego obowiązku. Omówimy nowe regulacje, które wprowadzają obowiązkowe stosowanie KSeF. Przeanalizujemy zasady wystawiania e-faktur, wyjątki od tych zasad oraz ich wpływ na rozliczenia podatku VAT. Wskażemy Państwu również jak się przygotować do nowego obowiązku, gdyż niewątpliwie wystawiania e-faktur będzie wymagało przygotowania. Na szkoleniu omówione zostaną również obecnie obowiązujące zasady wystawiania e-faktur.

Uwaga:

Po zakończeniu wykładu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi - bez ograniczeń czasowych, stąd godzina zakończenia szkolenia jest orientacyjna.

Szczegółowe informacje

Program szkolenia:

I. e-Faktura (KSef) - dobrowolny

 1. Definicja e-faktury i KSeF
 2. Wejście w życie przepisów o fakturach ustrukturyzowanych (e-faktury)
  • wystawianie faktur w sposób dobrowolny
  • zgoda nabywcy na wystawianie faktur ustrukturyzowanych
  • możliwość wystawiania faktur bez zgody nabywcy
  • wprowadzenie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych
 3. Krajowy System e-Faktur
  • zasady działania KSeF
  • dostęp do faktur w systemie KSeF
  • termin archiwizacji faktur w systemie KSeF
 4. Preferencje podatkowe dla podatnika związane ze stosowaniem systemu KSeF
 5. Podstawowe zasady wystawiania faktur ustrukturyzowanych
  • data wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej
  • korekta faktury ustrukturyzowanej
  • rozliczenia korekty faktury ustrukturyzowanej przez sprzedawcę i nabywcę ? ułatwienia
  • zakres faktur objętych KSeF
  • dostosowanie systemu finansowo-księgowego do zasad wystawiania faktur ustrukturyzowanych
 6. Rodzaje faktur wystawianych w KSeF
 7. Dane, która powinna zawierać faktura ustrukturyzowana
 8. Dokumenty korygujące w systemie KSeF
 9. Wady i zalety systemu KSeF
 10. Analiza zasad wystawiania e-faktury na przykładzie (wystawienie FV w KSeF)

II. Obligatoryjny system e-faktur (KSef)

 1. Obowiązek wystawienia faktury przy użyciu KSeF
 2. Wydłużenie terminu obowiązku KSeF dla podatników zwolnionych (podmiotowo i przedmiotowo)
 3. Wyłączenia z obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych (KSeF)
  • Podmioty zagraniczne
  • Procedury szczególne
  • Faktury konsumenckie
  • Bilety
  • Dowody przejazdu autostradą
  • Pozostałe
 4. Nadawanie uprawnień do KSeF
 5. Sposoby uwierzytelniania
 6. Zasady wystawiania i odbierania faktur ustrukturyzowanych (e-faktury)
 7. Rozliczanie faktur zakupowych
 8. Wzór faktury ustrukturyzowanej
 9. Omówienie schemy
 10. Oprogramowania interfejsowe KSeF
 11. Jak implementować KSeF do systemu F/K?
 12. Sposoby udostępniania faktur ustrukturyzowanych
 13. Zasady wystawiania faktur papierowych ? przypadki szczególne
 14. Faktura do paragonu - zasady wystawiania
 15. Faktura VAT RR
 16. Pozostałe faktury
 17. Zasady wystawiania faktur w przypadku awarii KSeF
 18. Zasady dokonywania korekt
  • Korekta w systemie KSeF
  • Czy można wystawić fakturę korygującą poza KSeF?
  • Moment rozpoznania korekty "in minus"
  • Potwierdzenie otrzymania faktury korygującej - znaczenie
  • Pozostałe zagadnienia
 19. Oznaczanie płatności za faktury
 20. Biała lista a KSeF
 21. Co z notami korygującymi, fakturami uproszczonymi, duplikatami faktur?
 22. Zasady ustalania kursu waluty
 23. Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych
 24. Sankcje za niestosowanie systemu KSeF
 25. Delegacje ustawowe - zakres regulacji
 26. Okresy przejściowe w stosowaniu KSeF
 27. Zmiany w innych ustawach
 28. Konsekwencje wprowadzenia obligatoryjnego KSeF dla podatników

III. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

Osoba prowadząca:

Arkadiusz Duda - Licencjonowany doradca podatkowy (nr 12132). Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 15 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy z szeregiem kancelarii podatkowych i prawnych. Specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Uczestniczył w wielu kluczowych na rynku polskim, projektach optymalizujących zobowiązania podatkowe spółek w tym w największym w skali kraju projekcie optymalizacji podatku od nieruchomości.

Posiada szeroką wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. Zajmował się koordynacją kilkuset postępowań podatkowych. Doświadczenie zdobywał również w ramach współpracy z Kancelarią Podatkową Zimny Doradcy Podatkowi. Przeprowadził szereg szkoleń i seminariów podatkowych m.in. we współpracy z Krajową Izbą Podatkową, Univers Konsulting - edukacja. Jacyno i Modzelewski Sp. z o.o., Verte Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr, Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej a także Krajową Radą Spółdzielczą w Warszawie. W zakresie szkoleń współpracował również z wydawnictwem Taxpress S.C. gdzie dodatkowo publikuję w miesięczniku Prawo Finansów Publicznych.

Informacje organizacyjne:

 • Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy e-learningowej: https://myownconference.pl oraz materiały w formie elektronicznej.
 • Wykład rozpoczyna się o godzinie 9.00.
 • Po wykładzie (z odtworzenia) odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi z udziałem Trenera.
 • Uczestnicy mogą zadawać pytania do Trenera za pośrednictwem czatu zarówno w trakcie trwania wykładu jak i po jego zakończeniu.
 • Trener odpowiada na wszystkie pytania po zakończeniu wykładu, aż do wyczerpania zagadnień zgłoszonych przez Uczestników.
 • Niezbędne jest łącze internetowe o przepustowości minimum 10 MBit/s.
 • Przed rozpoczęciem szkolenia do Uczestników wysyłany jest skrypt lub prezentacja szkolenia.
 • Po zakończeniu szkolenia wysyłamy do Uczestników certyfikat. 

Koszt szkolenia:

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe przesyłane w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa przesyłany w formie tradycyjnej.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Istnieje również możliwość dofinansowania kosztów szkoleń od 80 do 100% wartości z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS obsługiwanego przez Powiatowe Urzędy Pracy. Wystarczy złożyć wniosek we właściwym urzędzie (uczestnicy przygotowują wniosek we własnym zakresie).

Pakiety rabatowe:

Zgłoś się na więcej niż jedno szkolenie i skorzystaj z rabatu na wszystkie (im więcej szkoleń tym niższa cena):

1 SZKOLENIE
490,00 zł netto
(602,70 zł brutto)
za szkolenie
2 SZKOLENIA
440,00 zł netto
(541,20 zł brutto)
za szkolenie
3 SZKOLENIA
390,00 zł netto
(479,70 zł brutto)
za szkolenie

Przy zgłoszeniu więcej niż jednego uczestnika na dane szkolenie - rabat dla wszystkich:

1 Uczestnik
490,00 zł netto
(602,70 zł brutto)
za osobę
2 Uczestników
440,00 zł netto
(541,20 zł brutto)
za osobę
3 Uczestników
390,00 zł netto
(479,70 zł brutto)
za osobę

Zgłoś się na dowolne szkolenie on-line, dobierz e-kurs i skorzystaj z rabatu (100 zł netto na każdy dodany e-kurs). Lista e-kursów

Dobierz e-kurs i skorzystaj z RABATU 100 ZŁ NETTO na każdy dodany e-kurs

Uwaga - pakiety rabatowe łączą się, a obniżone ceny widoczne są już podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. Np. zgłaszając 2 Uczestników na 3 szkolenia - cena netto 340 zł za szkolenie/os.

06.12.2023: szkolenie on-line

wypełnij formularz zgłoszeniowy

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowego (zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych).

Doradców podatkowych, którzy chcą skorzystać z możliwości uzyskania punktów prosimy o informację - otrzymają oni odpowiedni certyfikat. Informację można umieścić w polu "uwagi" formularza zgłoszeniowego lub przekazać w dowolnym momencie do działu obsługi szkoleń www.podatki.biz.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz. Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl
 
 

 

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego. Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu. Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html