[04.10.2022] Szkolenie on-line: Podatkowe problemy biur rachunkowych z uwzględnieniem Polskiego Ładu

Zmiany podatkowe, wprowadzane nieustannie w ostatnim czasie, kontynuowane między innymi poprzez wdrożenie Polskiego Ładu oraz konieczność korekt niektórych rozwiązań, dotkliwe są szczególnie dla osób prowadzących biura rachunkowe i zajmujących się w nich rachunkowością i rozliczeniami. Aby usystematyzować aktualny stan prawny, ułatwić biegłe poruszanie się w materii bieżących rozliczeń podatkowych pracownikom i właścicielom biur rachunkowych, przygotowaliśmy szkolenie: Podatkowe problemy biur rachunkowych z uwzględnieniem Polskiego Ładu.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Szczegółowy program szkolenia:

 

A. Zmiany w przepisach podatkowych

 1. Zmiany w Polskim Ładzie (Podatek PIT)
  1. Obniżenie stawki podatku PIT z 17% na 12%
  2. Możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu
  3. Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu zapłaconych składek zdrowotnych do określonego limitu
  4. Likwidacja ulgi dla klasy średniej
  5. Likwidacja ulgi dla samotnego rodzica
  6. Modyfikacja ulgi na zabytki
  7. Zmiana zasad stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku (tj. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek)
  8. Powrót możliwości wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców
  9. Uchylenie obowiązku "podwójnego" wyliczania zaliczek za 2022 r.
  10. Możliwość ponownego wyboru rozliczenia na skali podatkowej
  11. Zmiany w zakresie składania oświadczeń i wniosków mające wpływ na obliczenie zaliczki
  12. Zmiany w zakresie poboru zaliczek
  13. Zmiany w zwolnieniach przedmiotowych
  14. Brak odpowiedzialności pracodawcy w przypadku nieprawidłowego pobrania zaliczek na PIT z uwagi na błędną informację przekazaną przez pracownika
  15. Odpłatne zbycie akcji nabytych w pierwszej ofercie publicznej (IPO)
  16. Brak składki zdrowotnej od wynagrodzenia osób powołanych do realizacji obowiązków społecznych lub obywatelskich - do 6000 zł wynagrodzenia rocznie
  17. Odliczenie od dochodu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych
  18. Ujednolicenie terminów rocznego rozliczenia PIT
  19. Wydłużenie terminów na przekazanie JPK PIT - 2024, 2025, 2026
 2. Zmiany w Podatku VAT
  1. SLIM VAT 3 - projekt
   • Rozszerzenie katalogu płatności z rachunku VAT
   • Zmiany w liczeniu proporcji o prewspółczynnika
   • Stawka sanacyjna VAT
   • Kursy walut
   • Mały podatnik - zmiana progu
   • Wiążąca Informacja Stawkowa, Wiążąca Informacja Akcyzowa - doprecyzowanie przepisów
   • Transakcje wewnątrzwspólnotowe
  2. e-Faktura (faktura ustrukturyzowana) oraz system KSeF
   • Co to jest faktura ustrukturyzowana (e-Faktura) i od kiedy będzie obowiązkowa?
   • Krajowy System e-Faktur (KSeF) - zasady korzystania
   • Faktura ustrukturyzowana (wzór)
   • Zasady wystawiania e-Faktur
   • Data wystawienia faktury oraz data otrzymania faktury
   • Zachęty dla podatników w tym nowe terminy zwrotu VAT
   • Korzyści i wady e-faktury
   • Pozostałe zagadnienia
  3. Grupa VAT
   • Co to jest Grupa VAT?
   • Korzyści związane z utworzeniem Grupy VAT?
   • Przesłanki i warunki utworzenia Grupy VAT
   • Przedstawiciel Grupy VAT
   • Zasady rozliczeń w ramach Grupy VAT
   • Zasady rozliczeń Grupy VAT z innymi podmiotami
   • Rozliczenie nadwyżki podatku naliczonego VAT a utworzenie Grupy VAT
   • Raportowanie JPK przez Grupę VAT
   • Obowiązki sprawozdawcze
   • Proporcja roczna w przypadku Grupy VAT
  4. Wymóg udostępnienia płatności bezgotówkowych
 3. Zmiany w podatku CIT (Polski Ład)
  1. Wydłużenie terminów na przekazanie JPK CIT - 2024, 2025, 2026
  2. Podatek minimalny od spółek
  3. Estoński CIT
  4. Koszty finansowania dłużnego
  5. Zmiany w przepisach o cenach transferowych (podmioty powiązane)
  6. Zmiany w podatku u źródła
  7. Ukryta dywidenda
  8. Ulgi podatkowe wprowadzone Polskim Ładem
  9. Zmiany w PGK
  10. Zmiany w zakresie warunków korzystania ze zwolnienia podatkowego w PSI i SSE
  11. Zmiany w zakresie przepisów dotyczących reorganizacji podmiotów
  12. Pozostałe zmiany

B. Istotne zagadnienia z punkt widzenia biura rachunkowego

 1. Faktury VAT - zasady wystawiania, korekt, ewidencji itp.
  1. Dane na fakturze
  2. Data sprzedaży
  3. Kiedy wystawić fakturę
  4. Korekta faktury z uwzględnieniem SLIM VAT oraz projektu SLIM VAT 2
  5. Faktura zaliczkowa, rozliczająca oraz nota
  6. Faktura elektroniczna
  7. Typowe problemy biur rachunkowych z fakturami
 2. Wybrane zagadnienia na gruncie podatku VAT
  1. Pliki JPK VAT - kody transakcji oraz zasady ich właściwego stosowania
  2. Zasady liczenia proporcji - korekta roczna
  3. Transakcje kompleksowe
  4. Zasady stosowania obniżonej stawki 8% w podatku VAT
  5. Ulgi i zwolnienia w podatku VAT
 3. Jak rozliczyć leasing operacyjny oraz leasing finansowy samochodów?
  1. Podstawowe zasady
  2. Samochody z przeznaczeniem na cele firmy oraz cele mieszane
  3. Katalog wydatków podlegających ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu
  4. Znaczenie interpretacji ogólnej w sprawie kart paliwowych.
  5. Rozliczenie używania samochodów na gruncie podatku VAT
 4. Ulgi i zwolnienia w podatku CIT - co możemy zaproponować klientowi
  1. Ulga IP BOX
  2. Ulga B+R
  3. Nowe ulgi i preferencje wprowadzone Polskim Ładem
  4. Dotacje i subwencje
  5. Dochody na cele statutowe
 5. Podatek u źródła (WHT) w praktyce biur rachunkowych
  1. W jakich przypadkach pobiera się WHT?
  2. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
  3. Wymagane dokumenty
  4. Limit 2 mln zł
  5. Oświadczenie i opinia organu
  6. Należyta staranność
  7. "Beneficial owner"
 6. Zasady rozliczeń pracowników z Ukrainy oraz pozostałych cudzoziemców
  1. Pozwolenia oraz inne wymogi administracyjne
  2. Forma zatrudnienia
  3. Ustalenie rezydencji podatkowej
  4. Obowiązki księgowego w zakresie rozliczeń podatkowych
 7. Optymalne formy prowadzenia działalności gospodarczej po zmianach wprowadzonych Polskim Ładem
  1. Spółka komandytowa
  2. Spółka komandytowo-akcyjna
  3. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  4. "Spółka cicha" jako opcjonalna forma prowadzenia działalności gospodarczej
  5. Wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 8. Obowiązki księgowego wprowadzone ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  1. Rejestr beneficjentów rzeczywistych - obowiązki biura rachunkowego
  2. Obowiązek rejestrowania transakcji
  3. Środki bezpieczeństwa finansowego
 9. Schematy podatkowe (MDR) w praktyce biur rachunkowych
  1. Księgowy jako wspomagający
  2. Definicja schematu podatkowego
  3. Zasady raportowania
  4. Jak uniknąć obowiązku raportowania?
  5. Jak nie stracić klienta?

C. Sesja pytań i odpowiedzi

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Wszystkie artykuły z tego działu »