Szkolenia otwarte:

 

Szkolenie on-line: Podatkowe problemy biur rachunkowych z uwzględnieniem Polskiego Ładu

Opis szkolenia:

Zmiany podatkowe, wprowadzane nieustannie w ostatnim czasie, kontynuowane między innymi poprzez wdrożenie Polskiego Ładu oraz konieczność korekt niektórych rozwiązań, dotkliwe są szczególnie dla osób prowadzących biura rachunkowe i zajmujących się w nich rachunkowością i rozliczeniami. Aby usystematyzować aktualny stan prawny, ułatwić biegłe poruszanie się w materii bieżących rozliczeń podatkowych pracownikom i właścicielom biur rachunkowych, przygotowaliśmy szkolenie: Podatkowe problemy biur rachunkowych  z uwzględnieniem Polskiego Ładu.

Uwaga!

Po zakończeniu wykładu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi - bez ograniczeń czasowych, stąd godzina zakończenia szkolenia jest orientacyjna. Dodatkowo istnieje możliwość zgłaszania pytań przed szkoleniem (po zgłoszeniu i opłaceniu udziału w szkoleniu).

Szczegółowy program szkolenia:

A. Zmiany w przepisach podatkowych

 

 1. Zmiany w Polskim Ładzie (Podatek PIT)

 

 1. Obniżenie stawki podatku PIT z 17% na 12%

 2. Możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu

 3. Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu zapłaconych składek zdrowotnych do określonego limitu

 4. Likwidacja ulgi dla klasy średniej

 5. Likwidacja ulgi dla samotnego rodzica

 6. Modyfikacja ulgi na zabytki

 7. Zmiana zasad stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku (tj. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek)

 8. Powrót możliwości wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców

 9. Uchylenie obowiązku "podwójnego" wyliczania zaliczek za 2022 r.

 10. Możliwość ponownego wyboru rozliczenia na skali podatkowej

 11. Zmiany w zakresie składania oświadczeń i wniosków mające wpływ na obliczenie zaliczki

 12. Zmiany w zakresie poboru zaliczek

 13. Zmiany w zwolnieniach przedmiotowych

 14. Brak odpowiedzialności pracodawcy w przypadku nieprawidłowego pobrania zaliczek na PIT z uwagi na błędną informację przekazaną przez pracownika

 15. Odpłatne zbycie akcji nabytych w pierwszej ofercie publicznej (IPO)

 16. Brak składki zdrowotnej od wynagrodzenia osób powołanych do realizacji obowiązków społecznych lub obywatelskich - do 6000 zł wynagrodzenia rocznie

 17. Odliczenie od dochodu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych

 18. Ujednolicenie terminów rocznego rozliczenia PIT

 19. Wydłużenie terminów na przekazanie JPK PIT - 2024, 2025, 2026

 

 1. Zmiany w Podatku VAT

 

1. SLIM VAT 3 - projekt

- Rozszerzenie katalogu płatności z rachunku VAT

- Zmiany w liczeniu proporcji o prewspółczynnika

- Stawka sanacyjna VAT

- Kursy walut

- Mały podatnik - zmiana progu

- Wiążąca Informacja Stawkowa, Wiążąca Informacja Akcyzowa - doprecyzowanie przepisów

- Transakcje wewnątrzwspólnotowe

 

2. e-Faktura (faktura ustrukturyzowana) oraz system KSeF

- Co to jest faktura ustrukturyzowana (e-Faktura) i od kiedy będzie obowiązkowa?

- Krajowy System e-Faktur (KSeF) - zasady korzystania

- Faktura ustrukturyzowana (wzór)

- Zasady wystawiania e-Faktur

- Data wystawienia faktury oraz data otrzymania faktury

- Zachęty dla podatników w tym nowe terminy zwrotu VAT

- Korzyści i wady e-faktury

- Pozostałe zagadnienia

 

3. Grupa VAT

- Co to jest Grupa VAT?

- Korzyści związane z utworzeniem Grupy VAT?

- Przesłanki i warunki utworzenia Grupy VAT

- Przedstawiciel Grupy VAT

- Zasady rozliczeń w ramach Grupy VAT

- Zasady rozliczeń Grupy VAT z innymi podmiotami

- Rozliczenie nadwyżki podatku naliczonego VAT a utworzenie Grupy VAT

- Raportowanie JPK przez Grupę VAT

- Obowiązki sprawozdawcze

- Proporcja roczna w przypadku Grupy VAT

 

4. Wymóg udostępnienia płatności bezgotówkowych

 

 1. Zmiany w podatku CIT (Polski Ład)

 

 1. Wydłużenie terminów na przekazanie JPK CIT - 2024, 2025, 2026

 2. Podatek minimalny od spółek

 3. Estoński CIT

 4. Koszty finansowania dłużnego

 5. Zmiany w przepisach o cenach transferowych (podmioty powiązane)

 6. Zmiany w podatku u źródła

 7. Ukryta dywidenda

 8. Ulgi podatkowe wprowadzone Polskim Ładem

 9. Zmiany w PGK

 10. Zmiany w zakresie warunków korzystania ze zwolnienia podatkowego w PSI i SSE

 11. Zmiany w zakresie przepisów dotyczących reorganizacji podmiotów

 12. Pozostałe zmiany

 

B. Istotne zagadnienia z punkt widzenia biura rachunkowego

 

 1. Faktury VAT - zasady wystawiania, korekt, ewidencji itp.

 1. Dane na fakturze

 2. Data sprzedaży

 3. Kiedy wystawić fakturę

 4. Korekta faktury z uwzględnieniem SLIM VAT oraz projektu SLIM VAT 2

 5. Faktura zaliczkowa, rozliczająca oraz nota

 6. Faktura elektroniczna

 7. Typowe problemy biur rachunkowych z fakturami

 

 1. Wybrane zagadnienia na gruncie podatku VAT

 1. Pliki JPK VAT - kody transakcji oraz zasady ich właściwego stosowania

 2. Zasady liczenia proporcji - korekta roczna

 3. Transakcje kompleksowe

 4. Zasady stosowania obniżonej stawki 8% w podatku VAT

 5. Ulgi i zwolnienia w podatku VAT

 

 1. Jak rozliczyć leasing operacyjny oraz leasing finansowy samochodów?

 1. Podstawowe zasady

 2. Samochody z przeznaczeniem na cele firmy oraz cele mieszane

 3. Katalog wydatków podlegających ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu

 4. Znaczenie interpretacji ogólnej w sprawie kart paliwowych.

 5. Rozliczenie używania samochodów na gruncie podatku VAT

 

 1. Ulgi i zwolnienia w podatku CIT - co możemy zaproponować klientowi

1. Ulga IP BOX

2. Ulga B+R

3. Nowe ulgi i preferencje wprowadzone Polskim Ładem

4. Dotacje i subwencje

5. Dochody na cele statutowe

 

 1. Podatek u źródła (WHT) w praktyce biur rachunkowych

 1. W jakich przypadkach pobiera się WHT?

 2. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

 3. Wymagane dokumenty

 4. Limit 2 mln zł

 5. Oświadczenie i opinia organu

 6. Należyta staranność

 7. "Beneficial owner"

 

 1. Zasady rozliczeń pracowników z Ukrainy oraz pozostałych cudzoziemców

 1. Pozwolenia oraz inne wymogi administracyjne

 2. Forma zatrudnienia

 3. Ustalenie rezydencji podatkowej

 4. Obowiązki księgowego w zakresie rozliczeń podatkowych

 

 1. Optymalne formy prowadzenia działalności gospodarczej po zmianach wprowadzonych Polskim Ładem

 1. Spółka komandytowa

 2. Spółka komandytowo - akcyjna

 3. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 4. "Spółka cicha" jako opcjonalna forma prowadzenia działalności gospodarczej

 5. Wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

 

 1. Obowiązki księgowego wprowadzone ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

 1. Rejestr beneficjentów rzeczywistych - obowiązki biura rachunkowego

 2. Obowiązek rejestrowania transakcji

 3. Środki bezpieczeństwa finansowego

 

 1. Schematy podatkowe (MDR) w praktyce biur rachunkowych

 1. Księgowy jako wspomagający

 2. Definicja schematu podatkowego

 3. Zasady raportowania

 4. Jak uniknąć obowiązku raportowania?

 5. Jak nie stracić klienta?

 

C. Sesja pytań i odpowiedzi

Osoba prowadząca:

Arkadiusz Duda - Licencjonowany doradca podatkowy (nr 12132). Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 15 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy z szeregiem kancelarii podatkowych i prawnych. Specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Uczestniczył w wielu kluczowych na rynku polskim, projektach optymalizujących zobowiązania podatkowe spółek w tym w największym w skali kraju projekcie optymalizacji podatku od nieruchomości.

Posiada szeroką wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. Zajmował się koordynacją kilkuset postępowań podatkowych. Doświadczenie zdobywał również w ramach współpracy z Kancelarią Podatkową Zimny Doradcy Podatkowi. Przeprowadził szereg szkoleń i seminariów podatkowych m.in. we współpracy z Krajową Izbą Podatkową, Univers Konsulting - edukacja. Jacyno i Modzelewski Sp. z o.o., Verte Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr, Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej a także Krajową Radą Spółdzielczą w Warszawie. W zakresie szkoleń współpracował również z wydawnictwem Taxpress S.C. gdzie dodatkowo publikuję w miesięczniku Prawo Finansów Publicznych.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Informacje organizacyjne:

Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy e-learningowej: https://myownconference.pl oraz materiały w formie elektronicznej.

Wykład rozpoczyna się o godzinie 8.30.

Po wykładzie (z odtworzenia) odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi z udziałem Trenera.

Uczestnicy mogą zadawać pytania do Trenera za pośrednictwem czatu zarówno w trakcie trwania wykładu jak i po jego zakończeniu.

Trener odpowiada na wszystkie pytania po zakończeniu wykładu, aż do wyczerpania zagadnień zgłoszonych przez Uczestników.

Niezbędne jest łącze internetowe o przepustowości minimum 10 MBit/s.

Przed rozpoczęciem szkolenia do Uczestników wysyłany jest skrypt lub prezentacja szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia wysyłamy do Uczestników certyfikat. 

Koszt szkolenia:

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe przesyłane w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa przesyłany w formie tradycyjnej.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Istnieje również możliwość dofinansowania kosztów szkoleń od 80 do 100% wartości z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS obsługiwanego przez Powiatowe Urzędy Pracy. Wystarczy złożyć wniosek we właściwym urzędzie (uczestnicy przygotowują wniosek we własnym zakresie).

Pakiety rabatowe:

 1. Zgłoś się na więcej niż jedno szkolenie i skorzystaj z rabatu na wszystkie (im więcej szkoleń tym niższa cena):
 • 2 szkolenia - cena netto 440 zł (541,20 zł brutto) za szkolenie, oszczędzasz 10%
 • 3 szkolenia i więcej - cena netto 390 zł (479,70 zł brutto) za szkolenie, oszczędzasz 20%
 1. Przy zgłoszeniu więcej niż jednego uczestnika na dane szkolenie - rabat dla wszystkich:
 • 2 Uczestników - cena netto 440 zł (541,20 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 10%
 • 3 Uczestników i więcej - cena netto 390,00 zł (479,70 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 20%
 1. Zgłoś się na dowolne szkolenie on-line, dobierz e-kurs i skorzystaj z rabatu (100 zł netto na każdy dodany e-kurs). Lista e-kursów

Uwaga - pakiety rabatowe łączą się, a obniżone ceny widoczne są już podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. Np. zgłaszając 2 Uczestników na 3 szkolenia - cena netto 340 zł za szkolenie/os.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.
 
TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce: