Ważne informacje w serwisie:
 • 14-12-2011Ulga prorodzinna tylko dla wychowujących dziecko
  Wykładnia art. 27f ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzi do wniosku, że w celu nabycia przez danego podatnika prawa do odliczenia od podatku tzw. ulgi prorodzinnej, konieczne jest zarówno posiadanie przez niego władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem, jak i jej faktyczne wykonywanie w danym roku podatkowym - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. więcej »
 • 24-11-2011Zabudowę balkonu można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej
  Wydatek na zabudowę balkonu można zakwalifikować do wydatków, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli wydatków na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 16.06.2011 r., sygn. ITPB2/415-283/11/MM. więcej »
 • 23-11-2011Odliczenie w zeznaniu składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca podpisał z NFZ umowę o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ponieważ ukończył studia i nie znalazł zatrudnienia, które zapewniłoby mu ubezpieczenie, a także nie podjął i nie zamierzał podjąć działalności gospodarczej. Składki wnioskodawca opłaca bez przerw do chwili obecnej. Wnioskodawca osiągnął przychody na podstawie umów o dzieło zawartych z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. Czy wnioskodawca ma prawo do odliczenia od podatku zapłaconych składek na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne? więcej »
 • 14-11-2011Wydatki na zakup suplementów w ramach ulgi rehabilitacyjnej
  Osoba niepełnosprawna ma prawo odliczyć wydatki poniesione na nabycie leków i suplementów tylko wtedy gdy leki te i suplementy spełniają cechy „leku” na terytorium Polski i są dopuszczone do obrotu - stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 26.10.2011 r., sygn. IPTPB2/415-466/11-4/AK. więcej »
 • 10-10-2011MF o uldze meldunkowej dla małżonków
  Ulga meldunkowa ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków, nawet wówczas, gdy warunek zameldowania spełnia tylko jeden z małżonków. Zwolnienie od podatku przychodów z odpłatnego zbycia ma zatem zastosowanie również do małżonka, który tego warunku nie spełnia. Stanowisko to potwierdził Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 7 października 2011 r., sygn. DD2/033/66/KOI/2011/DD-433. więcej »
 • 29-08-2011Dopłata do automatycznej skrzyni biegów nie jest przeróbką samochodu
  W przypadku, gdy niepełnosprawny kupił nowy samochód wraz z zamontowaną fabrycznie, już w chwili zakupu automatyczną skrzynią biegów wówczas nie będzie mógł odliczyć od dochodu wartości automatycznej skrzyni biegów, bowiem takiego zakupu nie można uznać za wydatek na przystosowanie pojazdu mechanicznego do potrzeb niepełnosprawności. Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 27.07.2011 r., sygn. IPTPB2/415-201/11-4/ASZ. więcej »
 • 29-04-2011Ograniczenie wspólności majątkowej nie wyklucza wspólnego rozliczenia małżonków
  Pytanie: Jesteśmy małżeństwem od kilkunastu lat. Od początku małżeństwa istniała pomiędzy nami wspólność majątkowa. Dopiero w listopadzie ubiegłego roku zawarłam wraz z mężem notarialną umowę o ograniczeniu wspólności ustawowej. Czy pomimo zawarcia tej umowy mogę rozliczyć się wspólnie z małżonkiem za 2010 rok? więcej »
 • 27-04-2011Ulga prorodzinna w PIT: Dziecko drugiego małżonka trzeba przysposobić
  Macocha lub ojczym, jeżeli nie przysposobią dziecka drugiego małżonka, nie mają prawa skorzystać z ulgi z tytułu wychowywania tego dziecka nawet wtedy, gdy faktycznie się nim zajmują i ponoszą jego koszty utrzymania – stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 21 lutego 2011 r. nr IBPBII/1/415-1061/10/AŻ. więcej »
 • 26-04-2011Używanie samochodu a ulga rehabilitacyjna w PIT
  Przed nami ostatnie chwile na złożenie zeznania podatkowego za 2010 rok. W tym roku ostatni dzień kwietnia wypada w dzień wolny, ostateczny termin do rozliczenia się z urzędem skarbowym przypada zatem na poniedziałek 2 maja. Jest to więc ostatnia chwila, aby wskazać na ulgi, z których możemy skorzystać, jak i ostrzec przed najczęściej pojawiającymi się błędami popełnianymi przez podatników w zakresie wykorzystywanych przez nich odliczeń. więcej »
 • 25-03-2011Wspólne rozliczenie z dzieckiem, które ukończyło studia w trakcie roku
  Pytanie: Jestem wdową od 1998 r. W lutym 2010 r. moja córka ukończyła 25 lat, natomiast w lipcu ubiegłego roku obroniła pracę magisterską. Przez cały 2010 r. córka była na moim utrzymaniu, tzn. nie pracowała i nie osiągnęła żadnego dochodu. Czy mam prawo do rozliczenia się jako matka samotnie wychowująca dziecko? więcej »
 • 18-03-2011Ulga prorodzinna na pełnoletnie niepełnosprawne dziecko
  Pytanie: Mam niepełnosprawną 32-letnią córkę, która ma orzeczoną całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji i wymaga całodobowej opieki drugiej osoby. Jestem jej jedynym opiekunem. Córka otrzymuje dodatek pielęgnacyjny, przyznany na podstawie decyzji ZUS oraz rentę, która nie przekracza kwoty 9.120 zł. Czy jako matce opiekującej się niepełnosprawnym dzieckiem przysługuje mi ulga z tytułu wychowywania dziecka? więcej »
 • 16-03-2011Babcia odliczy ulgę prorodzinną tylko jeżeli jest opiekunem prawnym
  Pytanie: Opiekuję się niepełnoletnimi dziećmi mojego syna, który w 2009 r. wyjechał wraz z żoną za granicę. Za pośrednictwem ZUS zgłosiłam dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego jako członków rodziny, a syn przekazał opiekę prawną nad nimi w drodze pełnomocnictwa notarialnego. Ponieważ syn sporadycznie przysyłała pieniądze obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania dzieci (wyżywienie, ubranie, leczenie, opłaty w szkole itd.) spoczywa na mnie. Czy w związku z opieką sprawowaną nad wnukami przysługuje mi odliczenie ulgi od podatku za rok 2010 w kwocie 1112,04 zł na każde dziecko? więcej »
 • 11-03-2011Płacąc tylko alimenty nie wychowujemy samotnie dziecka
  Pytanie: Na początku 2010 r. rozwiodłem się. Zgodnie z orzeczeniem sądu płacę alimenty na mojego 7-letniego syna, który mieszka ze swoją matką, a moją byłą żoną. Dodam, że nie zostałem pozbawiony władzy rodzicielskiej. Widuję się z synem kilka razy w tygodniu. Często zabieram go do siebie na kilka dni. Oprócz wspomnianych alimentów, regularnie opłacam dodatkowe lekcje języka angielskiego dla syna. Czy przysługuje mi prawo opodatkowania dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci? więcej »
 • 09-03-2011Po rozwodzie można rozliczyć się wspólnie z dzieckiem
  Pytanie: W lipcu ubiegłego roku rozwiodłam się. Na moim utrzymaniu pozostaje 21-letnia córka, która studiuje dziennie. Córka nie uzyskała żadnych dochodów w 2010 roku. Mój były mąż, jeszcze przed rozwodem, wyprowadził się z domu w którym mieszkam razem z córką. Czy z racji tego, że uzyskałam rozwód w trakcie 2010 roku, a więc nie byłam osobą rozwiedzioną przez pełny rok podatkowy, mogę rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko? więcej »
 • 04-03-2011Komputer jako urządzenie niezbędne w rehabilitacji
  Pytanie: Kupiłam komputer wraz z oprogramowaniem dla niepełnosprawnej córki (umiarkowany stopień niepełnosprawności), która jest na moim utrzymaniu. Komputer jest niezbędny do nauki córki, która od 2006 r. ma indywidualne nauczanie. Z uwagi na częste, długotrwałe pobyty w szpitalach, rekonwalescencje, zabiegi rehabilitacyjne i bardzo częste choroby z uwagi na brak odporności, córka opuszcza zajęcia w szkole, więc jedynym sposobem nadgonienia zaległości i normalne nauki jest pomoc komputera. Zgodnie z zaleceniem lekarza córka może siedzieć, stać i chodzić tylko przez parę godzin na dobę, dlatego też większość nauki odbywa się z pozycji leżącej. Czy mogę odliczyć od podatku w ramach ulgi rehabilitacyjnej wspomniany komputer wraz z oprogramowaniem? więcej »
« poprzednia[ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ]następna »


Tutaj znajduje się serwis Rozliczenie Roczne 2011