Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

e-akta osobowe

 • 04.09.2009Opodatkowanie umowy pożyczki zawartej przez podmiot powiązany
  Pytanie podatnika: Czy zawierane przez Wnioskodawcę umowy pożyczki będą podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
  • 28.08.2009Samochód wspólnika w spółce cywilnej – rozliczanie wydatków
   Pytanie podatnika: Czy faktury dotyczące eksploatacji samochodu winny być wystawione na wspólnika spółki i jego nr NIP czy na spółkę i jej nr NIP, aby spółka mogła uznać je za koszt uzyskania przychodu spółki podlegający wpisowi do księgi przychodów i rozchodów spółki?
   • 26.08.2009BCC o zmianach w ochronie informacji niejawnych
    Ułatwienia dla przedsiębiorców ubiegających się o zawarcie umów związanych z dostępem do informacji niejawnych, a także firm wykonujących na podstawie przepisów prawa zadania w tym zakresie – to zmiany w ustawie o ochronie informacji niejawnych, które pozytywnie ocenił Business Centre Club. Według autorów rządowego projektu celem nowego prawa jest takie unormowanie systemu ochrony informacji niejawnych, aby był on maksymalnie efektywny przy jednoczesnym uproszczeniu i aktualizacji, ale bez uszczerbku dla bezpieczeństwa informacji niejawnych.
    • 24.08.2009Zaginięcie dokumentacji płacowej – postępowanie w sprawach emerytur
     Interpelacja nr 9605 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie postępowania przed organami ZUS, w sytuacji gdy dokumentacja przedstawiająca wysokość osiąganych przez pracowników zarobków zaginęła
     • 17.08.2009Krajowe podróże służbowe – przejazd, noclegi, inne wydatki w kosztach uzyskania
      Środek transportu właściwy do odbycia podróży służbowej określa pracodawca. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu, z zastosowaniem przysługującej pracownikowi ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje. Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy.
      • 12.08.2009Orzecznictwo: Przekroczenie limitu kosztów wynikającego z kilometrówki a prawo do odliczenia VAT
       Przedmiotem sporu pomiędzy organami a stroną skarżącą były zagadnienia dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego, w sytuacji nie uwzględnienia poniesionych przez Spółkę wydatków, jako kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych.
       • 11.08.2009Leasing samochodu od podmiotu z UE a obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym
        Leasing samochodu osobowego od podmiotu posiadającego stałą siedzibę w innym państwie członkowskim UE powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym z chwilą rejestracji samochodu na terytorium Polski – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
        • 07.08.2009Orzecznictwo: Dowód na poniesienie kosztu podatkowego musi mieć formę określoną w przepisach
         Z uzasadnienia: Brak prawidłowo wystawionego dowodu księgowego nie eliminuje bowiem możliwości dowodzenia innymi dowodami, w tym dowodami z zeznań świadków. Jednakże należy stwierdzić, że w sytuacji, kiedy przepis prawa materialnego wprost uzależnia zaistnienie określonego skutku od zachowania określonej formy dowodowej, odstępstwa od tak zapisanej zasady nie mogą mieć miejsca. W takiej sytuacji dowody z zeznań świadków lub stron nie mogą zastąpić dowodów z dokumentów, mogą natomiast przyczynić się tylko do wyjaśnienia wątpliwości związanych z treścią istniejącego dowodu, ale nie mogą stanowić wyłącznej podstawy do obciążenia kosztów podatkowych.
         • 05.08.2009Opodatkowanie aportu podatkiem VAT
          Od 1 kwietnia 2009 r. w polskim systemie podatkowym nie występuje już zwolnienie, które byłoby dedykowane konkretnie przekazaniu prawa do rozporządzania towarami jak właściciel oraz zbyciu prawa w formie aportu (czyli wkładu niepieniężnego do spółki).
          • 30.07.2009Polacy najchętniej kupują używane auta
           Jak podaje TNS OBOP, co jedenasty Polak (9 proc.) w wieku 18 lat i więcej planował na początku 2009 roku zakup samochodu osobowego dla siebie lub swojego gospodarstwa domowego, 6 proc. respondentów deklarowało zamiar zakupu auta w okresie styczeń 2009 - styczeń 2010. Najczęściej planowany jest zakup auta używanego. Plany dotyczące zakupu samochodu nie uległy zasadniczym zmianom w stosunku do ubiegłych lat (2007 - 2008), kiedy to po wyraźnym wzroście intencji zakupu w porównaniu z 2006 r. ustabilizowały się na poziomie około 10 proc.
           • 29.07.2009Podatek PCC zależy od rodzaju łączących się spółek
            Interpelacja nr 10121 do ministra finansów w sprawie prawidłowego opodatkowania transakcji połączenia firm
            • 17.07.2009Amortyzacja starych samochodów
             Pytanie podatnika: Czy wprowadzając samochód osobowy do środków trwałych Wnioskodawczyni może przyjąć jako wartość początkową tego środka trwałego cenę nabycia wynikającą z oryginalnego rachunku, tj. 40.135,00 zł?
             • 13.07.2009Składka OC dla członka zarządu jest przychodem
              Pytanie podatnika: Czy zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym koszt związany z opłaceniem przez ubezpieczającą Spółkę składki z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności członków organów stanowi przychód dla osoby pełniącej funkcję członka zarządu podlegający opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych, zgodnie z art. 12 i art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
              • 07.07.2009Orzecznictwo: Dochody z nieujawnionych źródeł - porównawcza pułapka
               Z uzasadnienia: W okresie wrzesień 1994-czerwiec 2000 r. Z. S. prowadził działalność w zakresie przewozu osób taksówką osobową opodatkowaną w formie karty podatkowej (bez zatrudniania pracowników). Dla określenia wysokości dochodu w tym okresie organy podatkowe przyjęły przychody podatników prowadzących działalność w tym samym okresie, w tej samej miejscowości opodatkowanych w formie ryczałtu ewidencjonowanego, bez zatrudniania pracowników. Nie ma żadnych racjonalnych podstaw do przyjęcia, że sam fakt opodatkowania w formie karty podatkowej gwarantował osiąganie kilkunastokrotnie większych dochodów. W takim wypadku żaden z świadczących usługi przewozu osobowego nie byłby opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego.
               • 06.07.2009Odliczenie VAT od samochodu ciężarowego
                Pytanie podatnika: Czy poniżej opisany wyciąg ze świadectwa homologacji uprawnia Wnioskodawczynię do odliczenia w całości VAT-u naliczonego od zakupu nw. samochodu, jak też od zakupionego paliwa?
                • 02.07.2009Opodatkowanie emerytur niesprawiedliwe?
                 Interpelacja nr 8834 do ministra finansów w sprawie podwójnego opodatkowania emerytur
                 • 30.06.2009Możliwość dokumentowania usług turystyki fakturami VAT marża
                  Pytanie podatnika: Czy Spółce w przedstawionych sytuacjach przysługuje prawo do udokumentowania czynności poprzez wystawienie faktury VAT marża?
                  • 26.06.2009Podatek ekologiczny na razie w fazie dyskusji
                   Poseł Marek Matuszewski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Z doniesień medialnych wynika, iż  Ministerstwo Finansów rozpoczęło już prace nad projektem ustawy o podatku ekologicznym, który miałby zastąpić akcyzę. Z informacji tych wynika, że podatek byłby płacony co roku w urzędzie skarbowym lub w wydziale komunikacyjnym, a zacząłby obowiązywać prawdopodobnie od 2010 r. Najwyższą kwotę podatku zapłaciliby kierowcy jeżdżący starymi autami - 3 tys. zł za auto sprzed 1992 r. Natomiast właściciele pojazdów, których wiek nie przekracza 9 lat, zapłacą ok. 500 zł. Najmniejszy podatek zapłacą ci, których stać na kupno nowego samochodu z salonu - zaledwie ok. 100 zł rocznie.
                   • 25.06.2009Zysk ubezpieczycieli w I kwartale wyniósł blisko 1,5 mld zł
                    Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w I kwartale 2009 roku. Dane wskazują, że 66 towarzystw prowadzących działalność w Polsce osiągnęło od stycznia do marca tego roku zysk wynoszący prawie półtora miliarda złotych. W tym samym czasie ubezpieczyciele zebrali składki na łączną kwotę ponad 13 mld zł i wypłacili odszkodowania i świadczenia w wysokości 9,5 mld zł. Kapitały własne zakładów ubezpieczeń przekroczyły 37,2 mld zł.
                    • 25.06.2009Opodatkowanie akcyzą samochodów od 1 marca 2009 r.
                     Zapytanie nr 3780 do ministra finansów w sprawie zmiany przepisów dotyczących poboru podatku akcyzowego przy sprzedaży nowych samochodów
                     • 24.06.2009Wydatki na wynajem samochodu w zagranicznej podróży służbowej a koszty firmy
                      Pytania podatnika: 1. Czy wydatki związane z wynajmem i eksploatacją samochodu bez kierowcy (koszty paliwa, parkingów, myjni, napraw – wymiana sprzęgła, kół, filtrów) poniesione w celu realizacji zadań w trakcie odbywania zagranicznej podróży służbowej są kosztem uzyskania przychodu dla Spółki? Czy Spółka może w pełnej wysokości zaliczyć powyższe koszty do kosztów uzyskania przychodów? Czy istnieje w tym przypadku obowiązek prowadzenia ewidencji pojazdu i porównywanie do limitu „kilometrówki”? Czy do ewidencji przebiegu pojazdu porównuje się tylko koszty np. myjni, napraw itd. czy koszty i najem samochodu? Czy występuje różnica w określeniu wysokości kosztów podczas delegacji służbowej i oddelegowania (korespondencji)?
                      • 23.06.2009Orzecznictwo: Sprawdź, czy nie jesteś podatnikiem VAT
                       Skarżący wywodził, iż podatnikiem nie był, a swoje przekonanie w tej kwestii opierał na tym, iż pomimo zarejestrowania działalności gospodarczej w branży remontowo - budowlanej nie świadczył on usług w tym zakresie, a skoro zatem co podkreślał firma ta istniała jedynie "na papierze" nie ciążył też na nim obowiązek rejestracji tej działalności na użytek podatku od towarów i usług w urzędzie skarbowym, jak również nie miał obowiązku prowadzenia stosownej ewidencji, a co za tym idzie obliczania i odprowadzania podatku należnego od osiągniętego obrotu. Ponadto co podkreślał, nabywanie samochodów używanych na terenie państw Wspólnoty Europejskiej, ich import do kraju, a następnie sprzedaż, nawet wielokrotna, jako że nie mieści się w zakresie działalności remontowo - budowlanej, nie może być uznana za czynności podlegające opodatkowaniu, albowiem nie zostały dokonane w ramach profesjonalnej (formalnie zarejestrowanej) działalności handlowej.
                       • 22.06.2009Jak wyliczyć czas pracy kierowcy
                        Kierowca samochodu osobowego zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy wyjechał ze swoim szefem w delegację. W danym dniu jego praca wyglądała następująco: przyszedł do pracy na godz. 8.00 (zgodnie ze swoim stałym rozkładem czasu pracy pracuje od 8.00 do 16.00), od 9.00 do 11.00 jeździł po mieście, potem przez 2 godziny mył samochód, następnie (o godz. 13.00) wyjechał w delegację. Prowadził samochód przez kolejne 4 godziny, następnie przez 3 godziny czekał „pod telefonem” na prezesa będącego na spotkaniu, zwiedzając w tym czasie miasto, a potem przez kolejne 2 godziny znowu prowadził pojazd. O godz. 22.00 dojechał do hotelu. Co w przedstawionej sytuacji będzie podlegało wliczeniu do czasu pracy kierowcy?
                        • 18.06.2009VAT i CIT 2009 – Konferencja w Sopocie
                         Już wkrótce, w dniach 29.06.2009 – 1.07.2009 księgowi i doradcy podatkowi będą mieli okazję spotkania się na trzydniowej konferencji, poświęconej VAT i CIT w 2009, organizowanej w niebanalnym otoczeniu. Gospodarzem będzie bowiem sopocki hotel Zhong Hua, położony bezpośrednio na plaży. Lokalizacja konferencji umożliwi połączenie obowiązków i przyjemności – a zarówno pierwszych jak i drugich nie zabraknie. Otoczenie, warunki i morska atmosfera z pewnością sprzyjać będą ożywionym dyskusjom i wymianie doświadczeń. Prowadzącymi konferencję są wybitni specjaliści, wykładowcy i doradcy podatkowi, a o atrakcje popołudniowe i wieczorne dbać będą organizatorzy – Akademia Biznesu MDDP i www.podatki.biz  
                         • 18.06.2009Ulga uczniowska w przypadku likwidacji działalności
                          Zapytanie nr 3667 do ministra finansów w sprawie możliwości kompensaty ulgi przyznanej przez naczelnika urzędu skarbowego
                          • 15.06.2009Zniszczenie przedmiotu leasingu w kosztach firmy
                           Pytanie podatnika: Czy w wyniku wygaśnięcia umowy leasingu, na skutek całkowitego zniszczenia przedmiotu leasingu, Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu nierozliczoną część opłaty wstępnej i dodatkową opłatę naliczoną przez firmę leasingową?
                           • 05.06.2009Udostępnienie majątku spółki w ramach kontraktu menedżerskiego a opodatkowanie VAT
                            Udostępnienie menedżerom składników majątkowych spółki (samochodu osobowego, pomieszczeń biurowych) może być uznane za odpłatne świadczenie usług na rzecz wykonującego kontrakt menedżerski, ale tylko w sytuacji, gdy owe składniki majątku byłyby wykorzystane jedynie do celów prywatnych, nie mających w ogóle związku z działalnością spółki – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
                            • 03.06.2009MPiPS o zasadach dokumentowania zarobków z lat ubiegłych
                             Interpelacja nr 8845 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości powołania przez prezesa ZUS komisji rzeczoznawców w sprawach pracy i płacy, której zadaniem byłoby odtworzenie zarobków z tych lat, za które nie można przedłożyć dokumentów o wysokości wynagrodzenia
                             • 03.06.2009Umowa dzierżawy jako umowa leasingu
                              Pytania podatnika: 1. Czy biorąc pod uwagę elementy zawarte w umowie dzierżawy można uznać, że spełnia ona warunki umowy leasingu i na podstawie art. 16 ust. 3b odstąpić od prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu? 2. Czy otrzymanie od wydzierżawiającego oświadczenia stwierdzającego wartość początkową dzierżawionych samochodów jest wystarczającym dokumentem stanowiącym podstawę ustalenia spełnienia warunku określonego w art. 17b ust. 1 pkt 2 ustawy?
                              • 29.05.2009Wydatki na użyczony samochód w kosztach firmy
                               Pytanie: W lutym br. założyłem działalność gospodarczą. Ponieważ nie mam własnego samochodu, na potrzeby prowadzonej działalności zamierzam korzystać z samochodu brata. Czy na podstawie umowy bezpłatnego użyczenia i ewidencji przebiegu pojazdu będę mógł zaliczyć paliwo do kosztów firmy?
                               • 28.05.2009Aport jako czynność podlegająca VAT
                                Interpelacja nr 8688 do ministra finansów w sprawie zasad rozliczania podatku VAT od wkładów niepieniężnych do spółek osobowych po 31 marca 2009 r.
                                • 20.05.2009Opłaty za parking i autostrady mogą być kosztem
                                 Pytanie: Pracownicy mojego przedsiębiorstwa odbywają, za moją zgodą, podróże służbowe na terenie kraju swoimi prywatnymi samochodami osobowymi i ponoszą przy tym szereg kosztów, takich jak: koszty zakupu paliwa, koszty opłat za przejazdy autostradami czy też koszty opłat parkingowych. Do chwili obecnej rozliczałem pracowników korzystających z prywatnego samochodu do celów służbowych tylko według tzw. kilometrówki. Postanowiłem jednak, że obecnie będę zwracać pracownikom również pozostałe poniesione przez nich wydatki w podróży służbowej. Czy dokonywany pracownikom zwrot kosztów opłat za przejazd autostradą oraz opłat parkingowych będę mógł uznać za koszt uzyskania przychodu firmy?
                                 • 18.05.2009Kontrola przedsiębiorcy na podstawie usdg
                                  W dniach 7 oraz 31 marca 2009 r. ustawodawca dokonał ostatniej nowelizacji ustawy z dnia 22 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, ostat. zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97; dalej: usdg), wprowadzając zasadnicze zmiany oraz zupełnie nowe uregulowania prawne w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorców.
                                  • 14.05.2009Przewodnik eYouGuide po „cyfrowych prawach” konsumenta
                                   Komisja Europejska uruchomiła nowy przewodnik internetowy eYouGuide, który zawiera praktyczne rady dotyczące tzw. „cyfrowych praw”, jakie gwarantują europejskim konsumentom unijne przepisy. Szeroki dostęp do informacji o prawach konsumentów ma przyczynić się do zwiększenia zaufania i pełnego uwolnienia gospodarczego potencjału jednolitego europejskiego rynku internetowego, którego dochody wynoszą 106 mld euro.
                                   • 14.05.2009W kwietniu spadła produkcja samochodów
                                    Jak informuje Instytut Badania Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, produkcja samochodów osobowych i dostawczych w kwietniu 2009 roku zmalała o 8,1 proc. w stosunku do marca br. i o 22,1 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem roku ubiegłego. Ogółem polskie fabryki w kwietniu wyprodukowały 78,1 tys. sztuk pojazdów.
                                    • 13.05.2009Podatki, rachunkowość i prawo pracy – szkolimy przez Internet
                                     Nieustanne podnoszenie kwalifikacji w zawodach związanych z rachunkowością, podatkami, kadrami i finansami jest koniecznością (dotyczy to oczywiście również wielu innych zawodów). Stąd popularność szkoleń i zwiększająca się liczba osób biorących w nich udział. Jednak szkolenia oprócz oczywistych korzyści powodują też komplikacje. Delegowanie pracownika oznacza jego nieobecność w pracy, konieczność poniesienia kosztów wyjazdu, często opłacenia noclegu i innych kosztów pobytowych. Koszt szkolenia jest zwykle znaczny, co ogranicza liczbę pracowników w nim uczestniczących. Pojawiła się jednak interesująca opcja, którą w imieniu zespołu szkoleniowego www.podatki.biz prezentuję poniżej.
                                     • 13.05.2009Sprzedaż samochodu osobowego wykupionego z leasingu
                                      Pytanie podatnika: Jaką stawkę VAT Spółka powinna zastosować przy sprzedaży w/w samochodu osobowego?
                                      • 12.05.2009Zalecenia UE w sprawie zastosowania mikroprocesorów
                                       Komisja Europejska przyjęła zbiór zaleceń, które mają zagwarantować przestrzeganie prawa do poszanowania życia prywatnego i ochrony danych osobowych przez wszystkie podmioty zaangażowane w projektowanie i eksploatację technologii wykorzystującej inteligentne mikroprocesory, czyli urządzenia mikroelektroniczne, które są częścią wielu przedmiotów codziennego użytku - od lodówek do kart transportu miejskiego.
                                       • 08.05.2009Znaczące wzmocnienie kontroli skarbowej – e-handel pod specjalnym nadzorem
                                        W Sejmie rozpoczęły się prace nad rządowym projektem ustawy zmieniającej ustawę o kontroli skarbowej. Kierunek zmian jest jasny – znaczące wzmocnienie uprawnień, możliwości i pozycji organów kontrolnych. Prezentując proponowane przez rząd zmiany, rozpoczynamy od przewidywanych w projekcie nowych przepisów, które ułatwią organom kontroli skarbowej dotarcie do informacji o osobach, które prowadzą działalność, nie ujawniając tego lub zaniżając podstawy opodatkowania.
                                        • 28.04.2009Składki na ubezpieczenie zdrowotne – czy tak nie byłoby prościej?
                                         Interpelacja nr 7870 do ministra pracy i polityki społecznej, ministra zdrowia oraz ministra finansów w sprawie propozycji uproszczenia rozliczenia składek zdrowotnych
                                         • 27.04.2009Jednorazowa amortyzacja motocykla
                                          Pytanie podatnika: Czy po wpisaniu motocykla do rejestru środków trwałych Wnioskodawca może skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego jako małe przedsiębiorstwo?
                                          • 23.04.2009Jak ustalić wartość sprowadzanego samochodu
                                           Zapytanie nr 3308 do ministra finansów w sprawie nowych zasad opodatkowania samochodów
                                           • 21.04.2009Modernizacja gospodarstw rolnych – ARiMR rozpoczęła nabór wniosków
                                            Od wtorku 21 kwietnia można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej na modernizację gospodarstw rolnych z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007 - 2013. Wnioski będą przyjmowane do 28 kwietnia. Tegoroczna pula środków do wykorzystania wynosi ponad 2,5 mld zł i została podzielona na koperty wojewódzkie. Wszystkie złożone wnioski wezmą udział w losowaniu, które określi kolejność, w jakiej przyznana zostanie pomoc.
                                            • 15.04.2009Orzecznictwo podatkowe: Odliczanie VAT przy zakupie paliwa do samochodów użytkowanych przez firmy
                                             W konsekwencji przekroczenia z dniem 1 maja 2004 r. przez państwo polskie granic dopuszczalnych ograniczeń wyznaczonych przez art. 17 ust. 6 akapit drugi Szóstej Dyrektywy, od tego dnia nie mają zastosowania wszelkie określone w prawie krajowym ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego zawartym w zakupach dotyczących wydatków na nabycie paliwa do samochodów wykorzystywanych w działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. W szczególności nie ma w całości zastosowania obowiązujący obecnie (tj. w brzmieniu od 22 sierpnia 2005 r.) art. 88 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 86 ust. 3 ustawy o VAT.
                                             • 15.04.2009Sprzedaż samochodu nabytego w spadku
                                              Pytanie: Jestem właścicielem samochodu osobowego nabytego w drodze spadku po zmarłej żonie. Ponieważ jestem na rencie i nie stać mnie na jego utrzymanie, zamierzam go sprzedać. Kiedy można sprzedać samochód bez konieczności zapłaty podatku dochodowego od kwoty uzyskanej ze sprzedaży?
                                              • 02.04.2009Urzędy celne kwestionują wartość sprowadzanych samochodów
                                               Interpelacja nr 7105 do ministra finansów w sprawie kwestionowania przez urzędy celne cen nowych samochodów sprowadzonych do Polski
                                               • 31.03.2009Duże zmiany dla rozpoczynających działalność gospodarczą
                                                Dzisiaj (31 marca 2009 r.) wchodzi w życie spory pakiet zmian mających znaczenie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. W założeniu zmiany mają przyczynić się do uproszczenia procedur związanych z rozpoczęciem działalności – poprzez ograniczenie liczby instytucji, które musi odwiedzić przyszły przedsiębiorca.
                                                • 27.03.2009Orzecznictwo podatkowe: Zwrot podatku VAT po likwidacji spółki cywilnej
                                                 Dla potrzeb związanych z rozliczeniem podatkowym, w związku z zakończeniem działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług spółki cywilnej lub osobowej prawodawca ustanowił w art. 14 ustawy fikcję prawną polegającą na przyjęciu dalszego istnienia spółki, mimo utraty przez nią w wyniku rozwiązania bytu prawnego. Tym samym spółka taka (podatnik) zobowiązana jest zarówno do zapłaty podatku likwidacyjnego jak i uprawniona do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Skoro prawodawca uznał potrzebę dalszego istnienia spółki w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług z okresu likwidacji (art. 14 ustawy VAT), to tym bardziej w ramach wykładni należy przyjąć prawną możliwość rozliczenia podatku VAT z okresu prowadzenia przez spółkę aktywnej działalności gospodarczej. Jeśli zatem pomimo utraty bytu prawnego spółka nieposiadająca osobowości prawnej ma prawo do zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym, to tym bardziej - posługując się wnioskowaniem a maiori ad minus - winna mieć prawo do zwrotu różnicy podatku za okres rozliczeniowy, podczas którego była czynnym podatnikiem podatku od wartości dodanej.
                                                 • 27.03.2009Z firmy do majątku prywatnego
                                                  Pytania podatnika: 1. Czy przekazanie samochodu osobowego na cele osobiste będzie korzystało ze zwolnienia z VAT? 2. Czy konieczna będzie korekta odliczonego podatku VAT w związku z jego wyłączeniem z majątku firmy w okresie korekty?
                                                  • 26.03.2009Dokumentowanie wydatków ponoszonych w związku z eksploatacją samochodu osobowego
                                                   Dla udokumentowania wydatków ponoszonych w związku z eksploatacją samochodu osobowego nieujętego w ewidencji środków trwałych podatnik powinien prowadzić nie tylko ewidencję przebiegu pojazdu, ale też powinien posiadać dokumentację źródłową, tj. faktury VAT, rachunki oraz dowody zapłat czy polis. Należy przy tym pamiętać, by dokumenty te zawierały wszystkie dane wymagane przepisami prawa.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 31 ] . [ 32 ] . [ 33 ] . [ 34 ] . [ 35 ] . [ 36 ] . [ 37 ] . [ 38 ] . [ 39 ] . [ 40 ] ... [ 42 ] następna strona »