akumulacja

  • 30.11.2009PKB w III kwartale wzrósł o 1,7 proc.
    Według wstępnych wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego, produkt krajowy brutto niewyrównany sezonowo - obliczany według stałych, średniorocznych cen z poprzedniego roku - wzrósł realnie o 1,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku po wzroście o 1,1 proc. w II kwartale. Głównymi czynnikami wzrostu PKB były popyt zagraniczny (eksport netto), którego wpływ na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł 3 pkt proc., oraz spożycie ogółem – wpływ 1,6 pkt proc. Natomiast negatywny wpływ na wzrost PKB miała akumulacja (-2,9 pkt proc), w tym popyt inwestycyjny (-0,3 pkt proc).
  • 28.08.2009PKB w II kwartale wzrósł o 1,1 proc.
    Według wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego, produkt krajowy brutto w II kwartale 2009 r. w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego (PKB niewyrównany sezonowo) wzrósł realnie o 1,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego (w I kwartale wzrost wyniósł 0,8 proc.). Z kolei PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2000) wzrósł w II kwartale 2009 r. realnie o 0,5 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 1,4 proc. (w I kwartale wzrost w skali roku wyniósł 1,7 proc.).
  • 22.10.2007Skorygowane dane na temat PKB w I półroczu
    Prawie 546,9 mld zł wyniósł polski PKB w pierwszym i drugim kwartale bieżącego roku. Główny Urząd Statystyczny opublikował poprawione dane, uwzględniając wcześniejszą korektę wysokości PKB w roku 2006.