Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

osoba odpowiedzialna obliczenie podatku

  • 21.08.2007Orzecznictwo — Kto może wystąpić o interpretację
    Zaskarżonym do Sądu postanowieniem z dnia 15 maja 2.006 r. nr 1401/HTI/4407/14-7/06/AŁ Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając na podstawie art 233 § 1 pkt 1, art. 165a w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. — w dalszej części uzasadnienia powoływanej jako 0.p.) utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 1.9 grudnia 2005 r. nr 1471/MUR1/443-484/05/ którym skarżącemu P. odmówiono wszczęcia postępowania w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego.