Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bank

 • 15.10.2007Dokumentowanie wydatków – przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych
  Podstawową zasadą obowiązującą na gruncie prawa podatkowego, również w podatku dochodowym, jest zasada samoopodatkowania. Wyraża się ona tym, że podatnicy sami dokonują zgłoszenia do opodatkowania źródeł przychodów oraz obliczają i odprowadzają należny podatek. W celu zapobieżenia możliwości omijania lub unikania opodatkowania przez podatników, wprowadzono do ustawy szczególny rodzaj przychodów kwalifikowanych do innych źródeł, tzw. przychody z nieujawnionych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. t.j. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
  • 15.10.2007Opodatkowanie dochodów ze źródeł nieujawnionych
   Wyrokiem z dnia 1 grudnia 2005 r., sygn. akt I SA/Sz 547/05, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Eweliny P-L na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2005 r., nr PB4.31-4117/823-49/2004/N, utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z dnia 26 listopada 2004 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r.
   • 15.10.2007Gospodarcza część debaty bez konkretów
    „Debata nie pokazała, jakie są programy gospodarcze obu partii”, „część gospodarcza debaty była mało konkretna”, „z wypowiedzi uczestników trudno było się zorientować, o co chodzi w gospodarce” – tak piątkowe starcie liderów PiS i PO przed telewizyjnymi kamerami ocenili ekonomiści. Ich opinie zebrała Polska Agencja Prasowa.
    • 12.10.2007„GP”: Cudu nie ma
     W Polsce nie ma cudu gospodarczego i nie zdarzy się on także w najbliższych latach — uważają analitycy gospodarczy, których opinie publikuje „Gazeta Prawna”. Według prognozy przedstawionej przez dziennik w 2008 r. nastąpi lekkie spowolnienie gospodarcze — tempo wzrostu PKB spadnie o 1 punkt procentowy.
     • 12.10.2007Inne niż odsetki następstwa opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego
      Zobowiązanie pieniężne jest wykonane należycie m.in. w przypadku, gdy zostało spełnione w terminie. Termin ten, stosownie do art. 476 k.c., wynika albo z treści zobowiązania, albo z wezwania wierzyciela.1) Wspomnieć należy, że świadczenie pieniężne, stosownie do art. 454 k.c., jest długiem oddawczym, tzn. winno być spełnione w miejscu zamieszkania czy też siedziby wierzyciela. Jeżeli wierzyciel prowadzi przedsiębiorstwo — świadczenie pieniężne, które ma związek z tym przedsiębiorstwem, powinno być spełnione w siedzibie tego przedsiębiorstwa, chyba że zapłata miała nastąpić bezgotówkowo — wtedy w miejscu siedziby jednostki organizacyjnej banku, w którym wierzyciel ma rachunek.2)
      • 11.10.2007Pekao SA: Nowe akcje i licencja na działalność maklerską
       Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła Pekao SA zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej. Wyraziła też zgodę na wyemitowanie przez ten bank nowych akcji dla mniejszościowych akcjonariuszy Banku BPH.
       • 09.10.200735 proc. środków OFE ulokowane w akcjach
        Średnio ponad 1/3 środków zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych została ulokowana w akcjach, a 60 proc. w obligacjach i bonach skarbowych – wynika z danych za wrzesień przedstawionych przez Izbę Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych.
        • 09.10.2007Sejmowi śledczy doniosą na ministrów
         Gotowy jest projekt końcowego stanowiska sejmowej komisji śledczej do spraw banków. Przewodniczący komisji Adam Hofman z PiS poinformował, że w prokuraturze zostaną złożone zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa m.in. przez byłych ministrów finansów Marka Borowskiego i Grzegorza Kołodkę.
         • 09.10.2007Amortyzacja jednorazowa w spółce jawnej
          Pytanie podatnika: Czy podatnicy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kol. 14 mają prawo zaliczyć odpisy amortyzacyjne w 100% od samochodu ciężarowego w miesiącu czerwcu 2007 r. do kosztów uzyskania przychodu?
          • 08.10.2007OFE Polsat najlepszy
           Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych przedstawiła informacje o stopach zwrotu osiągniętych przez poszczególne otwarte fundusze emerytalne w okresie od 30 września 2004 do 29 września 2007 r. W rankingu prowadzi OFE Polsat.
           • 08.10.2007Podstawa opodatkowania na fakturze wewnętrznej przy WNT
            Pytanie: Spółka otrzymała od włoskiego kontrahenta fakturę dokumentującą dostawę towarów, na której wyszczególniono podatek VAT w wysokości 20%. Jaką kwotę należy przyjąć do ustalenia podstawy opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów na fakturze wewnętrznej?
            • 05.10.2007EBC nie zmienił stóp procentowych
             Stopy procentowe Europejskiego Banku Centralnego zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie. Rada Prezesów EBC ogłosiła swoją decyzję po czwartkowym posiedzeniu w Wiedniu.
             • 04.10.2007Opodatkowanie przychodów z praw autorskich uzyskanych z zagranicy
              Pytanie: Sprzedaję dla amerykańskiej firmy, tzw. banku zdjęć wykonane przez siebie zdjęcia. W jaki sposób będą opodatkowane te przychody?
              • 04.10.2007Ministerstwo Skarbu wciąż ma wpływ na blisko 1,3 tys. firm
               Prawie 5,8 tys. państwowych podmiotów gospodarczych zostało objętych procesami prywatyzacyjnymi między 1 stycznia 1990 a 31 sierpnia 2007 r. - podsumowało Ministerstwo Skarbu Państwa. Resort wciąż całkowicie lub częściowo kontroluje prawie 1,3 tys. firm.
               • 03.10.2007Korekta deklaracji VAT złożona podczas kontroli
                Wobec naszej spółki prowadzone jest postępowanie podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług za styczeń 2007 r. Postępowanie to zostało wszczęte w związku z kontrolą, podczas której stwierdzono uchybienia odnośnie prawa spółki do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur wystawionych przez podmioty nieistniejące. W związku z tym, że przed złożeniem deklaracji VAT-7 za styczeń 2007 r. nie otrzymaliśmy kompletu dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza granice kraju w związku z wewnątrzwspólnotową dostawą, w rozliczeniu tym wykazaliśmy obrót w stawce właściwej dla sprzedaży krajowej. Teraz, w toku postępowania kontrolnego, otrzymaliśmy stosowne dokumenty. Czy możemy złożyć korektę deklaracji VAT-7 za styczeń 2007 r. w toku prowadzonego postępowania podatkowego?
                • 02.10.2007Rząd planuje emisję obligacji w jenach
                 Ministerstwo Finansów zamierza wyemitować obligacje o stałej stopie procentowej nominowane w jenach. W tym celu wybrało już dwa banki, które zorganizują emisję.
                 • 02.10.2007Ściągalność podatku VAT
                  Interpelacja nr 7202 do ministra finansów w sprawie realizacji przez urzędy skarbowe dochodów budżetu państwa z podatków od towarów i usług
                  • 02.10.2007Zagraniczne dochody pracowników naukowych
                   Pytanie: Pracuję na Uniwersytecie Szczecińskim. Przez najbliższy rok będę prowadził wykłady na uniwersytecie w Berlinie. W jaki sposób powinienem opodatkować wynagrodzenie z tego tytułu?
                   • 01.10.2007Nowy zastępca przewodniczącego KNF
                    Szef Komisji Nadzoru Finansowego ma od dzisiaj nowego zastępcę. Został nim Artur K. Kluczny,  dotychczasowy dyrektor sekretariatu prezesa rady ministrów.
                    • 01.10.2007Wydatki związane z cudzymi długami w KUP
                     Czy wydatki na kredyt w celu pokrycia cudzych długów można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
                     • 28.09.2007Gdzie szukać pomocy w razie problemów z płynnością
                      Interpelacja nr 7137 do ministra finansów w sprawie alternatywnych form finansowania bieżącej działalności przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą
                      • 27.09.2007„Doing Business 2008” – Polska za Gruzją i Arabią Saudyjską
                       W rankingu gospodarek przyjaznych biznesowi opublikowanym przez Bank Światowy Polska zajęła 74. miejsce, pozostając daleko w tyle za większością krajów UE i OECD. Zdaniem członków Konfederacji Pracodawców Polskich wynik ten pokazuje, że w Polsce ograniczana jest swoboda  prowadzenia działalności gospodarczej.
                       • 25.09.2007Zmiany w portfelach indeksów na warszawskiej giełdzie
                        Giełda Papierów Wartościowych zmieniła składy spółek zaliczanych do trzech indeksów: WIG20, mWIG40 oraz sWIG80. Zmiany te następują regularnie raz na kwartał. Pierwsze notowania dla zmienionych indeksów odbyły się w poniedziałek 24 września.
                        • 25.09.2007KRD, BIK i Infomonitor wydały więcej raportów
                         Instytucje gromadzące dane o konsumentach i przedsiębiorcach odnotowały wzrost liczby raportów wydawanych w celu sprawdzenia rzetelności płatniczej uczestników obrotu gospodarczego.
                         • 24.09.2007NBP: W sierpniu spadek „inflacji netto” do 1,2 proc.
                          Wskaźnik inflacji bazowej po wyłączeniu cen żywności i paliw (tzw. inflacja netto) wyniósł w sierpniu 1,2 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. Od lipca br. obniżył się o 0,3 punktu proc. – podał Narodowy Bank Polski.
                          • 24.09.2007Odsetki od kredytu rewolwingowego
                           Pytanie podatnika: dot. możliwości uznania za koszt uzyskania przychodów odsetek od kredytu rewolwingowego (odnawialnego), wykorzystanego m.in na wypłatę dywidendy.
                           • 24.09.2007Orzecznictwo — Dopłata dokonana przez wspólnika świadczeniem nieodpłatnym?
                            Wyrokiem z dnia 27 sierpnia 2004 r. sygn. akt I SA/Sz 306/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę spółki P Hotel Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w S na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 24 lutego 2004 r. nr PB. 1. 28-4218/823-90/2003 w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1997 r.
                            • 21.09.2007Moment zaliczenia do KUP wydatku na wynagrodzenie za usługę factoringu
                             Pytanie podatnika: Czy wydatki związane z zawarciem umowy factoringu stanowią koszty bezpośrednio czy też pośrednio związane z uzyskaniem przychodu i czy można zaliczyć je w ciężar kosztów uzyskania przychodu 2006 r.?
                             • 21.09.2007NBP: 5,6 mld euro inwestycji zagranicznych w Polsce
                              5 mld 609 mln euro wyniosły na koniec lipca br. bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce – podał Narodowy Bank Polski. W samym tylko lipcu zachodni inwestorzy w przedsięwzięciach realizowanych nad Wisłą ulokowali 1,12 mld euro.
                              • 20.09.200713,01 mln członków otwartych funduszy emerytalnych
                               Na koniec sierpnia br. liczba osób posiadających konta w otwartych funduszach emerytalnych wyniosła nieco ponad 13 mln. W porównaniu z danymi za lipiec wzrosła o 150 tys. - podała Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych.
                               • 20.09.2007Rejestracja sprzedaży wysyłkowej przy użyciu kasy rejestrującej
                                Pytanie podatnika: Zapytanie podatnika dotyczyło momentu „fiskalizacji sprzedaży” wysyłkowej, dokonywanej na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej, w przypadku transportu łączonego (z przeładunkiem).
                                • 19.09.2007Henryka Bochniarz: Nicom Consulting działał zgodnie z prawem
                                 Szefowa Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan Henryka Bochniarz nazwała pomówieniami zarzuty skierowane pod adresem jej firmy przez Ministerstwo Skarbu. Przewodniczący zespołu kontrolującego prywatyzację prowadzoną w latach 1989-2007 skierował przeciwko Nicom Consulting (NC) doniesienie do prokuratury.
                                 • 19.09.2007Główna stopa procentowa w USA – 4,75 proc.
                                  Federalny Komitet Otwartego Rynku złożony z członków Zarządu Rezerwy Federalnej (amerykański bank centralny) zdecydował wczoraj o obniżeniu poziomu głównej stopy procentowej o 50 punktów bazowych do 4,75 proc.
                                  • 18.09.2007Orzecznictwo: Świadczenia nieodpłatne i wynagrodzenia zarządu w jednoosobowej spółce z o.o.
                                   Wyrokiem z 16 lutego 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę P Spółki Akcyjnej w C na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z 30 marca 2004 r. (nr PB 1.25- 4218/823-73/2003).
                                   • 17.09.2007Orzecznictwo — Świadczenia nieodpłatne: uwaga na uchwały dzielące zysk 
                                    Zaskarżonym wyrokiem z dnia 19 stycznia 2005 r. sygn. akt I SA/Lu 288/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie i oddalił skargę Spółki z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie określającą Spółce wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2001 r. na kwotę 178.817 zł.
                                    • 14.09.2007Dni Otwarte w NBP
                                     W najbliższą sobotę, 15 września, o 10.00 gmach centrali NBP przy ul. Świętokrzyskiej w Warszawie zostanie otwarty dla zwiedzających. W ciągu dwóch dni będzie można m.in.  obejrzeć bogate zbiory numizmatyczne, zobaczyć jak powstają analizy makroekonomiczne i potrzymać we własnych rękach sztabę złota.
                                     • 14.09.2007KRRiT i Poczta Polska: Do końca września nowa umowa w sprawie pobierania abonamentu
                                      Jak podało Ministerstwo Transportu, jeszcze we wrześniu ma zostać zawarta nowa umowa pomiędzy Krajową Radą Radiofonii i Telewizji a Państwowym Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej Poczta Polska w sprawie pobierania abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych.
                                      • 13.09.2007Spadek wartości jednostek OFE
                                       Średnio o 1,63 proc. spadła wartość jednostek wszystkich 15 otwartych funduszy emerytalnych w okresie  ostatnich 13 miesięcy (od 31 lipca 2006 do 31 sierpnia 2007 r.). Dane opublikowała Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych.
                                       • 12.09.2007Przeliczanie wartości importu towarów
                                        Pytanie podatnika: Czy dla potrzeb podatku od towarów i usług w przypadku braku faktury WDT, fakturę importową dostawcy spoza Unii Europejskiej wycenia się według kursu średniego NBP z dnia powstania obowiązku podatkowego, tj. z 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano nabycia?
                                        • 10.09.2007Zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS nie dają gwarancji
                                         Interpelacja nr 7831 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zaświadczeń o niezaleganiu z należnościami wystawianych przez ZUS
                                         • 05.09.2007Orzecznictwo — Kiedy wydasz więcej, niż zarobiłeś, masz problem
                                          Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, oddalił skargę Marka C na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 2 października 2002 r., utrzymującą w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w Świnoujściu z dnia 28 marca 2002 r. ustalającą zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za 1998 r. od dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu.
                                          • 04.09.2007Opodatkowanie emerytur i rent z zagranicy
                                           Pytanie: W lipcu wróciłem na stałe do Polski z Anglii. W Anglii mam cotygodniowe wpływy na konto z emerytury angielskiej oraz raz w miesiącu na konto w Anglii wpływa mi renta ze Szwajcarii. Mam obywatelstwo polskie i angielskie. Ponadto raz w miesiącu bank angielski dopisuje mi odsetki od środków na rachunku bankowym. W Polsce otrzymuję emeryturę polską. Emerytury angielska i szwajcarska ze względu na małe kwoty nie podlegają opodatkowaniu w Anglii i pozostają na koncie angielskim, bank nie przesyła ich do Polski. Płacę podatek w Polsce tylko od emerytury polskiej. W jaki sposób powinienem rozliczać podatek dochodowy w Polsce? Czy powinienem co miesiąc sumować dochody z zagranicy i płacić podatek w wysokości 19% od sumy dochodów, a następnie w zeznaniu rocznym sumować je z moją polską emeryturą?
                                           • 30.08.2007GUS i NBP: Rosną wskaźniki ufności konsumenckiej
                                            W sierpniu 2007 r. obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej, bieżący oraz wyprzedzający, poprawiły się względem poprzedniego miesiąca. Utrzymuje się również korzystna relacja wobec wyników sprzed roku oraz dwóch lat. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wynosi obecnie –5,3 (wobec wartości –7,2 w lipcu), wzrósł zatem o 1,9 pp. W porównaniu do analogicznego miesiąca 2006 oraz 2005 roku jest to wynik lepszy odpowiednio o 9,9 oraz o 16,5 pp. Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej zmienił się w sierpniu jedynie nieznacznie i wynosi –6,7 (w poprzednim miesiącu –6,9). W okresie ostatnich dwóch lat obserwowany jest stały wzrost jego notowań — o 12,5 oraz o 21,7 pp. względem tego samego miesiąca 2006 oraz 2005 roku.
                                            • 29.08.2007O czym należy pamiętać, wyjeżdżając za granicę
                                             Pytanie: Wyjeżdżam do pracy za granicę. Jakie formalności powinnam załatwić w urzędzie skarbowym?
                                             • 29.08.2007Odpowiedzialność małżonka za zobowiązania podatkowe
                                              Pytanie podatnika: dotyczy uwolnienie małżonki z odpowiedzialności w trybie art. 29 Ordynacji podatkowej.
                                              • 28.08.2007Odpłatne zbycie nieruchomości – kilka pytań i odpowiedzi
                                               Przy kupnie/zbyciu nieruchomości należy zadbać o odpowiednią dokumentację potwierdzającą cenę, np. opinie rzeczoznawców, oraz – po stronie zbywcy – zapoznać się z przepisami podatkowymi regulującymi kwestię opodatkowania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, które zmieniły się zasadniczo od 1 stycznia 2007 roku i dotyczą nieruchomości nabytych po 1 stycznia 2007 roku. Zaznaczyć należy, że odnośnie zbycia nieruchomości nabytych przed tą datą stosować należy przepisy obowiązujące do końca roku 2006.
                                               • 27.08.2007Orzecznictwo — Nie zaliczysz do kosztów, nie odliczysz VAT
                                                Wyrokiem z dnia 18.05.2004 r. sygn. SA/Rz 1744/02 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę Józefy Ś na decyzję Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 08.07.2002 r. utrzymującej w mocy decyzję Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, w przedmiocie podatku od towarów i usług od stycznia 1999 r. do stycznia 2000 r.
                                                • 27.08.2007Jak odzyskać zapłacony w UE VAT
                                                 Każde przedsiębiorstwo mające kontakty gospodarcze z zagranicznymi kontrahentami może ubiegać się o zwrot podatku od wartości dodanej zapłaconego w cenie nabytych za granicą towarów i usług. W znacznej części uprawnienie to dotyczy firm świadczących usługi międzynarodowego transportu, bowiem przedsiębiorstwa te korzystają za granicą z serwisów, napraw, ponoszą wydatki na zakup paliwa, opłaty za przejazdy autostradami oraz usługi parkingowe.