akcyza olej opałowy

 • 08.09.2010Stawka akcyzy od sprzedaży oleju opałowego zgodna z konstytucją
  Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące stawki podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży oleju opałowego. Sędziowie uznali, że sama możliwość przekroczenia przez stawkę podatku określoną w rozporządzeniu wysokości stawki ustawowej nie jest wystarczająca do uznania naruszenia konstytucyjnej zasady wyłączności ustawy w dziedzinie prawa podatkowego.
 • 25.03.2010MF: Nieprawidłowości w obrocie olejem opałowym
  Jednym z wielu obszarów znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka, kontrolowanych przez urzędy kontroli skarbowej oraz Służbę Celną w 2009 r., znalazła się branża dystrybutorów lekkiego oleju opałowego. W trakcie 138 kontroli, przeprowadzonych przez uks-y, stwierdzono, że aż co drugie z 31 tys. skontrolowanych oświadczeń o przeznaczeniu oleju na cele opałowe było fałszywe. Służba Celna w tym zakresie przeprowadziła 530 kontroli. W 298 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, z czego 118 dotyczyło oświadczeń.
 • 26.02.2010Stacje bardziej dbają o jakość paliw
  Polepszyła się jakość paliw na stacjach benzynowych – wynika z najnowszego raportu opracowanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Handlową w 2009 roku. Niewiele ponad 3 proc. skontrolowanych stacji sprzedawało benzynę i olej napędowy niespełniające norm jakościowych, podczas gdy rok wcześniej było to 4,2 proc. W przypadku gazu LPG zastrzeżenia dotyczyły zaledwie 0,78 proc. sprawdzonych placówek w porównaniu z 5,81 proc. w roku 2008.
 • 13.11.2009Powstała Grupa Kapitałowa PERN „Przyjaźń”
  Skarb Państwa reprezentowany przez ministra Aleksandra Grada i Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" SA z siedzibą w Płocku zawarli umowę przeniesienia do PERN państwowych udziałów w innej płockiej firmie – spółce Operator Logistyczny Paliw Płynnych. Tym samym została utworzona Grupa Kapitałowa PERN „Przyjaźń” SA.
 • 06.10.2009Skala wzrostu akcyzy na paliwa i papierosy zależy od kursu euro
  Zapytanie nr 4449 do ministra finansów w sprawie planowanego podniesienia podatku VAT w projekcie budżetu państwa na 2010 rok
 • 20.12.2007MF: Ustawa o podatku akcyzowym zgodna z prawem UE
  Interpelacja nr 9450 do ministra finansów w sprawie sprzeczności przepisów ustawy o podatku akcyzowym z prawem wspólnotowym i skutków ekonomicznych tej sprzeczności dla przedsiębiorców
 • 17.04.2007LGP i olej bez podwyżek
  Ministerstwo Finansów wstrzymało prace nad wprowadzeniem jednej stawki akcyzy na olej opałowy i napędowy. - Nie możemy się spieszyć, bo do naszej propozycji zgłoszono mnóstwo uwag - powiedziała dziennikarzom Minister Finansów Zyta Gilowska.
 • 06.04.2007Wyższa akcyza od autogazu
  Od września Ministerstwa Finansów chce podnieść stawkę podatku akcyzowego od autogazu. W efekcie paliwo to podrożeje o co najmniej 27 groszy na litrze. Droższy będzie także gaz sprzedawany z butli.
 • 02.03.2007KPP: Kolejne obciążenia podatkowe
  Ministerstwo Finansów planuje ustanowienie nowego tytułu podatkowego – VAT-u od wynagrodzeń menedżerów na kontraktach, władz spółek oraz twórców i samozatrudnionych. Od wszystkich tych, którzy wykonują pracę na umowę zlecenie lub na umowę o dzieło. Zwolnione mają być tylko osoby uzyskujące dochody do 10 tys. euro. - Zdecydowanie protestujemy przeciwko obciążaniu dochodów z pracy kolejnymi podatkami – komentuje pomysł resortu finansów Andrzej Malinowski, prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich - Przypominam, że założenia zawarte w programie „Solidarne Państwo” oraz obietnice rządu mówiły o zmniejszaniu obciążeń podatkowych.
 • 12.11.2006MF: Zmiana akcyzy na kosmetyki i samochody osobowe
  Na konferencji prasowej, która odbyła się 10 listopada 2006 r., Wicepremier, minister finansów Zyta Gilowska podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie dotyczące obniżenia stawek podatku akcyzowego na dwie grupy towarowe: kosmetyki i samochody osobowe. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 grudnia 2006 r.
 • 24.10.2006RPO: Obowiązek składania oświadczeń o przeznaczeniu nabywanych wyrobów przez kupujących olej opałowy i napędowy powinien zostać wprowadzony w ustawie
  Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, z dnia 27 września 2006 r., do MF w sprawie zastrzeżeń do wprowadzenia w rozporządzeniu, zamiast w ustawie, obowiązku składania oświadczeń o przeznaczeniu nabywanych wyrobów przez kupujących olej opałowy i napędowy.
 • 24.10.2006Dla kogo zwrot wydatków z tytułu podniesienia akcyzy na olej opałowy?
  Interpelacja nr 3899 do ministra finansów w sprawie projektu ustawy o zwrocie wydatków ponoszonych w latach 2006-2012 na ogrzewanie olejem opałowym powierzchni bytowych oraz o zmianie niektórych ustaw
 • 12.07.2006MF: Ogrzewający dom olejem nie będą płacić na drogi
  W związku z pojawiającymi się w mediach mylnymi informacjami na temat proponowanych stawek akcyzy na olej opałowy przeznaczony na cele opałowe, Ministerstwo Finansów informuje.
 • 06.06.2006Zwrot części wydatków ponoszonych w latach 2006-2012 na ogrzewanie olejem opałowym powierzchni bytowych
  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zwrocie części wydatków ponoszonych w latach 2006-2012 na ogrzewanie olejem opałowym powierzchni bytowych oraz o zmianie niektórych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Projekt ustawy zrównuje stawkę podatku akcyzowego na olej opałowy ze stawką podatku akcyzowego na olej napędowy. Tym samym zlikwidowana zostanie patologiczna sytuacja, w której olej opałowy wykorzystywany był do celów napędowych.
 • 02.04.2006Proponowane zmiany w systemie podatkowym (5)
  Niestety - zmian nie postanowiono finansować oszczędnościami. Zmiany korzystne dla podatników sfinansują sami podatnicy - niestety, obciążenia nie zostały zaplanowane równomiernie. Czas na zaprezentowanie propozycji bardzo dla podatników niekorzystnych.
 • 31.03.2006Powraca nowe
  Zakończyła się konferencja prasowa w Ministerstwie Finansów. Piszę ten tekst przed analizą konkretnych projektów ustaw — swoje wrażenia opieram na informacjach, przekazanych przez Panią Minister Finansów i jej podwładnych. I wrażenia te są dalekie od pozytywnych.

« poprzednia strona