Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zakaz tuczu

  • 05.01.2016WSA. Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione bez PIT
    Z uzasadnienia: Odszkodowania wypłacane rolnikom indywidualnym za szkody wyrządzone przez gatunki zwierząt chronionych, które mają w rzeczywistości na celu przywrócenie stanu posiadania sprzed wyrządzenia szkody, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż stanowią przychód uzyskany z działalności rolniczej, o którym mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.