Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ekologiczny

 • 12.03.2008KPP chce „podatku ekologicznego”
  Zastąpienia akcyzy naliczanej przy zakupie samochodu „podatkiem ekologicznym” płaconym co roku w wysokości zależnej od emisji spalin chce Konfederacja Pracodawców Polskich. Zdaniem KPP przyjęty we wtorek rządowy projekt ustawy o zwrocie części podatku akcyzowego nie rozwiązuje problemu nadmiernego napływu starych pojazdów do Polski.
  • 26.02.2008O wykorzystaniu energii odnawialnej w Polsce
   – Polska powinna zacząć traktować odnawialne źródła energii na równi z tradycyjnymi nośnikami –stwierdził minister gospodarki Waldemar Pawlak podczas konferencji „Energetyka odnawialna w UE i w Polsce w perspektywie 2020 r.”. Jego zdaniem odnawialne źródła energii stają się coraz ważniejszym elementem bilansu energetycznego UE.
   • 04.07.2007KPP: Ekologiczny podatek od samochodów wciąż potrzebny
    Na wczorajszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zwrocie części podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego. Projekt ten ma na celu umożliwienie zwrotu, bezprawnie pobranej, akcyzy na samochody sprowadzane z Unii Europejskiej, po wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który uznał za sprzeczne z prawem wspólnotowym obowiązujące wówczas przepisy akcyzowe.
    • 16.04.2007Na samochody nadal akcyza
     Interpelacja nr 6166 do ministra finansów w sprawie planów dotyczących wprowadzenia nowego podatku od samochodów sprowadzanych z zagranicy
     • 01.08.2006Będzie pomoc dla rolników
      Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy, przedłożoną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.
      • 19.06.2006Kilka nowych projektów zmian w ustawach na stronach MF
       Na stronach MF pokazały się projekty ustaw w nowych brzmieniach - część z nich została już zaakceptowana przez Radę Ministrów. Oczywiście - projekty rządowe w Sejmie z dużym prawdopodobieństwem przejdą gwałtowną metamorfozę. Jeżeli jednak jesteście ciekawi kierunku zmian, proponowanego przez RM, zachęcam do pobrania nowych projektów.
       • 15.03.2006Interpelacja nr 297 do ministra finansów w sprawie niezgodnego z prawem pobierania podatku akcyzowego na samochody osobowe importowane z państw UE
        Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. wprowadzone zostały nowe stawki podatku akcyzowego na samochody osobowe. Stawki podatku akcyzowego zostały podniesione z 6,4% do 65%. Tak drastyczna podwyżka była sprzeczna z konstytucyjnymi zasadami państwa prawa, zdrowym rozsądkiem i prawem UE. Z unijnej zasady swobodnego przepływu towarów wynika zakaz wprowadzania ograniczeń w handlu samochodami. Ponadto absolutnie podstawową regułą prawa wspólnotowego jest zakaz dyskryminacji podatkowej. Dyskryminujące traktowanie pod względem podatkowym używanych samochodów sprowadzanych z krajów UE narusza prawo wspólnotowe, według którego Polska powinna się wstrzymać od stosowania jakichkolwiek praktyk o wewnętrznym charakterze fiskalnym, powodujących pośrednio lub bezpośrednio dyskryminację między własnymi produktami a podobnymi pochodzącymi z UE.
        • 13.12.2005Podatek ekologiczny i wyższa matematyka
         Jak wszyscy wiedzą podatki są obowiązkowe i trudno oczekiwać ich likwidacji. Dlatego trudno zrozumieć, dlaczego zlikwidowano obowiązkową maturę z matematyki. W sposób oczywisty to posunięcie nie koresponduje z polityką podatkową prowadzoną wobec każdego obywatela. Teraz matematyka przyda się jeszcze bardziej, bo szykują się dodatkowe komplikacje.
        • « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]