Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ekologiczny

 • 04.07.2007KPP: Ekologiczny podatek od samochodów wciąż potrzebny
  Na wczorajszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zwrocie części podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego. Projekt ten ma na celu umożliwienie zwrotu, bezprawnie pobranej, akcyzy na samochody sprowadzane z Unii Europejskiej, po wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który uznał za sprzeczne z prawem wspólnotowym obowiązujące wówczas przepisy akcyzowe.
  • 16.04.2007Na samochody nadal akcyza
   Interpelacja nr 6166 do ministra finansów w sprawie planów dotyczących wprowadzenia nowego podatku od samochodów sprowadzanych z zagranicy
   • 01.08.2006Będzie pomoc dla rolników
    Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy, przedłożoną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.
    • 19.06.2006Kilka nowych projektów zmian w ustawach na stronach MF
     Na stronach MF pokazały się projekty ustaw w nowych brzmieniach - część z nich została już zaakceptowana przez Radę Ministrów. Oczywiście - projekty rządowe w Sejmie z dużym prawdopodobieństwem przejdą gwałtowną metamorfozę. Jeżeli jednak jesteście ciekawi kierunku zmian, proponowanego przez RM, zachęcam do pobrania nowych projektów.
     • 15.03.2006Interpelacja nr 297 do ministra finansów w sprawie niezgodnego z prawem pobierania podatku akcyzowego na samochody osobowe importowane z państw UE
      Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. wprowadzone zostały nowe stawki podatku akcyzowego na samochody osobowe. Stawki podatku akcyzowego zostały podniesione z 6,4% do 65%. Tak drastyczna podwyżka była sprzeczna z konstytucyjnymi zasadami państwa prawa, zdrowym rozsądkiem i prawem UE. Z unijnej zasady swobodnego przepływu towarów wynika zakaz wprowadzania ograniczeń w handlu samochodami. Ponadto absolutnie podstawową regułą prawa wspólnotowego jest zakaz dyskryminacji podatkowej. Dyskryminujące traktowanie pod względem podatkowym używanych samochodów sprowadzanych z krajów UE narusza prawo wspólnotowe, według którego Polska powinna się wstrzymać od stosowania jakichkolwiek praktyk o wewnętrznym charakterze fiskalnym, powodujących pośrednio lub bezpośrednio dyskryminację między własnymi produktami a podobnymi pochodzącymi z UE.
      • 13.12.2005Podatek ekologiczny i wyższa matematyka
       Jak wszyscy wiedzą podatki są obowiązkowe i trudno oczekiwać ich likwidacji. Dlatego trudno zrozumieć, dlaczego zlikwidowano obowiązkową maturę z matematyki. W sposób oczywisty to posunięcie nie koresponduje z polityką podatkową prowadzoną wobec każdego obywatela. Teraz matematyka przyda się jeszcze bardziej, bo szykują się dodatkowe komplikacje.
      • « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]