Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ekologiczny

 • 16.12.2011Podatki 2012: Wzór nowego wniosku ORD-OG
  Resort finansów opublikował wzór nowego wniosku o wydanie interpretacji ogólnej ORD-OG oraz załącznika ORD-OG/A – wzór określa projekt rozporządzenia (z 12 grudnia 2011 r.) Ministra Finansów ws. wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r.
  • 04.10.2011Skutki likwidacji środka trwałego
   Pytanie podatnika: Czy nieumorzona wartość oczyszczalni i koszt fizycznej jej likwidacji kwalifikują się jako koszt uzyskania przychodów?
   • 14.09.2011Gruby kocha wybory
    - Wiesz Siwy, co lubię najbardziej? – zagaił Gruby ocierając pianę z puszczańskiego. - Jak to co. Piwo rzecz jasna – odpowiedział Siwy. - Jasne, ale tak w kategoriach bardziej filozoficznych – kontynuował Gruby. - Hegla? Kanta? Kotarbińskiego? – celował Siwy. - Daj spokój Siwy, bez brawury. Ten czas lubię, Siwy. Ten czas – Gruby akcentował „ten” pukaniem palcem wskazującym o blat stołu.
    • 31.05.2011Podróże kulinarne
     Gruby przytaszczył do Śledzia ogromną torbę. - Ciche dni z Luśką? – zagaił Siwy – U mnie spać nie możesz. Malowanie mam. - Życie ci ratuję – wysapał Gruby.
     • 17.05.2011NIK o akcjach ratowniczych w wieżowcach
      Wiele wieżowców w Polsce nie ma zapewnionych dojazdów dla straży pożarnej, a na ich drogach ewakuacyjnych występują utrudnienia. To stwarza zagrożenie dla życia ludzi – stwierdzili kontrolerzy NIK.
      • 23.02.2011Unijne fundusze dla wsi – ponad 100 mld zł
       101 mld zł wypłaciła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. 68 mld zł pochodziło z budżetu Wspólnoty, a ponad 32 mld zł ze środków krajowych. Najważniejszym instrumentem wsparcia były dopłaty bezpośrednie – poinformowały resort rolnictwa i ARiMR.   
       • 01.02.2011Jaka polityka spójności po 2013 roku?
        Propozycje formy unijnej polityki spójności po zakończeniu w 2013 r. bieżącego okresu finansowania są tematem rozpoczętego 31 stycznia w Brukseli Piątego Forum Spójności. Stanowi ono dla państw członkowskich i regionów ostatnią okazję do zaprezentowania swojego stanowiska, zanim latem 2011 r. Komisja przedstawi własne wnioski ustawodawcze dotyczące przyszłej polityki spójności.  
        • 26.01.2011Giełda: Nowy skład Indeksu RESPECT
         Giełda Papierów Wartościowych ogłosiła nowy skład indeksu spółek odpowiedzialnych – RESPECT. W skład indeksu weszło 16 podmiotów. Publikacja indeksu w nowym składzie rozpocznie się 1 lutego 2011 r. RESPECT Indeks jest benchmarkiem inwestycyjnym, czyli syntetycznym narzędziem oceny dla inwestorów. Pierwszy skład indeksu został ogłoszony 19 listopada 2009 r.  
         • 12.11.2010Fundusze unijne – 4,5 mld euro na niskoemisyjne projekty energetyczne
          Komisja Europejska ogłosiła pierwsze zaproszenie do składania wniosków dotyczących największego na świecie programu inwestycji w projekty demonstracyjne w dziedzinie technologii niskoemisyjnych i energii odnawialnej. Inicjatywa o nazwie NER300 zapewni znaczne wsparcie finansowe co najmniej ośmiu projektom związanym z technologiami wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) i co najmniej trzydziestu czterem projektom związanym z innowacyjnymi technologiami w zakresie energii odnawialnej. Unijne środki na ten cel mają wynieść 4,5 mld euro.
          • 09.11.2010Ograniczenie emisji CO2: Nowa dyrektywa UE
           Bardziej rygorystyczne regulacje w sprawie emisji z obiektów przemysłowych wprowadzą przyjęte właśnie przepisy Unii Europejskiej. Nowa dyrektywa spowoduje ograniczenie emisji z dużych obiektów energetycznego spalania w całej UE, przyniesie także znaczne oszczędności poprzez zmniejszenie obciążeń administracyjnych i zapewnienie bardziej wyrównanych warunków konkurencji dla przemysłu.
           • 15.10.2010Wydatki na zorganizowanie imprezy promocyjnej w kosztach firmy
            Pytanie podatnika: Spółka zorganizowała spotkanie, w którym uczestniczyli potencjalni najemcy powierzchni w biurowcu, pracownicy Spółki, przedstawiciele podmiotów współpracujących przy realizacji projektu, przedstawiciele wspólnoty mieszkańców budynków sąsiadujących z inwestycją jak również przedstawiciele podmiotów pośredniczących w poszukiwaniu najemców. Czy wydatki ponoszone w związku z organizacją takich spotkań mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych?
            • 28.09.2010780 mln euro na rozwój strategicznych badań
             Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków badawczych w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w ramach unijnych programów ramowych w zakresie badań i rozwoju technologicznego. W ramach tej inicjatywy sfinansowane zostaną w 2011 r. projekty o wartości 780 mln euro. Środki przeznaczone zostaną na badania w dziedzinie internetu przyszłości, robotyki, inteligentnych i wbudowanych systemów, fotoniki, TIK w zakresie efektywności energetycznej, opieki zdrowotnej w starzejącym się społeczeństwie, i innych.
             • 22.09.2010Coraz więcej ekologicznych produktów w handlu detalicznym
              Forum detalistów powołane z inicjatywy Komisji Europejskiej i przedstawicieli sektora sprzedaży detalicznej opublikowało sprawozdanie, z którego wynika, że na konsumentów w Europie czeka na półkach sklepowych coraz więcej ekologicznych produktów. To efekt podjętych przez detalistów w całej Europie zobowiązań do propagowania coraz bardziej zrównoważonych ekologicznie wzorów konsumpcji. Sprawozdanie zaleca utworzenie programu nagród wyróżniających najlepsze wzory postępowania.
              • 09.09.2010Podatek ekologiczny zamiast akcyzy?
               Pracodawcy RP oczekują zastąpienia akcyzy od pojazdów samochodowych podatkiem ekologicznym. Zdaniem organizacji przedsiębiorców zmiana taka z jednej strony zwiększyłaby dochody budżetowe i uniemożliwiła nieprawidłowości, do jakich dochodzi przy stosowaniu podatku akcyzowego, z drugiej zaś - wywołałaby pożądane z punktu widzenia ekologii i bezpieczeństwa ruchu drogowego zmiany na rynku.
               • 09.07.2010Rząd nie pracuje nad podatkiem ekologicznym
                Interpelacja nr 16250 do ministra finansów w sprawie ekopodatku
                • 08.07.2010Inteligentny system transportowy w UE zatwierdzony
                 Parlament Europejski przyjął nowe ramy prawne dla inteligentnego systemu transportowego (ITS). Zdaniem Komisji, dzięki ITS system transportowy może stać się bardziej ekologiczny, bezpieczniejszy i wydajny. Nowo przyjęta dyrektywa powinna przyśpieszyć rozpowszechnienie innowacyjnych technologii transportowych w Europie.
                 • 01.07.2010Żywność ekologiczna obowiązkowo z „euro-liściem”
                  1 lipca 2010 r. wchodzą w życie nowe unijne przepisy w sprawie oznakowania żywności ekologicznej. Jednym z nich jest wymóg dotyczący nowego, unijnego, ekologicznego logo. Tak zwany „euro-liść” musi zawsze widnieć na pakowanej żywności organicznej, którą wytworzono w jednym z państw UE i która spełnia wymagane normy. Obok unijnego logo w dalszym ciągu będzie można umieszczać inne oznaczenia prywatne, regionalne lub krajowe. W przypadku ekologicznych produktów niepakownych i importowanych logo nadal nie będzie obowiązkowe.
                  • 28.06.2010Zielony kodeks postępowania europejskiego handlu detalicznego
                   Wiodący przedsiębiorcy europejscy uzgodnili ekologiczny kodeks postępowania w sektorze sprzedaży detalicznej. Handlowcy podpisujący ten dokument zobowiązują się do przestrzegania zasad i stosowania środków, które zmniejszą wywierany przez nich wpływ na środowisko naturalne. Kodeks zrównoważenia ekologicznego sprzedaży detalicznej przedłożony Komisji przez komisarza ds. środowiska, Janeza Potočnika, uświetnił obchody pierwszej rocznicy powołania forum detalistów, którego celem jest upowszechnienie bardziej zrównoważonych z punktu widzenia środowiska naturalnego wzorów konsumpcji.
                   • 28.06.2010MSP sprywatyzowało mazowieckie PKS-y
                    Ministerstwo Skarbu Państwa zawarło umowę w sprawie prywatyzacji sześciu mazowieckich PKS-ów. Zgodnie z nią spółka Mobilis stała się właścicielem PKS-ów w Ciechanowie, Mińsku Mazowieckim, Mławie, Płocku, Przasnyszu i Ostrołęce. Łączna kwota transakcji opiewa na ponad 77 mln zł. W wyniku umowy powstanie grupa przewozowa zarządzana przez inwestora branżowego, której celem jest poprawa jakości przewozów pasażerskich w regionie Mazowsza.
                    • 17.06.2010Motoryzacja: Za 10 lat jedna trzecia nowych aut z napędem elektrycznym
                     Z analizy sektora motoryzacyjnego przeprowadzonej przez firmę doradczą Deloitte wynika, że zapotrzebowanie na ekologiczne samochody oraz nowe regulacje będą miały znaczący wpływ na rozwój i upowszechnienie innowacyjnych rozwiązań technicznych. Do roku 2020 sprzedaż samochodów o napędzie czysto elektrycznym i innych ekologicznych pojazdów wyniesie do jednej trzeciej całkowitej sprzedaży w krajach rozwiniętych i do 20 proc. sprzedaży w obszarach miejskich rynków wschodzących.
                     • 28.05.2010Polskie elektrownie wytworzyły 150 GWh energii elektrycznej
                      Z wyliczeń Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że w 2009 roku w Polsce wyprodukowano ponad 151 GWh energii elektrycznej. Produkcja energii była niższa o ponad 2 proc. od produkcji w 2008 r (154,6 GWh). Krajowe zużycie energii elektrycznej wyniosło 148 718 GWh i było niższe o blisko 4 proc. od zużycia w 2008 r. Spadek zapotrzebowania na energię skutkował zwiększeniem poziomu rezerw mocy dostępnych dla operatora systemu przesyłowego o 35 proc.
                      • 31.03.2010Przechowywanie kopii faktur: Jednak nie ma przełomu
                       Pytanie podatnika: Czy w przypadku wystawiania faktur VAT, możliwe jest przechowywanie kopii faktur w systemie księgowym (komputerowym), w którym dokumenty te zostały wystawione?
                       • 19.02.2010Sprowadzasz i sprzedajesz samochody? – prowadzisz działalność gospodarczą 
                        Pytanie podatnika: Czy taka sprzedaż majątku osobistego, tj. owych pięciu samochodów, będzie działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i czy taka sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług?
                        • 21.10.2009Rząd wesprze kluczowe „zielone inwestycje”
                         Rada Ministrów zaakceptowała rozporządzenie w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach „Krajowego systemu zielonych inwestycji”, przedłożone przez ministra środowiska. Przeprowadzenie kluczowych inwestycji ekologicznych ma zmniejszyć zapotrzebowanie na energię cieplną i elektryczną.
                         • 14.10.2009Jest rządowy projekt ustawy o GMO
                          Uporządkowanie kompetencji nadzorczych i kontrolnych między inspekcjami odpowiedzialnymi za sprawowanie nadzoru nad wykorzystaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych jest jednym z najważniejszych założeń nowej ustawy o GMO przyjętej przez rząd. Nowe prawo dostosowuje polskie przepisy do unijnych regulacji. Zgodnie z nim na terytorium Polski kontrolę i monitorowanie działalności w zakresie GMO będzie koordynował minister środowiska, na którym spocznie także odpowiedzialność za wymianę informacji, szczególnie dotyczących kwestii bezpieczeństwa ludzi i środowiska.
                          • 29.09.2009Promocja PO Rozwój Polski Wschodniej
                           Ruszyła kampania promocyjna Programu Rozwój Polski Wschodniej pod hasłem „Przymierz się”, organizowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Celem inicjatywy jest poinformowanie społeczeństwa o programie oraz pokazanie korzyści płynących z jego realizacji. Kampanii towarzyszyć będzie konkurs na najpopularniejszy projekt programu, skierowany do mieszkańców objętych nim regionów.
                           • 17.09.2009Deloitte o globalnym rynku motoryzacyjnym za 10 lat
                            Według raportu firmy doradczej Deloitte do 2020 r. przychody ze sprzedaży zaledwie 10 dużych grup producentów działających na sześciu głównych rynkach będą stanowiły 90 proc. przychodów światowej branży motoryzacyjnej. Na skutek kryzysu równowaga sił w branży motoryzacyjnej przesunie się w stronę rynków wschodzących, a konsumenci stawiający na niską cenę stracą na znaczeniu.
                            • 30.07.2009Większość Europejczyków woli ekologiczne produkty
                             Z najnowszego sondażu Eurobarometru wynika, że czterech Europejczyków na pięciu zwraca uwagę na wpływ kupowanych przez siebie produktów na środowisko. Ten sam sondaż informuje, że Europejczycy są równomiernie podzieleni w kwestii wiarygodności zapewnień producentów co do ekologiczności ich produktów. Prawie połowa respondentów sądzi, że najlepszym sposobem na promowanie produktów ekologicznych są podatki: wyższe od produktów niszczących środowisko, a niższe od produktów środowisku przyjaznych.
                             • 15.07.2009Do 2020 r. biogazownia rolnicza w każdej gminie?
                              Przyjęty przez Ministerstwo Gospodarki program „Innowacyjna Energetyka – Rolnictwo Energetyczne” ma pozwolić na utworzenie do 2020 r. średnio jednej biogazowni wykorzystującej biomasę pochodzenia rolniczego w każdej gminie. Według autorów projektu, utworzenie instalacji biogazowych przyczyni się do gospodarczej aktywizacji wsi.
                              • 13.07.2009Konkurs na eko-innowacje
                               Do 16 lipca Komisja Europejska przyjmuje zgłoszenia do udziału w konkursie Eco-IP (Europejska Platforma na rzecz Eco Inwestycji). Konkurs skierowany jest m.in. do instytucji realizujących działania w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Celem Eco-IP jest wsparcie ekologicznych, innowacyjnych projektów w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
                               • 01.07.2009Dopłata do oprocentowania kredytu realizowana z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska stanowi przychód
                                Interpelacja nr 8765 do ministra finansów w sprawie uznania dopłat do kredytów ekologicznych za dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym
                                • 26.06.2009Podatek ekologiczny na razie w fazie dyskusji
                                 Poseł Marek Matuszewski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Z doniesień medialnych wynika, iż  Ministerstwo Finansów rozpoczęło już prace nad projektem ustawy o podatku ekologicznym, który miałby zastąpić akcyzę. Z informacji tych wynika, że podatek byłby płacony co roku w urzędzie skarbowym lub w wydziale komunikacyjnym, a zacząłby obowiązywać prawdopodobnie od 2010 r. Najwyższą kwotę podatku zapłaciliby kierowcy jeżdżący starymi autami - 3 tys. zł za auto sprzed 1992 r. Natomiast właściciele pojazdów, których wiek nie przekracza 9 lat, zapłacą ok. 500 zł. Najmniejszy podatek zapłacą ci, których stać na kupno nowego samochodu z salonu - zaledwie ok. 100 zł rocznie.
                                 • 08.05.2009UOKiK o tymczasowych formach wsparcia dla firm na czas kryzysu
                                  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował szczegóły wydanych przez Komisję Europejską tymczasowych wspólnotowych ram prawnych w zakresie pomocy państwa, ułatwiającej dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego. Umożliwiają one państwom członkowskim wspieranie przedsiębiorstw i ochronę miejsc pracy, zapewniając jednocześnie, że nie dojdzie do nadmiernych zakłóceń konkurencji.  Aby skorzystać z nowych możliwości i udogodnień państwa członkowskie muszą do 31 lipca zgłosić KE do akceptacji wykaz odpowiednich programów pomocowych.
                                  • 03.04.2009Orzecznictwo podatkowe: Odliczenie VAT od zakupu gruntu
                                   O przeznaczeniu danego terenu pod zabudowę bądź każdy inny cel, decydują obiektywne kryteria, nie zaś subiektywne przekonanie i zamiar sprzedawcy lub nabywcy takiego terenu.
                                   • 25.03.2009Łatwiejsze zakładanie gospodarstwa ekologicznego
                                    Ułatwienie rozwoju rynku produktów ekologicznych oraz zmniejszenie biurokracji związanej z rozpoczęciem funkcjonowania firmy ekologicznej przewiduje projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym, przyjęty przez Radę Ministrów. W efekcie osoba, która zamierza podjąć działalność w rolnictwie ekologicznym, będzie musiała złożyć tylko jeden wniosek do wybranej jednostki certyfikującej. Nowe przepisy dostosowują polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej.
                                    • 10.03.2009Inwestycje w „zieloną gospodarkę” dzięki polityce spójności
                                     Danuta Hübner, europejska komisarz ds. polityki regionalnej, ogłosiła, że poprzez politykę spójności UE zostanie zainwestowane 105 mld euro w „zieloną gospodarkę”. Fundusze te, stanowiące ponad 30 proc. budżetu polityki regionalnej na lata 2007-2013, mają pomóc w tworzeniu miejsc pracy oraz wzmocnieniu regionów i miast w dążeniu do utrzymania wiodącej roli Europy w dziedzinie technologii ekologicznych.
                                     • 09.03.2009Kolejne firmy w Polskim Rejestrze Czystej Produkcji
                                      Podczas konferencji „Zrównoważona produkcja i konsumpcja nowym wyzwaniem dla Programu Czystszej Produkcji” zorganizowanej w Ministerstwie Gospodarki przedstawiciele kolejnych firm otrzymali certyfikaty potwierdzające wpis do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
                                      • 27.02.2009Projekt zeroemisyjnej elektrowni w województwie opolskim
                                       Konsorcjum Zakładów Azotowych Kędzierzyn-Koźle S.A. oraz Południowego Koncernu Energetycznego S.A ogłosiło budowę pierwszego na świecie Zeroemisyjnego Kompleksu Energo-Chemicznego. Obiekt ma powstać do 2015 roku w Kędzierzynie-Koźlu. Projekt zaprezentowano już decydentom Unii Europejskiej jako innowacyjne rozwiązanie mogące zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polsce i Wspólnocie.
                                       • 25.02.2009Ułatwienia w wydawaniu 32 mld euro
                                        Wydłużenie terminu, w którym kraje UE muszą wykorzystać pozostałe 32 mld euro z funduszy przyznanych im na lata 2000-2006, to część pakietu ogłoszonego przez Komisję Europejską w odpowiedzi na kryzys finansowy i gospodarczy. Celem podjętych działań jest zapewnienie państwom członkowskim większej elastyczności w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych.
                                        • 19.02.2009Nowy system opodatkowania samochodów?
                                         Interpelacja nr 6195 do ministra finansów w sprawie zastąpienia podatku akcyzowego od samochodów osobowych tzw. podatkiem ekologicznym
                                         • 09.02.2009Miasta promują innowacje w energetyce
                                          Podczas dorocznej europejskiej konferencji w sprawie zrównoważonego rozwoju, na której prezentowane są najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii ekologicznych i odnawialnych źródeł energii, zostanie podpisane porozumienie między burmistrzami europejskich miast, zobowiązujące do ograniczenia emisji dwutlenku węgla.
                                          • 04.02.2009Ekopodatek zamiast akcyzy
                                           Interpelacja nr 6195 do ministra finansów w sprawie zastąpienia podatku akcyzowego od samochodów osobowych tzw. podatkiem ekologicznym
                                           • 28.01.2009KIG: Kryzysowy plan MG zbyt ogólnikowy
                                            Krajowa Izba Gospodarcza uważa, że projekt działań na rzecz stabilności i rozwoju przedstawiony przez Ministerstwo Gospodarki jest mało konkretny i wymaga uszczegółowienia. Jednocześnie KIG popiera priorytety zawarte w projekcie, m.in. zwiększenie popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego, wzmocnienie systemu finansowania MSP, przyspieszenie inwestycji ze środków UE, rozwój innowacyjności oraz uelastycznienie rynku pracy.
                                            • 10.12.2008Niemieckie „tak” dla polskiej inicjatywy?
                                             Poparcie dla takich zmian w unijnym pakiecie klimatycznym, które pozwolą utrzymać konkurencyjność i poziom zatrudnienia gospodarek rozwijających się krajów Wspólnoty, zadeklarował Michael Glos, federalny minister gospodarki i technologii Niemiec, podczas wtorkowych rozmów z wicepremierem, ministrem gospodarki Waldemarem Pawlakiem.
                                             • 30.10.2008UE wesprze produkcję ekologicznych pojazdów
                                              W związku z trudną sytuacją gospodarczą Komisja Europejska dokonała przeglądu swojej strategii na rzecz sektora samochodowego. Zgodnie z wynikami przeglądu, produkcja bardziej ekologicznych pojazdów jest sposobem na walkę ze zmianami klimatu wywołanymi globalnym ociepleniem oraz na utrzymanie konkurencyjności unijnych firm motoryzacyjnych .
                                              • 21.07.2008Polska chce instalacji CCS
                                               Ministerstwo Gospodarki chce, aby dwie z planowanych przez Komisję Europejską demonstracyjnych instalacji wychwytu i magazynowania dwutlenku węgla powstały na terenie Polski. O zamiarach tych poinformował wiceminister Adam Szejnfeld podczas spotkania z eurodeputowanym Jerzym Buzkiem i przedstawicielami branży energetycznej poświęconego możliwościom wdrożenia technologii CCS (ang. Carbon Capture and Storage) w Polsce.
                                               • 08.07.2008Lewiatan niezadowolony z rozdziału limitów CO2
                                                Wiele firm otrzymało niższe niż w latach ubiegłych limity emisji dwutlenku węgla, co może mieć niebagatelne znaczenie dla dalszego rozwoju Polski – ostrzega Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Przedsiębiorcy krytykują przyjęty przez rząd Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień do emisji CO2 na lata 2008–2012 (KPRU II).
                                                • 16.06.2008Enel i Acciona przejmą Endesę
                                                 Komisja Europejska wydała zgodę na przejęcie przez spółki Enel z siedzibą we Włoszech i Acciona z siedzibą w Hiszpanii wyłącznej kontroli nad hiszpańską spółką energetyczną Endesa w drodze publicznej oferty przejęcia. Komisja uznała, że planowana fuzja nie zakłóci znacząco skutecznej konkurencji na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) jako całości ani w żadnej jego istotnej części.
                                                 • 29.05.2008Fundusze unijne dla początkujących (3) – Programy operacyjne (c.d.)
                                                  7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2007–2013. Prace nad nim rozpoczęły się prawie 2 lata wcześniej, w styczniu 2006 roku. PO IiŚ to największy program operacyjny realizowany w latach 2007–2013 w Unii Europejskiej. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację programu wynosi prawie 28 mld euro, co stanowi ok. 42 proc. całości środków polityki spójności w Polsce w latach 2007-13. Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu jest jeszcze wyższa bo powiększona o wkład krajowy – 9,7 mld euro. Wyniesie więc w sumie 37,6 mld euro.
                                                  • 21.05.2008Członkowie UE wydają coraz więcej na ochronę środowiska
                                                   Opublikowana przez Komisję najnowsza tablica wyników w dziedzinie pomocy państwa pokazuje, że państwa członkowskie w coraz większym stopniu korzystały z możliwości, jakie stwarzają unijne przepisy dotyczące pomocy państwa, wspierając projekty z zakresu ochrony środowiska. Po przyjęciu w styczniu nowych wytycznych stwarzających większe możliwości udzielania pomocy na ochronę środowiska Komisja spodziewa się wzrostu ilości środków na ten cel zgłaszanych przez państwa członkowskie.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] następna strona »