Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akceptacja fakturowanie przechowywanie kontrola faktur elektronicznych

  • 28.12.2012Podatki 2013. Zmiany w VAT: Fakturowanie
    W związku z koniecznością implementowania zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania (Dz. Urz. UE L 189 z 22.07.2010, str. 1), zwaną dalej dyrektywą 2010/45/UE, Minister Finansów wydał następujące rozporządzenia: