Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zajęci konta osobistego przez komornika

  • 12.04.2017Skutki podatkowe otrzymania zwrotu zadatku w podwójnej wysokości
    Pytanie podatnika: Czy kwota zasądzona przez sąd (zwrot zadatku w podwójnej wysokości) stanowi dla Wnioskodawczyni źródło przychodu i w związku z tym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy też stanowi kwotę wolną od podatku dochodowego? Jeśli zasądzona kwota stanowi dla Wnioskodawczyni źródło przychodu to z jakiego tytułu?