ajentom

  • 27.08.2007Udostępnienie lokali ajentom i podatek VAT
    Pytanie: Czy usługa nieodpłatnego użyczenia lokali ajentom, którzy dokonują sprzedaży biletów w imieniu własnym, ale na rachunek MZK, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?