Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

atrakcyjne specjalne strefy ekonomiczne

 • 16.02.2021Zakładanie, rozwiązywanie i funkcjonowanie grup kapitałowych w aspekcie prawnym i podatkowym
  Grupa kapitałowa powszechnie rozumiana jest jako struktura składająca się z samodzielnych podmiotów gospodarczych połączonych powiązaniami kapitałowymi lub osobowymi. W grupach kapitałowych cechą charakterystyczną jest występowanie relacji podporządkowania pomiędzy członkami grupy. Grupę kapitałową zasadniczo tworzą: podmiot dominujący, często nazywany spółką dominującą lub spółką matką, sprawujący kontrolę nad innymi uczestnikami struktury, oraz podmioty zależne, tzw. spółki córki.
  • 19.08.2010Wałbrzyska SSE: Zgoda na powiększenie
   O 17,92 ha zwiększy się powierzchnia Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK i będzie wynosić 1685,13 ha – zdecydował rząd. Zmiana granic i obszaru strefy dostosowuje ją do potrzeb inwestorów. W tym celu rząd przyjął rozporządzenie przedłożone przez ministra gospodarki.
   • 04.04.200846 mld zainwestowane w SSE
    Wzrost nakładów inwestycyjnych do poziomu blisko 46 mld zł, ponad 140 tys. nowych miejsc pracy – to efekty działalności specjalnych stref ekonomicznych w roku 2007. Wyniki SSE podsumowano podczas spotkania wicepremiera Waldemara Pawlaka z zarządami stref.
    • 30.05.2007Atrakcyjne specjalne strefy ekonomiczne
     Ponad 35 mld zł zainwestowali do 31 grudnia 2006 r. przedsiębiorcy w specjalnych strefach ekonomicznych – wynika z przygotowanej przez Ministerstwo Gospodarki informacji o sse, którą zaakceptowała Rada Ministrów 29 maja br.