Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zakaz palenia zakładzie pracy

 • 22.05.2014ABC BHP: Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
  Pomieszczenie higieniczno-sanitarne to, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bhp: szatnie, umywalnie, ustępy, pomieszczenia z natryskami, pomieszczenia higieny osobistej kobiet, jadalnie (z wyjątkiem stołówek), pomieszczenia służące do schronienia się przed zimnem oraz pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia, odpylania odzieży roboczej lub ochronnej.
 • 06.03.2012Palenie papierosów w miejscu pracy
  14 maja 2010 r. ogłoszona została ustawa z 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. nr 81, poz. 529). Przedmiotowa zmiana weszła w życie 15 listopada 2010 r.
 • 04.01.2012O możliwości palenia decyduje pracodawca
  Już od przeszło roku pracodawca nie ma obowiązku tworzenia palarni w miejscu pracy. Nie oznacza to jednak, że pracownik może palić w dowolnym miejscu na terenie należącym do firmy. – Obie strony muszą przestrzegać zasad BHP oraz kierować się rozsądkiem, aby nie doprowadzić do zagrożenia w miejscu pracy – przypomina Wioletta Żukowska, ekspert Pracodawców RP.
 • 31.10.2008Obowiązek organizowania palarni przez pracodawców
  Interpelacja nr 4782 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie likwidacji bądź ograniczenia obowiązku organizowania palarni przez pracodawców zatrudniających co najmniej 20 osób