Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

alkohol izba

 • 14.09.2015Branża spirytusowa apeluje o obniżenie podatków
  Wyroby spirytusowe powinny być obłożone niższym podatkiem akcyzowym – twierdzi branża spirytusowa, która apeluje o likwidację dyskryminacji tego typu napojów względem innych kategorii alkoholi. Jak przekonują producenci, takie rozwiązanie pozwoliłoby firmom na zwiększenie eksportu, co z kolei miałoby przełożyć się na tworzenie nowych miejsc pracy.
 • 24.07.2015Polska nie radzi sobie z poborem podatków - twierdzi NIK
  Polska ma nadal bardzo poważne problemy ze skutecznością poboru podatków - wskazuje Najwyższa Izba Kontroli, która szczegółowa przeanalizowała wykonanie budżetu państwa za rok 2014. Krytykowane są m.in. urzędy skarbowe i urzędy kontroli skarbowej.
 • 23.07.2015Polska nie radzi sobie z poborem podatków - twierdzi NIK
  Polska ma nadal bardzo poważne problemy ze skutecznością poboru podatków – wskazuje Najwyższa Izba Kontroli, która szczegółowa przeanalizowała wykonanie budżetu państwa za rok 2014. Krytykowane są m.in. urzędy skarbowe i urzędy kontroli skarbowej.
 • 11.05.2015Podatki na świecie: Indie blisko dużej reformy podatkowej
  W ubiegłą środę Lok Sabha, czyli niższa izba indyjskiego parlamentu federalnego, przyjęła ustawę zakładającą przeprowadzenie największej od dziesięcioleci reformy podatkowej. Skomplikowany system opłat, które nakładane są na różnych poziomach, ma zostać zastąpiony przez jednolity podatek od sprzedaży – GST (odpowiednik podatku VAT).
 • 21.04.2015Szara strefa coraz większa. System podatkowy wymaga zmian
  Między 2011 a 2015 r. wielkość tzw. szarej strefy zwiększyła się w Polsce ze 192 do 224 mld zł – wynika z niedawnych szacunków Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Eksperci Krajowej Izby Gospodarczej twierdzą, że rozwiązaniem problemu wzrostu szarej strefy mogłoby być uszczelnienie systemu podatkowego.
 • 23.07.2012Akcyza na wyroby alkoholowe – raport NIK
  Dochody z podatku akcyzowego od wyrobów alkoholowych przynoszą rocznie budżetowi państwa ponad 10 mld złotych. Kontrola NIK wykazała, że zmiany przepisów, wprowadzane przez resort finansów coraz lepiej chronią polski rynek przed obrotem skażonym alkoholem. Problemem jest jednak egzekucja zaległości w podatku akcyzowym, która obecnie kształtuje się na bardzo niskim poziomie.
 • 29.06.2011NIK: Skarb Państwa stracił 2,8 mld zł przez brak akcyzy na alkohol
  Skarb Państwa stracił ponad 2,8 mld zł, ponieważ Urząd Celny w Przemyślu nie naliczał akcyzy od sprowadzanego z Ukrainy alkoholu etylowego – poinformowała Najwyższa Izba Kontroli, która złożyła już w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Sprawa dotyczy sprowadzonego do Polski w latach 2004-2007 płynu do spryskiwaczy samochodowych, zawierającego ok. 94-96% alkoholu etylowego.
 • 22.12.2010Podsumowanie roku 2010 według Krajowej Izby Gospodarczej
  Umiejętność dostosowania się przedsiębiorców do sytuacji rynkowej oraz – w ograniczonym zakresie – działania rządu pozwoliły wzmocnić trend wzrostowy PKB – uważa Krajowa Izba Gospodarcza podsumowując rok 2010 w polskiej gospodarce. Pozytywne tendencje w polskiej gospodarce wynikały z podjętych przez przedsiębiorców w okresie światowego kryzysu finansowego działań reorganizacyjnych, które w mniejszym stopniu objęły redukcje zatrudnienia, a w większym efektywne zarządzanie posiadanymi zasobami i poszukiwanie nisz rynkowych. W efekcie mięliśmy do czynienia z nieznacznym spadkiem poziomu bezrobocia i dalszym znaczącym ograniczeniem wzrostu płac – ocenia KIG.
 • 07.09.2010Kontrole NIK: Przestępstwa i wykroczenia gospodarcze
  143 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia wykroczenia lub przestępstwa o charakterze gospodarczym bądź finansowym skierowała w 2009 roku Najwyższa Izba Kontroli do różnych organów ścigania – m.in. do prokuratury, policji, urzędów skarbowych, nadzoru budowlanego i Państwowej Inspekcji Pracy. Wykryte straty w mieniu przekroczyły 120 mln zł.
 • 27.08.2009Wydatki na alkohol w kosztach uzyskania przychodu?
  Pytanie podatnika: Czy wydatki na napoje alkoholowe, których podawanie jest powszechnie przyjęte w konkretnych stosunkach społecznych (np. poczęstunek w postaci piwa, wina) mogą stanowić koszt uzyskania przychodu Spółki?
 • 10.06.2009NIK sprawdziła zezwolenia na handel alkoholem
  Właściciele sklepów oraz restauratorzy mogą wnosić zaniżone opłaty za zezwolenie na handel alkoholem, ponieważ władze samorządowe nie weryfikują oświadczeń o osiąganych przez nich dochodach ze sprzedaży alkoholu – wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Zdaniem NIK taka praktyka stwarza możliwość wystąpienia korupcji.
 • 21.04.2009Obowiązkowy monitoring sprzedaży alkoholu? KIG: To zły pomysł
  Wprowadzenie obowiązku nagrywania na urządzenia rejestrujące dźwięk i obraz wszystkich transakcji handlowych, zawieranych w punktach sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, przewiduje projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przedstawiony przez Komisję „Przyjazne Państwo”. Pomysłowi przeciwna jest Krajowa Izba Gospodarcza.
 • 12.12.2008KIG sprzeciwia się podwyżkom akcyzy
  Zdaniem Andrzeja Arendarskiego, prezesa Krajowej Izby Gospodarczej, rządowa propozycja podwyższenia akcyzy na niektóre samochody i alkohol to działanie typowo fiskalne, którego negatywnych efektów — zwłaszcza dla branży motoryzacyjnej — nie zniwelują ewentualne dodatkowe wpływy do budżetu.
 • 02.12.2008Prezenty dla klientów a VAT
  Istota interpretacji: w wyniku ponownej analizy sprawy, uwzględniając zarzuty przytoczone w wezwaniu, tut. Organ odmawia zmiany stanowiska i stwierdza, iż nieodpłatne wydawanie przez Spółkę wyrobów alkoholowych i gadżetów reklamowych dokonywane w ścisłym i bezpośrednim związku z prowadzonym przedsiębiorstwem, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatna dostawa towarów w przypadku gdy podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności w całości lub w części, a wydane towary nie są prezentami o małej wartości lub próbkami.
 • 22.10.2008Poczęstunek na szkoleniu
  Pytanie podatnika: Czy koszty związane z zapewnieniem wyżywienia uczestnikom szkolenia (usługi gastronomiczne) mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki?
 • 29.08.2008Koszty organizacji wyjazdu na targi kontrahentów to wydatki reprezentacyjne
  Pytanie podatnika: Czy koszty biletów lotniczych (pociągu, autobusu), koszty noclegów związane z organizacją wyjazdu na targi potencjalnych klientów poniesione przez firmę X stanowią koszt uzyskania przychodów dla firmy X?
 • 29.01.2008Zakaz sprzedaży alkoholu przez Internet – KIG przeciw
  Według Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż alkoholu przez Internet, mogą stracić zezwolenie na handel trunkami. Przeciwko przepisom, które są źródłem tego zakazu, protestuje Krajowa Izba Gospodarcza.
 • 18.09.2007Zakup upominków dla kontrahentów
  Pytanie podatnika: Dotyczy uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z zakupem upominków dla kontrahentów (tj. długopisów, piór, portfeli, parasoli, polarów, kubków) opatrzonych logo firmy.
 • 05.09.2007Napoje i ciasteczka są kosztem reprezentacji
  Pytanie podatnika: dotyczy uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup kawy, herbaty, napojów chłodzących, orzeszków, ciasteczek, paluszków, mleczka i cukru, w celu zorganizowania poczęstunku kontrahentom w siedzibie Spółki.
 • 20.03.2007Prezenty dla kontrahentów w postaci alkoholu
  Pytanie podatnika: Czy przekazywanie napojów alkoholowych kontrahentom, przedstawicielom handlowym i innym osobom współpracującym ze spółką będzie stanowiło koszt uzyskania przychodów?
 • 14.09.2006Utrata prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej
  Pytanie podatnika: Podatniczka wykonuje wolny zawód polegający na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego jako pielęgniarka, położna. Wykonuje również działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli w ramach spółki cywilnej. Czy w tej sytuacji może opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej od prowadzonej działalności w wolnym zawodzie?