Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dla kogo ulga prorodzinna

 • 14.01.2016Dla kogo ulga prorodzinna?
  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do ulgi prorodzinnej?
  • 05.02.2014PIT za 2013: Ulga prorodzinna dla rodziców niepozostających w związku małżeńskim
   Z tzw. ulgi prorodzinnej mogą skorzystać nie tylko rodzice, którzy są małżonkami, ale również osoby pozostające w wolnych związkach, czy rozwiedzione. Przepisy ustanawiające prawo do dokonania odliczenia od podatku z tytułu wychowywania dzieci nie uzależniają bowiem możliwości skorzystania z ulgi od stanu cywilnego rodzica. Trzeba jednak wiedzieć, że rodzice niebędący małżonkami dokonują ww. odliczenia na trochę innych zasadach.
   • 27.12.2010Dla kogo ulga prorodzinna w rocznym PIT?
    Przepis art. 27f ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r., stanowi, iż podatnik ma prawo odliczyć od podatku pewną kwotę na każde dziecko.