Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dla kogo ulga prorodzinna

 • 14.01.2016Dla kogo ulga prorodzinna?
  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy przysuguje prawo do ulgi prorodzinnej?
  • 05.02.2014PIT za 2013: Ulga prorodzinna dla rodzicw niepozostajcych w zwizku maeskim
   Z tzw. ulgi prorodzinnej mog skorzysta nie tylko rodzice, ktrzy s maonkami, ale rwnie osoby pozostajce w wolnych zwizkach, czy rozwiedzione. Przepisy ustanawiajce prawo do dokonania odliczenia od podatku z tytuu wychowywania dzieci nie uzaleniaj bowiem moliwoci skorzystania z ulgi od stanu cywilnego rodzica. Trzeba jednak wiedzie, e rodzice niebdcy maonkami dokonuj ww. odliczenia na troch innych zasadach.
   • 27.12.2010Dla kogo ulga prorodzinna w rocznym PIT?
    Przepis art. 27f ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.), w brzmieniu obowizujcym od 1 stycznia 2009 r., stanowi, i podatnik ma prawo odliczy od podatku pewn kwot na kade dziecko.