Polski Ład a ulgi podatkowe

Zmiany w prawie określane jako Polski Ład znalazły swoje odzwierciedlenie również w przepisach podatkowych. Jak deklarowało Ministerstwo Finansów, modyfikacje miały przełożyć się na wymierne korzyści przede wszystkim dla najmniej zarabiających, a także emerytów i rodzin z dziećmi. Czy tak jest rzeczywiście? Jak wiele zmieniono w samym podatku dochodowym, a ile modyfikacji pojawiło się przy przepisach towarzyszących? Wyjaśniamy, z jakimi nowościami muszą liczyć się podatnicy.

 

  1. Kwota wolna od podatku i progi podatkowe - kluczowa zmiana w ustawach podatkowych
  2. Wspólne rozliczenie - kogo dotyczy?
  3. Ulgi podatkowe. Co można odliczyć od podatku i od dochodu?

 

Do kiedy trzeba rozliczyć podatek? Polski Ład w tym zakresie nie wprowadził żadnych modyfikacji. W 2023 roku organ podatkowy czeka na deklaracje od 15 lutego do 2 maja 2023. Jeżeli decydujesz się na drogę elektroniczną, koniecznie pobierz wygenerowane Urzędowe Poświadczenie Odbioru stanowiące potwierdzenie konkretnego dnia złożenia formularza do urzędu skarbowego.

 

Kwota wolna od podatku i progi podatkowe - kluczowa zmiana w ustawach podatkowych

 

Kluczową zmianą wprowadzoną na gruncie podatku dochodowego jest znaczące podwyższenie progów podatkowych oraz podniesienie kwoty wolnej od podatku w rozliczeniu rocznym. Zacznijmy od tej drugiej kwestii.

 

 

Kwota wolna od podatku, która wcześniej znajdowała się na poziomie 8 000 zł, obecnie wzrosła do 30 000 zł. Oznacza to, że osoby zarabiające mniej nie zapłacą podatku w ogóle, natomiast podatnicy uzyskujący przychody wyższe, będą musieli odprowadzić go jedynie od nadwyżki. Z jednej strony to wymierne korzyści dla rozliczających się według zasad ogólnych, z drugiej jednak - poważne ograniczenie i modyfikacje na poziomie ulg podatkowych, o czym więcej wspomnimy za chwilę.

Jak natomiast przedstawiają się progi podatkowe? Obecnie to:

  • 12% - pierwszy próg podatkowy dla osób, których dochód nie przekroczy 120 000 zł w danym roku podatkowym,
  • 32% - drugi próg podatkowy dotyczący nadwyżki od 120 000 zł.

Dodatkowo wspomnijmy, że osiągający łączne dochody powyżej 1 000 000 zł są zobowiązane do opłacenia dodatkowego podatku w wysokości 4% od nadwyżki tej kwoty. Oczywiście, podatek od przychodów ewidencjonowanych zmniejszyć mogą odliczone składki ZUS na ubezpieczenie zdrowotne czy koszty uzyskania przychodu.

 

 

Wspólne rozliczenie - kogo dotyczy?

 

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i teraz zeznanie podatkowe można rozliczyć indywidualnie lub wspólnie, korzystając z dodatkowych udogodnień. Z tej drugiej opcji mogą skorzystać małżonkowie lub osoby samodzielnie wychowujące dziecko. I również w tym punkcie przepisy zostały nieco rozszerzone.

  • Rozliczenie z małżonkiem w 2023 roku

Kto może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem? W 2023 roku taka możliwość została udostępniona osobom pozostającym w związku małżeńskim i wspólnocie majątkowej przez cały rok podatkowy lub tylko przez jego część. Wcześniej prawo umożliwiało wspólne rozliczenie jedynie w pierwszym przypadku, dlatego zmiany wprowadzone Polskim Ładem przełożyły się na dodatkową korzyść. Trzeba jedynie pamiętać, że jeśli małżeństwo zostało zawarte w trakcie roku podatkowego, rozliczyć się można proporcjonalnie: od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku podatkowego.

  • Rozliczenie z dzieckiem w 2023 roku

Do rozliczenia zeznania podatkowego jako osoba samotnie wychowująca dziecka mają prawo rodzice i opiekunowie podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Mogą to być osoby stanu cywilnego wolnego, wdowcy, rozwodnicy, osoby znajdujące się w separacji, a nawet pozostający w związku małżeńskim, pod warunkiem, że drugi z małżonków został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywają karę pozbawienia wolności.

 

Ulgi podatkowe. Co można odliczyć od podatku i od dochodu?

 

Dla podatników niezwykle istotny jest temat ulgi podatkowej mogącej znacznie obniżyć płaconą do budżetu państwa kwotę i przynieść zwrot podatku. Jak wygląda ten temat w 2023 roku?

Zacznijmy od tego, że od samego początku ogromne emocje wzbudzał temat ulgi dla klasy średniej. Zgodnie z założeniami ustawodawcy miała ona dotyczyć zatrudnionych na podstawie umów o pracę, a także w ramach stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, jednak nie obejmować zasięgiem czerpiących dochody z umów cywilnoprawnych. Dodatkowym warunkiem było objęcie nią podatników o dochodach mieszczących się w przedziale pomiędzy 68 412 zł a 133 692 zł. Ulga ta miała stanowić rekompensatę za niekorzystne dla konkretnej grupy zmiany podatkowe. Okazało się jednak, że wyliczanie ulgi w momencie przygotowywania wynagrodzeń nastręcza sporo trudności i wątpliwości, dlatego też doszło ostatecznie nastąpiła likwidacja ulgi od 1 lipca 2022 r.

Podatnicy mogą natomiast skorzystać z innych odliczeń i ulg, dostępnych na wniosek podatnika, poprzez odpowiednie wypełnienie deklaracji podatku PIT. Do najważniejszych zaliczają się odliczane od podatku odliczone:

  • ulga prorodzinna - wyliczana miesięcznie, w wysokości 92,67 zł na pierwsze i drugie dziecko, 166,67 zł na trzecie dziecko i 225zł na czwarte i kolejne dziecko,
  • składka zdrowotna - pod warunkiem ujęcia składki zdrowotnej w informacji przekazanej przez płatnika, na przykład PIT 11,
  • ulga aktywizacyjna.

Prócz tego istnieje szereg odliczeń od dochodu, między innymi ulga rehabilitacyjna, ulga termomodernizacyjna czy odliczenie nienależnie pobranych świadczeń obniżające podatek dochodowy.

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...