Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach - autopromocja

13.02.2020

Szkolenia w Poznaniu: Baza BDO - teoria i praktyka

Zapraszamy na szkolenie, które przybliży Państwu obecny i planowany stan prawny i jest skierowane do osób zamierzających uzyskać lub uaktualnić wiedzę z zakresu gospodarowania odpadami oraz bazy danych odpadowych. Praktyczne zajęcia pozwolą znacznie zmniejszyć prawdopodobieństwo popełnienia błędów w prowadzonej dokumentacji oraz zmniejszyć ryzyko ewentualnych kar. Celem jest podniesienie kompetencji uczestników szkolenia z zakresu zagadnień prawnych dotyczących sprawozdawczości wobec Urzędu Marszałkowskiego, zapoznanie się aktualnymi i proponowanymi zmianami za pomocą praktycznych przykładów, rozwój kompetencji uczestnika poprzez ćwiczenia poparte przykładami i poradami.

Szczegółowy program szkolenia:

1. Rejestr BDO - aspekty teoretyczne

a) nowe kategorie przedsiębiorców objętych obowiązkiem wpisu BDO

  • wniosek elektroniczny
  • nowe wzory wniosków rejestrowych i aktualizacyjnych

b) rodzaje wpisów dla różnych podmiotów wprowadzających opakowania, produkty i produkty w opakowaniach, gospodarujących odpadami: wytwórców, transportujących, zbierających, przetwarzających, recyklerów, organizacji odzysku

c) indywidualne konta użytkowników BDO

2. Rejestr BDO od 1 stycznia 2020 - aspekty praktyczne

a) rejestracja i logowanie w bazie BDO

b) nowe moduły do prowadzenia ewidencji odpadów, omówienie i sporządzanie kart przekazania odpadów, tworzenie ewidencji odpadów, nowy moduł sprawozdań i ich omówienie

c) od 01.01.2020 r. przejęcie dotychczasowych obowiązków przez marszałków województw od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie zużytego sprzętu i wprowadzania pojazdów, w tym składanie sprawozdań za rok 2019

3. Aspekty prawne

a) nowelizacja ustawy o odpadach, a jej wpływ na gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie

b) nowe obowiązki i zadania

c) role i zakres odpowiedzialności m.in.: wytwórca, transportujący, odbierający, organizacja odzysku opakowań, organizacja samorządu gospodarczego, prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów

d) sankcje karne za nieprzestrzeganie prawa

4. Baza BDO

a) rejestr BDO jako integralna część Bazy BDO: kogo dotyczy, jak złożyć wniosek, kary za brak wpisu do Rejestru

b) biznesowe konsekwencje braku wpisu do Rejestru BDO

c) zawartość BDO wg. ustawy

d) zadania i korzyści płynące z wdrożenia Bazy BDO

e) baza BDO jako narzędzie dla Inspekcji Ochrony Środowiska

5. Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości

a) indywidualne konto, rejestracja i aktualizacja danych na koncie

b) prezentacja zawartości i funkcjonalności nowych modułów Bazy BDO

c) prowadzenie ewidencji odpadów

d) przygotowanie karty przekazania odpadów (KPO), zbiorczego zestawienia o odpadach

e) częstotliwość obowiązku ewidencjonowania odpadów

f) sprawozdawczość w zakresie produktów, opakowań oraz gospodarki odpadami prowadzona w Bazie BDO

6. Aspekty techniczne

a) integracja z zewnętrznymi systemami (API)

b) export i import danych w Bazie

7. Plany

a) planowane kierunki zmian przepisów

b) dalsze prace nad uszczelnieniem systemu gospodarowania odpadami

8. Konsultacje indywidualne. Wręczenie certyfikatów udziału w szkoleniu

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

Hasła tematyczne: szkolenie: baza danych odpadowych

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »