Mikro e-kurs: Fakturowanie VAT

Faktura VAT stanowi podstawowy dokument w obrocie gospodarczym. Ponieważ oprócz roli dokumentacyjnej pełni również rolę instrumentu finansowego (a ściślej rzecz biorąc, to podatek VAT wykazany na fakturze może stać się przedmiotem wymiany na gotówkę lub inne świadczenie), jej wystawienie, przekazanie, korekta czy unieważnienie są przedmiotem ścisłego nadzoru fiskusa. Nieprawidłowości związane z fakturowaniem mogą stać się powodem dotkliwych sankcji - zarówno finansowych jak i o charakterze wolnościowym, a bagatelizowanie procedur związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa sobie (i organizacji wystawiającej faktury) jest nierozsądne i bardzo niebezpieczne. 

Udział w naszym e-kursie, na który zapisy przyjmujemy do 2.10.2019 r. pozwoli na dokonanie przeglądu procedur i ich aktualizację i dostosowanie do aktualnych wytycznych Ministerstwa Finansów.

Szczegółowy program szkolenia

Lekcja 1

Faktury VAT - informacje ogólne

  • Obowiązek fakturowania VAT
  • Obowiązkowe i fakultatywne elementy faktury VAT
  • Termin wystawienia faktury VAT
  • Przypadki, w których nie ma obowiązku wystawienia faktury VAT

Lekcja 2

E-fakturowanie

  • Podstawy prawne
  • Modele e-fakturowania
  • Wdrożenie e-faktur w organizacji

Lekcja 3

Sankcje i ryzyka związane z fakturowaniem VAT

  • Procedury ostrożnościowe związane z fakturowaniem VAT
  • Skutki wystawienia nieprawidłowej faktury VAT
  • Przegląd orzecznictwa NSA i wyjaśnień organów podatkowych

Tutaj znajdują się wszystkie szczegółowe informacje o szkoleniu i formularz zgłoszeniowy

Hasła tematyczne: mikro e-kurs: fakturowanie vat

Wszystkie artykuły z tego działu »