Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Wcześniejsze emerytury

 • 31-07-2015Emerytura częściowa a wysokość świadczenia po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego
  Ubezpieczony (mężczyzna) urodzony 15 stycznia 1950 r. ukończy 15 września 2015 r. powszechny wiek emerytalny wynoszący 65 lat i 9 miesięcy. Dotychczas udowodnił 40-letni staż składkowy i nieskładkowy. Należy do otwartego funduszu emerytalnego. Kiedy powinien złożyć wniosek o emeryturę częściową oraz jakie warunki musi spełnić, aby ją otrzymać? więcej »
 • 08-05-2015Zmiany w ustawie emerytalnej od 1 maja 2015 r.
  1 maja 2015 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 552), zwanej dalej ustawą zmieniającą. Ustawa zmieniająca wprowadziła następujące zmiany w zakresie ustalania (ponownego ustalania) kapitału początkowego oraz emerytury: więcej »
 • 05-05-2015Rekompensata przy braku prawa do wcześniejszej emerytury
  W myśl art. 2 pkt 5 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. nr 237, poz. 1656, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą pomostową, rekompensata jest formą odszkodowania za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze dla osób, które nie nabędą prawa do emerytury pomostowej. Osoba uprawniona do emerytury w powszechnym wieku emerytalnym, składając wniosek o tę emeryturę, może zaznaczyć, że jednocześnie ubiega się o rekompensatę. więcej »
 • 31-01-2014Wcześniejsza emerytura ze względu na szkodliwe warunki pracy
  Interpelacja nr 22845 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nierównego traktowania przez ZUS pracowników posiadających prawo do wcześniejszej emerytury z racji pracy w szkodliwych warunkach więcej »
 • 30-06-2010Wcześniejsza emerytura dla osób z długoletnim stażem
  24 czerwca br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu RP obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który ma na celu znowelizowanie przepisów dotyczących prawa do przechodzenia na emeryturę oraz prawa do minimalnej emerytury. Zgodnie z tym projektem pracownicy o bardzo długim stażu będą mieli możliwość przejścia na emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego. Proponowane rozwiązanie dotyczyć ma kobiet, które mają okres składkowy wynoszący co najmniej 35 lat oraz mężczyzn, mających okres składkowy co najmniej 40 lat. więcej »
 • 07-05-2010Wcześniejsza emerytura tylko dla pracownika?
  Interpelacja nr 14485 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie prawa do emerytury w przypadku nieosiągnięcia wieku emerytalnego więcej »
 • 31-07-2009Ponowne wyliczenie świadczenia emerytalnego
  Interpelacja nr 9394 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie sposobu przeliczania emerytur osobom, które po przejściu na wcześniejszą emeryturę powróciły do pracy i przepracowały powyżej 30 miesięcy więcej »
 • 10-06-2009Emerytalna dyskryminacja przedsiębiorców
  Zapytanie nr 3768 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów dotyczących pracy w szkodliwych i niebezpiecznych warunkach więcej »
 • 15-12-2008Spełnienie warunków do wcześniejszej emerytury pracowniczej do końca 2008 r. gwarancją przyznania świadczenia
  Komu przysługuje wcześniejsza emerytura pracownicza? Wcześniejsza emerytura pracownicza przysługuje osobom będącym ostatnio pracownikami: — urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r. — bez żadnych dodatkowych warunków dotyczących daty, do której musi być osiągnięty staż pracy czy złożony wniosek, — urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r., o ile nie przystąpiły do OFE albo zgłosiły wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa, a warunki dotyczące osiągnięcia wymaganego stażu i wieku spełnią do dnia 31 grudnia 2008 r. więcej »
 • 03-09-2008Wcześniejsza emerytura nie dla przedsiębiorcy
  Interpelacja nr 4011 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w związku z nierównym traktowaniem obywateli ubiegających się o emerytury i renty więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »