Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » stypendium

 • 18-10-2019Podatki 2019: Dochody ze stypendiów NCN bez podatku PIT
  W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie resortu finansów, które zakłada zaniechanie poboru podatku dochodowego PIT od dochodów z tytułu stypendiów i innych środków finansowych przyznanych w związku z działalnością Narodowego Centrum Nauki (NCN). Zaniechanie dotyczy dochodów uzyskanych w latach 2019-2020. Na zmianie skorzysta ok. 3 tys. stypendystów. więcej »
 • 05-09-2017Podatki 2017: Nowe zwolnienie z podatku dochodowego PIT
  Z początkiem października br. zacznie działać nowa agencja rządowa – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA). Zgodnie z przyjętymi regulacjami, stypendia, które przyznawać będzie dyrektor NAWA, zostaną zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). więcej »
 • 14-04-2017Podatki 2017: Stypendyści Fulbrighta zwolnieni z podatku dochodowego
  Dochody z tytułu stypendiów i innych świadczeń otrzymywanych w ramach programów wymiany stypendialnej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta zostaną zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – wynika z projektu nowego rozporządzenia resortu finansów. więcej »
 • 25-08-2016Świadczenia z programu Erasmus+ a podatek dochodowy
  Pytanie podatnika: Czy przy wypłacie świadczenia znajduje zastosowanie zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 76 ustawy o PIT i w konsekwencji Wnioskodawca może uznać, że świadczenie jest zwolnione od opodatkowania PIT w Polsce? Czy powstaje obowiązek złożenia informacji IFT-1 lub IFT-1R i wykazywania w tej informacji kwoty świadczenia, jeśli jest ono objęte zwolnieniem od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 76 ustawy o PIT? więcej »
 • 31-12-2015Stypendium doktoranckie a PIT. MF zmienia zdanie
  Pytanie podatnika: Czy ww. stypendium może być zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jeśli tak, to, w jaki sposób Wnioskodawczyni może otrzymać zwrot pobranego podatku? więcej »
 • 28-08-2015Ubezpieczenie społeczne stypendystów programu Erasmus+
  Z uwagi na to, że poszczególne części programu Erasmus+ nie odnoszą się do przepisów, ani też nie są realizowane w powiązaniu z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1448, z późn.zm.) albo ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649), do podmiotów realizujących ten program nie ma zastosowania art. 4 pkt 2 lit. za ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.). więcej »
 • 27-04-2015Stypendium naukowe w rocznym PIT
  Pytanie podatnika: Czy stypendium naukowe jest zwolnione z podatku dochodowego za rok 2014 i czy Wnioskodawczyni ma je wpisywać do deklaracji podatkowej, a jeśli tak, to jak to wpłynie na obliczenie wysokości podatku? więcej »
 • 02-06-2014Wynagrodzenia za odbyty staż przez uczniów a PIT
  Pytanie podatnika: Czy stypendium stażowe wypłacane uczniom/uczennicom z projektu współfinansowanego ze środków europejskich - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, podlega zwolnieniu od PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o PIT? więcej »
 • 27-06-2013Nagroda i stypendium dla studenta a podatek dochodowy
  Pytanie podatnika: Czy jednorazowo otrzymana nagroda (stypendium) korzysta ze zwolnienia podatkowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? więcej »
 • 10-06-2013Przychód studenta z tytułu stypendium stażowego a PIT
  Pytanie podatnika: Czy stypendium otrzymywane przez studenta stażystę stanowi do niego przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych? więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »