INDEKS TEMATYCZNY » Rozliczenie roczne PIT

 • 26-09-2023
  Ulga dla seniora przy przejściu na emeryturę w trakcie roku
  Podatniczka 9 lipca 2022 r. ukończyła 60. rok życia i osiągnęła wiek emerytalny. W tym samym miesiącu nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę w zakładzie pracy i wypłata: wynagrodzenia za pracę za m-c lipiec, ekwiwalentu za urlop i odprawy emerytalnej. Podatniczka nie złożyła pracodawcy oświadczenia o spełnieniu warunków do stosowania ulgi dla seniora. Czy wypłacone 11 lipca 2022 r. należności mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT? więcej »
 • 26-05-2023
  Ulga rehabilitacyjna: Limit wydatków na utrzymanie psa asystującego
  Wydatki poniesione na utrzymanie psa asystującego są limitowane do wysokości nieprzekraczającej w danym roku 2280 zł. Limit ten pozostaje niezmienny od lat co najmniej dwudziestu, mimo że na przestrzeni tych dekad drastycznie zmieniły się ceny towarów, koszt usług i wynagrodzeń. To czyni z tego odpisu bardziej symbol niż realną pomoc dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza przy ogromnym wzroście cen produktów, w tym karmy dla zwierząt, oraz usług weterynaryjnych. więcej »
 • 24-05-2023
  Wspólne rozliczenie z dzieckiem nie zawsze możliwe - MF wyjaśnia
  Niezmiennie od lat osoby, które samotnie wychowują dzieci są, na gruncie ustawy PIT, traktowane w sposób uwzględniający sytuację wiążącą się z trudami i wyzwaniami wynikającymi z samodzielnego rodzicielstwa. Ubiegłoroczna reforma nie zmieniła rozumienia pojęcia „osoby samotnie wychowujących dzieci” oraz nie pogorszyła sytuacji tych osób. Wręcz przeciwnie, wprowadziła rozwiązania, które zwiększyły wysokość korzyści finansowej przysługującej osobom znajdujących się w omawianej sytuacji życiowej - czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację poselską. więcej »
 • 27-04-2023
  MF o odliczaniu w PIT składek społecznych
  Nie ma uzasadnienia dla konieczności powiązania możliwości odliczania składek na ubezpieczenia społeczne w pierwszej kolejności ze źródłem przychodów, z którym był związany obowiązek opłacania tych składek - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na zapytanie dziennikarza. więcej »
 • 27-04-2023
  PIT za 2022. Rozliczenie wpłaty na IKZE: Liczy się data przelewu
  Skoro podatnik dokonał przelewu środków tytułem wpłaty na IKZE w dniu 31 grudnia 2022 r., to niezależnie od tego, kiedy instytucja finansowa faktycznie zrealizowała dyspozycję i kiedy środki te zostały zaksięgowane na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego, należy uznać, że wpłata ta została dokonana w dniu 31 grudnia 2022 r. - tak stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 07-04-2023
  Pompę ciepła odliczysz w ramach ulgi termomodernizacyjnej
  Wydatki na zakup i montaż klimatyzacji z funkcją grzania można uznać za wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej na podstawie art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zeznaniu podatkowym za rok w którym poniesiono te wydatki. więcej »
 • 05-04-2023
  Ulga termomodernizacyjna: Wymiana starego kominka na nowy
  Wydatki związane z zakupem i montażem miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe nie zostały wskazane w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r., jako wydatki, które można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej. więcej »
 • 30-03-2023
  Ulga termomodernizacyjna na wymianę pokrycia dachowego
  Wydatki poniesione na wymianę pokrycia dachowego, oraz zakup materiałów na wymianę dachu, tj. na nową blachę, kołki, rynny, okna połaciowe, płyty kartonowo - gipsowe, membranę dachową, śruby, drewno, w wyniku których następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczoną na potrzeby ogrzewania do budynku mieszkalnego - stanowią wydatki poniesione na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - interpretacja indywidualna Dyrektora KIS. więcej »
 • 29-03-2023
  Urodzenie martwego dziecka a prawo do ulgi dla rodzin 4+
  Urodzenie martwego dziecka jest równoznaczne z niemożliwością wykonywania władzy rodzicielskiej nad tym dzieckiem. O wykonywaniu władzy rodzicielskiej można mówić wyłącznie wtedy, gdy jest podmiot, nad którym można ją wykonywać. W konsekwencji, nie została spełniona przesłanka zwolnienia od podatku wymieniona w cytowanym wyżej art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotycząca wykonywania władzy rodzicielskiej w stosunku do co najmniej czworga dzieci - stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 20-03-2023
  MF: Ulga tylko dla pracujących seniorów
  Ulga dla pracujących seniorów to obowiązujący od 1 stycznia 2022 r. instrument zachęcający podatników do pozostania na rynku pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Nie płacą oni podatku dochodowego, ale tylko pod warunkiem, że nie przejdą na emeryturę i będą kontynuować pracę. Dodatkowo, dzięki dalszej aktywności na rynku pracy poprzez uzyskiwanie określonych przepisami ustawy PIT przychodów podlegających ubezpieczeniom społecznym - powiększą oni wysokość swojej przyszłej emerytury - czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Finansów na zapytanie poselskie. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

04.03.2024

Szkolenie online: Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków - 3-dniowe warsztaty

cena: 1640.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.03.2024

Szkolenie on-line: Obowiązek złożenia MDR-3 (schematy podatkowe) w terminie składania...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.03.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
07.03.2024

Szkolenie on-line: Zamknięcie w podatku CIT za 2023 r. Sporządzenie noty podatkowej oraz...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
08.03.2024

Szkolenie on-line: Działalność gospodarcza osób inwestujących w nieruchomości

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY