INDEKS TEMATYCZNY » Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 • 16-08-2016
  Otrzymana dotacja a podstawa opodatkowania VAT
  W podatku VAT podstawą opodatkowania, poza kilkoma wyraźnie wskazanymi wyjątkami, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał bądź ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. Z tej definicji nie są wyłączone również otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze. Jednak aby dopłaty te miały wpływ na wysokość opodatkowania, czyli stanowiły podstawę opodatkowania, muszą spełniać jeden zasadniczy warunek. Dopłaty te muszą mieć bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. więcej »
 • 23-02-2011
  Fundusze unijne: 200 mln zł na badania przemysłowe
  Od 7 marca do 8 kwietnia 2011 r. potrwa pierwszy nabór wniosków w ramach działania 1.4 - „Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Na dofinansowanie projektów badań przemysłowych lub prac rozwojowych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która wdraża program, może przeznaczyć 199 mln zł.   więcej »
 • 07-12-2010
  Już 8 mld zł przekazane za pośrednictwem PARP
  W ciągu 10 lat działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za jej pośrednictwem zostało zawartych ponad 11 tys. umów wsparcia o wartości powyżej 8 mld zł – podało Ministerstwo Gospodarki. W najbliższych latach PARP zamierza usprawnić działania Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, m.in. poprzez wprowadzenie możliwości zakładania działalności gospodarczej w punktach konsultacyjnych KSU.   więcej »
 • 29-09-2010
  Nowe usługi KSU
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje dalszy rozwój oferty dla firm – rozpoczęło się testowanie nowych usług dotyczących optymalizacji kosztów, a w przygotowaniu są kolejne, m.in. w zakresie ochrony środowiska. Uruchamiane projekty będą funkcjonowały w ramach Krajowego Systemu Usług. więcej »
 • 28-07-2010
  Polskie firmy mikro za mało innowacyjne
  Jedynie 26 proc. mikroprzedsiębiorstw w Polsce wprowadza innowacje. Jeszcze mniej, bo jedynie 3 proc., prowadzi działalność badawczo-rozwojową. Niskie jest też wykorzystanie takich instrumentów jak dotacje, kredyt technologiczny czy fundusze kapitału podwyższonego ryzyka – wynika z wydanego przez PARP opracowania „Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce” autorstwa Małgorzaty Juchniewicz i Barbary Grzybowskiej. więcej »
 • 23-06-2010
  Polski Produkt Przyszłości - wyniki 13. edycji konkursu
  4 nagrody główne oraz 6 wyróżnień przyznała kapituła tegorocznej edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. Do 13. edycji konkursu zgłoszono 42 innowacyjne projekty. Najwięcej wniosków – 24 – nadesłano z przedsiębiorstw, 16 projektów pochodzi z jednostek badawczo-rozwojowych, a 2 od osób fizycznych. Organizatorem konkursu objętego honorowym patronatem ministra gospodarki jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. więcej »
 • 02-06-2010
  Innowacje: PARP wspiera mikroprzedsiębiorców
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła III edycję naboru wniosków do Programu Bon na innowacje. Główny cel programu pilotażowego na lata 2008-2010 to zachęcanie małych firm do współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi. W ramach programu można realizować m.in. usługi dotyczące wdrożenia lub rozwoju nowoczesnych rozwiązań, świadczone przez instytucję naukową, np. pomoc doradczą. więcej »
 • 13-05-2010
  Nowelizacja ustawy o PARP
  Nowe instrumenty wsparcia przedsiębiorców przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości zaproponowano w projekcie nowelizacji ustawy o utworzeniu PARP zaakceptowanym przez Radę Ministrów. Dokument zakłada poszerzenie kręgu potencjalnych odbiorców pomocy udzielanej przez Agencję oraz zmianę przepisów utrudniających jej funkcjonowanie. Wprowadzono także  regulacje umożliwiające PARP skuteczniejszą realizację zadań, co – jak podkreśla rząd – jest bardzo ważne dla sprawnego wykorzystywania pieniędzy budżetowych i z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na lata 2007-2013. więcej »
 • 11-05-2010
  PARP: Kryzys głównie w otoczeniu przedsiębiorców, a nie w firmach
  Prawie 75 proc. przedsiębiorców sektora MŚP dostrzegało objawy kryzysu gospodarczego przede wszystkim w kontekście ogólnie pogarszającej się sytuacji gospodarczej kraju – wynika z badania zrealizowanego przez Pentor Research International na przełomie 2009 i 2010 r. na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Około 65 proc. firm obserwowało skutki kryzysu we własnej branży, a dopiero 55 proc. we własnej firmie. więcej »
 • 15-04-2010
  PARP zaprasza na spotkanie informacyjne
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone wspieraniu instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne i ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym oraz popularyzacji wiedzy w zakresie ochrony własności intelektualnej przez instytucje otoczenia biznesu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

04.12.2023

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszego projektu objaśnień

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.12.2023

Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granicę

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.12.2023

Szkolenie on-line: Jak się przygotować do obowiązkowego KSeF i e-faktury?

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
07.12.2023

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY