INDEKS TEMATYCZNY » Najem prywatny

 • 26-09-2023
  Do limitu zwolnienia podmiotowego VAT wlicza się usługi najmu prywatnego
  Wartość świadczonych usług najmu pokoi w prowadzonym gospodarstwie agroturystycznym każdorazowo podlega wliczeniu do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem, po przekroczeniu kwoty 200 000 zł należy złożyć zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R we właściwym urzędzie skarbowym. więcej »
 • 04-09-2023
  VAT przy prywatnym najmie mieszkania
  Możliwe są przypadki, że prowadzący działalność gospodarczą podatnik VAT posiada, odrębny od majątku służącego do wykonywania tejże działalności, majątek osobisty. Majątek ten może stanowić mieszkanie czy garaż. W takim wypadku powstaje pytanie czy vatowiec prowadzący działalność gospodarczą wynajmujący nieruchomość wchodzącą w skład jego prywatnego majątku może być z tego tytułu zobowiązany do rozliczania VAT od najmu jako składnika działalności gospodarczej. więcej »
 • 25-08-2023
  Najem prywatny czy działalność gospodarcza
  Podatniczka jest właścicielką mieszkania, które wynajmuje na podstawie umowy najmu okazjonalnego. Co kwartał odprowadza Pani podatek w formie ryczałtu w wysokości 8,5%. Jest także współwłaścicielką mieszkania, które chciałaby wynajmować w ramach najmu krótkoterminowego. Czy uzyskane przychody z wynajmu obu mieszkań należy kwalifikować jako najem prywatny? Czy podatniczka powinna rozliczyć to w ramach działalności gospodarczej? więcej »
 • 16-08-2023
  Przychody z najmu prywatnego a limit zwolnienia z VAT przedsiębiorcy jednoosobowego
  Analizując kwestię wpływu przychodów z najmu na limit obrotów, które uprawniają do wyboru zwolnienia z podatku, należy przede wszystkim podkreślić, że podmiot świadczący usługi najmu w świetle ustawy o VAT zawsze jest podatnikiem tego podatku. więcej »
 • 04-08-2023
  MF: Majątek odrębny małżonka a ryczałt od najmu prywatnego
  W przypadku, gdy oprócz przychodów z najmu składnika majątku wspólnego, małżonek osiąga również przychody z najmu prywatnego składnika stanowiącego jego majątek odrębny, to od przychodów z najmu składnika majątku odrębnego, małżonek opłaca ryczałt w wysokości 8,5% przychodów do kwoty 100 tys. zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 tys. zł. więcej »
 • 01-08-2023
  Ryczałt: Sezonowy wynajem domku letniskowego a najem prywatny
  Podatniczka jest właścicielką domku letniskowego i rozważa jego okazjonalny wynajem (okres wakacji, ferii zimowych, przerw świątecznych, weekendy oraz tzw. długie weekendy). Nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej, ponieważ przychód z wynajmu nie byłby głównym źródłem dochodów, a sam wynajem odbywałby się tylko sezonowo, nieregularnie, okazjonalnie w małej skali, bez zatrudniania dodatkowych osób. Czy uzyskany przychód z sezonowego najmu domku letniskowego można zaliczyć do przychodów z najmu prywatnego? więcej »
 • 21-07-2023
  Zakupy związane z wynajmowanymi lokalami a odliczenie VAT
  Wynajem nieruchomości może przybrać zasadniczo dwie formy - wynajmu długoterminowego i krótkoterminowego. Pierwszy rodzaj może być regulowany w formie umowy na czas określony lub nieokreślony, na okres miesięcy bądź lat. Drugi natomiast przybiera postać wyłącznie umowy na czas określony i dotyczy okresów dziennych lub tygodniowych. Różnią się one między sobą znacząco pod względem opodatkowania VAT. więcej »
 • 19-07-2023
  Najem prywatny na ryczałcie przy prowadzeniu firmy
  80% rocznego przychodu przedsiębiorcy stanowi przychód z najmu lokali mieszkalnych, a pozostały przychód pochodzi z tytułu działalności handlowej. Podatnik jest również współwłaścicielem nieruchomości. Drugim współwłaścicielem jest jego żona - rozdzielność majątkowa. Czy w związku z zakresem prowadzonej działalności podatnik ma obowiązek prywatny lokal rozliczać w ramach działalności gospodarczej? więcej »
 • 18-07-2023
  Najem prywatny na ryczałcie: Zatrzymana kaucja jest przychodem
  W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających zatrzymanie kaucji, czyli niewywiązywania się przez najemcę z zawartej umowy najmu, zatrzymana kaucja stanowi przychód z najmu w rozumieniu art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. więcej »
 • 26-06-2023
  Najem na ryczałcie: Od lipca małżonkowie z wyższym limitem
  W przypadku najmu prywatnego ryczałt wynosi 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad tę kwotę. Obecnie limit ten dotyczy łącznie obojga małżonków. Zgodnie ze zmianą, która wejdzie w życie 1 lipca 2023 r., każdy małżonek będzie miał swój własny limit, tj. 100 tys. zł przychodu rocznie. A gdy małżonkowie zdecydują (złożą stosowne oświadczenie), że najem będzie w całości rozliczany przez jednego z nich, jego limit wyniesie 200 tys. zł. Zmieniony przepis będzie dotyczył przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

04.10.2023

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.10.2023

Szkolenie on-line: Podatki dla inwestujących w nieruchomości w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
09.10.2023

Szkolenie on-line: Jak się przygotować do obowiązkowego KSeF i e-faktury?

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY