INDEKS TEMATYCZNY » Ministerstwo Rozwoju

 • 14-03-2017
  Ustawa o PPP do zmiany
  Ministerstwo Rozwoju zamierza znowelizować ustawę o partnerstwie publiczno-prawnym (PPP). Jak wskazano w projekcie noweli, głównym celem jest poprawa otoczenia prawnego dla PPP. więcej »
 • 07-03-2017
  Firmy pozytywnie o planie powołania Rzecznika Przedsiębiorców
  Pomysł powołania Rzecznika Przedsiębiorców, który zaproponowano w projekcie przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju, to krok w dobrym kierunku – ocenia Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Jak twierdzi organizacja, nowa instytucja może zapewnić przedsiębiorcom odpowiednie wsparcie w sporach z organami administracji. więcej »
 • 06-03-2017
  Podatki 2017: Nowe Prawo przedsiębiorców wejdzie w życie już 1 września
  Prawo przedsiębiorców oraz dwie ustawy, które mu towarzyszą, powinny wejść w życie już z początkiem września br. – wynika z projektu ustawy Ministerstwa Rozwoju, w której szczegółowo określone zostaną także przepisy przejściowe. Wprowadzany pakiet zmian ma skutkować nowelizacją w sumie ponad 170 różnych ustaw. więcej »
 • 01-03-2017
  Prawo przedsiębiorców będzie nadrzędne wobec innych ustaw
  Nowe prawo przedsiębiorców, które zastąpi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, będzie mieć pierwszeństwo względem ustaw odrębnych – zapowiada Ministerstwo Rozwoju. Prymat nowej ustawy dotyczyć będzie treści uprawnień przedsiębiorców. Projektodawcy liczą, że w przyszłości rozwiązanie to może pozwolić na utrzymanie korzystniejszych dla firm rozwiązań. więcej »
 • 27-02-2017
  Interpretacje indywidualne na nowych zasadach
  W nowym Prawie przedsiębiorców utrzymana zostanie instytucja interpretacji indywidualnych dla przedsiębiorców, ale przepisy zostaną zmodyfikowane – wynika z projektu przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Interpretacje tego rodzaju mają mieć zastosowanie do innych niż podatki danin lub opłat publicznych, w tym składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. więcej »
 • 20-02-2017
  Numer REGON zostanie zniesiony
  Nowe Prawo przedsiębiorców zniesie numer REGON dla przedsiębiorców – wynika z projektu opublikowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Przedsiębiorcy w kontaktach z urzędami posługiwać mają się jedynie numerami NIP, które będą podstawowymi identyfikatorami. Proces likwidacji numeru REGON będzie rozłożony w czasie. więcej »
 • 20-02-2017
  Nowa ustawa o zagranicznych przedsiębiorcach
  Przepisy odnoszące się do zasad uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce zostaną uregulowane w nowej ustawie – wynika z projektu przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Nowa ustawa ma uporządkować i zaktualizować obecne przepisy. więcej »
 • 17-02-2017
  Dwie nowe instytucje zadbają o prawa przedsiębiorców?
  Ministerstwo Rozwoju powoła dwie nowe instytucje – Komisję Wspólną Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzecznika Przedsiębiorców, które mają uzupełniać nowe Prawo przedsiębiorców. Jak przekonują projektodawcy, nowe instytucje będą gwarantami instytucjonalnych zasad i praw przedsiębiorców. więcej »
 • 16-02-2017
  Nowa ulga na start – MR zaprezentowało szczegóły
  Rozpoczynający działalność gospodarczą przedsiębiorcy będą mogli liczyć na nową ulgę – wynika z projektu nowego Prawa przedsiębiorców. Jak wskazuje resort rozwoju, ulga na start będzie zwalniać przez okres 6 miesięcy z obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, a po tym czasie przedsiębiorca będzie mógł korzystać przez 24 miesiące z istniejącej już obecnie innej ulgi (tzw. mały ZUS więcej »
 • 16-02-2017
  Nowa ustawa o CEIDG
  W odrębnej ustawie określone zostaną regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz nowego Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy (PIP) – wynika z projektu opublikowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Większość przepisów pozostanie bez zmian, ale wprowadzone zostaną też m.in. zmiany dotyczące ilości danych wpisowych i procesu rejestracji. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

20.05.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
20.05.2024

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
20.05.2024

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2024 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
21.05.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
21.05.2024

Szkolenie online: Pomoc de minimis na nowych zasadach

cena: 190.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY