Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Kryterium dochodowe

 • 28-09-2021Fundusz alimentacyjny. Kryterium dochodowe będzie waloryzowane
  Na mocy ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny (Dz. U. z 2021 poz. 1162) wprowadzono stały mechanizm wzrostu kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Kryterium dochodowe będzie podlegało co 3 lata zwiększeniu o wskaźnik waloryzacji. Wskaźnikiem waloryzacji będzie procentowy skumulowany wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę (kwota kryterium dochodowego będzie przeliczana co 3 lata w taki sposób, że jej wysokość będzie wynosiła tyle, ile wynosiłaby, gdyby waloryzacja o procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę przeprowadzana była co roku). Po raz pierwszy waloryzacja na tych zasadach zostanie przeprowadzona w 2023 r. więcej »
 • 03-07-2019Zasiłek wychowawczy na dziecko a kryterium dochodowe
  Zgodnie z art. 186 Kodeksu pracy pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Podczas przebywania na urlopie wychowawczym rodzic nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, a świadczenie pieniężne z tytułu opieki nad dzieckiem od 2004 r. jest wypłacane wyłącznie w formie dodatku do zasiłku rodzinnego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Pełna kwota tego dodatku wynosi 400 zł miesięcznie. więcej »
 • 28-11-2014PIT za 2014: Zmiany w uldze na dzieci a kryterium dochodowe dla świadczeń rodzinnych
  Interpelacja nr 28968 do ministra finansów w sprawie zwiększenia ulgi podatkowej na wychowanie trzeciego i kolejnego dziecka więcej »
 • 23-09-2014Ulga prorodzinna: Dzieci z różnych związków a kryterium dochodowe
  Interpelacja nr 27644 do ministra finansów w sprawie prawa do ulgi prorodzinnej rodzica posiadającego dzieci z więcej niż jednego związku więcej »
 • 31-03-2014Zasiłek rodzinny. Kryterium dochodowe do zmiany?
  Interpelacja nr 24118 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zwiększenia kwoty dochodu, poniżej którego przysługuje zasiłek rodzinny. więcej »
 • 06-11-2013Składki ZUS: Kryterium socjalne przy przyznawaniu świadczeń z ZFŚS
  Świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przyznane w oparciu o kryterium dochodowe mogą być zwolnione z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne na podstawie § 2 ust 1 pkt 19 rozporządzenia składkowego - wyjaśnił ZUS. więcej »
 • 02-11-2010RM przeciwna podwyżce kryteriów dochodowych w pomocy społecznej
  26 października 2010 r. Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec uchwały nr 37 Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych z 24 czerwca 2010 r. w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych od 1 października 2010 r. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »