INDEKS TEMATYCZNY » Koszty bezpośrednie

 • 18-05-2012
  Opłaty wstępne w leasingu: Czynsz inicjalny i czynsz zerowy w kosztach
  Zaznaczmy na początek, ze zasady opodatkowania stron umowy leasingu podatkiem dochodowym od osób prawnych reguluje rozdział 4a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.). więcej »
 • 09-03-2012
  Odsetki od pożyczki jako koszt uzyskania przychodu
  Pytanie podatnika: Kiedy spółka powinna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu zapłacone odsetki od pożyczki od udziałowca zaciągniętej na zakup działek pod opisane przedsięwzięcie deweloperskie przed rozpoczęciem inwestycji? więcej »
 • 29-11-2011
  Rozliczenie kosztów badania sprawozdania finansowego
  Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, co do zasady, nie wyklucza z kosztów uzyskania przychodów wydatków na badanie sprawozdań finansowych, które nie ma charakteru obligatoryjnego. Wydatki te muszą jednak wypełnić generalną regułę wynikającą z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. więcej »
 • 08-11-2011
  Usługi doradcze w kosztach uzyskania przychodów
  Pytanie podatnika: Czy wynagrodzenie firmy doradczej stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów, potrącany w dacie jego poniesienia (koszt pośredni)? więcej »
 • 21-10-2011
  Koszty pracownicze w czasie, gdy praca nie jest świadczona
  Pracodawca wypowiedział swojemu pracownikowi umowę o pracę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Zatrudnił na jego miejsce nową osobę. Skorzystał zatem z możliwości zwolnienia dotychczasowego zatrudnionego z obowiązku świadczenia pracy. Pobierając zaliczkę na PIT od zwolnionego pracownika, miał wątpliwości, czy powinien uwzględniać w niej zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. więcej »
 • 20-10-2011
  Opłaty bankowe jako koszt bezpośredni
  Pytanie podatnika: Spółka zajmuje się szeroko rozumianą działalnością deweloperską. W stosunku do jednego z nowo rozpoczętych projektów inwestycyjnych Spółka - przewidując przejściowe problemy z płynnością finansową - wystąpiła do banku o udzielenie kredytu. Ze względu na fakt, iż przewidywane problemy związane z finansowaniem nowej inwestycji nie wystąpiły, Spółka ostatecznie nie podpisała umowy kredytowej i nie wykorzystała środków, które stawiał jej do dyspozycji bank. Czy poniesione przez Spółkę koszty opłat bankowych wynikające ze złożenia wniosku o kredyt związany z konkretną inwestycją budowlaną stanowi koszt uzyskania przychodów bezpośrednio związany z przychodami w rozumieniu art. 15 ust. 4 ustawy o CIT? więcej »
 • 05-08-2011
  Leasing w PKPiR – opłata wstępna
  Mogłoby się wydawać, że leasing jest już podatkowo „rozpracowany” na wszystkie strony. Tymczasem okazuje się, że kiedy pojawia się w księgowaniu umowa leasingu, nagle zaczynamy mieć wątpliwości. Jedną z typowych stresogennych sytuacji jest konieczność ujęcia opłaty wstępnej w PKPiR i podjęcia decyzji – od razu, czy raczej w rozbiciu na okres trwania umowy? więcej »
 • 30-03-2011
  Korekta kosztów po sporządzeniu sprawozdania finansowego
  Z uzasadnienia: Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie regulują wprost zasad zaliczania do kosztów bezpośrednich podwyższonych kwot wynikających z faktur korygujących. Skoro jednak ustawodawca nie przewidział w tym zakresie żadnej specjalnej regulacji uzasadniony jest pogląd, że w przedmiotowej sprawie podwyższone kwoty wynikające z faktur korygujących powinny być zaliczane w koszty podatkowe na ogólnych zasadach określonych w art. 15 ust. 4, 4b i 4c ustawy. więcej »
 • 28-03-2011
  Jak obronić koszty w toku prowadzonych kontroli
  Powszechnie wiadomo, iż kategoria kosztów uzyskania przychodów stanowi przedmiot szczególnego zainteresowania organów kontroli w toku wszystkich prowadzonych postępowań kontrolnych. Wydatki przedsiębiorców zaliczane do kosztów podatkowych bezpośrednio wpływają na osiągane wyniki finansowe (dochód przedsiębiorcy), obniżają przychód podatkowy i ostatecznie kształtują również wielkość należnego fiskusowi podatku. więcej »
 • 06-07-2010
  Wydatki na prenumeratę (abonamenty) w kosztach uzyskania przychodów
  Wydatki na prenumeratę czasopism, abonamenty związane z dostępem do informacyjnych serwisów internetowych itp. pojawiają się prawie w każdej firmie. Jeżeli wydatek ten ma związek z uzyskiwanymi przychodami i został prawidłowo udokumentowany, można go zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Powstaje jednak pytanie: czy podatnicy prowadzący ewidencję rachunkową zgodnie z ustawą o rachunkowości mogą taki wydatek zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów w dacie jego zaewidencjonowania w księgach? więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

15.04.2024

Szkolenie on-line: Środki trwałe w ujęciu bilansowym i podatkowym (KSR 11)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
16.04.2024

Szkolenie on-line: Obowiązek raportowania schematów podatkowych: zasady identyfikacji, procedura...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
19.04.2024

Szkolenie online: Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach podatku VAT - studium przypadku

cena: 790.00 zł netto

organizator: MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
19.04.2024

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
20.04.2024

Szkolenie online: Specjalista ds. podatków (48 h) - kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT - kurs...

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY