Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » kontener

  • 24-04-2013Podatek od nieruchomości od obiektów kontenerowych
    W artykule zostanie omówiona problematyka opodatkowania podatkiem od nieruchomości obiektów kontenerowych. Kwestią zasadniczą pozostaje rozstrzygnięcie, czy przedmiotowe obiekty w ogóle podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, a jeżeli tak, to do jakiej kategorii obiektów należy je zaliczyć. więcej »
  • 03-12-2012Podatek od nieruchomości: Kontenery jako tymczasowe obiekty budowlane
    Z uzasadnienia: Obiektu budowlanego, w którym dolna płaszczyzna fundamentu znajduje się na poziomie terenu, a jego przeniesienie lub rozebranie nie wiąże się z wykonywaniem robót ziemnych, nie można uznać za trwale związany z gruntem. Zatem, kontener telekomunikacyjny nie może zostać zaliczony do budynków w ramach definicji wynikającej z przepisu art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, albowiem przepis ten wymaga, aby obiekt budowlany, o którym stanowi, był trwale związany z gruntem. Może być jednak budowlą w rozumieniu art. 1a pkt 2 ww. ustawy, ponieważ nie jest budynkiem, ani obiektem małej architektury z art. 3 pkt 4 Prawa budowlanego. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »