INDEKS TEMATYCZNY » Klasyfikacje statystyczne

 • 08-10-2019
  NSA. Opinia GUS jako dowód w postępowaniu podatkowym
  Z uzasadnienia: Opinie klasyfikacyjne organów statystyki publicznej, zawierające interpretacje nomenklatur statystycznych, nie są formalnie wiążące dla organów podatkowych, a tym bardziej dla sądu administracyjnego (...) Stanowią jedynie dowód w postępowaniu podatkowym (...) skoro opinia statystyczna jest dowodem w sprawie, to jak każdy dowód powinna być poddana ocenie organu, następnie Sądu, a te oceny powinny znaleźć swój wyraz w uzasadnieniu decyzji i wyroku. więcej »
 • 20-04-2017
  Klasyfikacje statystyczne a opodatkowanie VAT
  Z uzasadnienia: Organy podatkowe, nie zaś organy statystyczne, mając na uwadze stan faktyczny sprawy, podany we wniosku o wydanie interpretacji, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia wszystkich jego elementów mogących mieć znaczenia klasyfikacyjne, powinny dokonać oceny, w jakim grupowaniu tej właśnie klasyfikacji mieszczą się towary sprzedawane przez spółkę. więcej »
 • 05-08-2015
  VAT. Opinie statystyczne będą wiążące?
  Interpelacja nr 33567 do ministra finansów w sprawie klasyfikacji towarów na potrzeby podatku VAT więcej »
 • 03-01-2011
  Podatek VAT 2011: Dostosowanie ustawy o VAT do klasyfikacji PKWiU 2008
  Zmiany wprowadzone przepisami ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz.1476) dotyczą m.in. dostosowania do klasyfikacji obecnie obowiązującej w statystyce publicznej przepisów wykorzystujących odwołania do klasyfikacji statystycznej. więcej »
 • 25-11-2010
  Zmiany w stosowaniu klasyfikacji PKWiU - usługi kompleksowe
  Niejednokrotnie w celu uatrakcyjnienia swojej oferty dokonujący sprzedaży usług podatnicy oferują całą gamę świadczeń, czasami połączonych również z dokonaniem dostawy towarów. Niestety dotychczas opodatkowanie tzw. świadczeń złożonych nie zostało precyzyjnie uregulowane przez ustawodawcę ani w Dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L 347 z 11.12.2006, zwana dalej: Dyrektywą 2006/112/WE), ani w polskiej ustawie o VAT. Co jednak istotne w zasadach metodycznych PKWiU 1997 określono sposób zaliczania towarów i usług do poszczególnych grupowań. W pkt 7.6.8 b PKWiU 1997, które obowiązuje do 31 grudnia 2010 r. wskazano sposób ustalenia właściwego grupowania PKWiU w przypadku gdy usługę, na podstawie przeprowadzonej analizy, można zaliczyć do dwóch lub kilku grupowań. W takiej sytuacji należy przyjąć, iż usługa złożona, składająca się z kombinacji różnych czynności, której nie można zaklasyfikować zgodnie z w/w zasadą interpretacyjną, powinna być zaklasyfikowana tak, jak gdyby składała się z usługi, która nadaje całości zasadniczy charakter. więcej »
 • 13-08-2010
  Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
  Zmiany zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług dotyczą dostosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wykorzystujących odwołania do klasyfikacji statystycznej (obecnie jest to Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. – Dz. U. Nr 42, poz. 264, z późn. zm. – PKWiU 1997) do klasyfikacji obecnie obowiązującej w statystyce. więcej »
 • 13-07-2010
  Stawka VAT na wyroby ciastkarskie
  Interpelacja nr 16148 do ministra finansów w sprawie zasad opodatkowania wyrobów ciastkarskich więcej »
 • 19-02-2009
  Podatek VAT 2009: Klasyfikacja usług i miejsce świadczenia usług
  Pomimo że polski ustawodawca nie zdecydował się na całkowite oderwanie regulacji VAT od przepisów prawa statystycznego, rozluźnił jednak nieco powiązania pomiędzy takimi unormowaniami. Należy przypomnieć, że według ust. 3 art. 8 ustawy o VAT usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej (oczywiście należy tutaj odwoływać się do PKWiU) są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, opodatkowanych według procedury VAT marża (art. 119 ustawy o VAT). więcej »
 • 05-01-2009
  Orzecznictwo podatkowe: Charakter prawny interpretacji organów statystycznych
  Interpretacja organów statystycznych powinna dotyczyć charakteru działań, które będą mieściły się w zakresie danego grupowania, takich jak realnie wykonywane czynności, ich efekt czy okoliczności towarzyszące ich realizacji. Interpretacja taka w żadnym przypadku, zważywszy na jej charakter, nie powinna modyfikować zapisów poczynionych przez prawodawcę w powszechnie obowiązującym akcie prawnym. więcej »
 • 08-10-2008
  Nadchodzi klasyfikacja PKWiU 2008
  W klasyfikacjach statystycznych obowiązujących w Unii Europejskiej i w Polsce dokonują się ostatnio liczne zmiany. Od niedawna obowiązuje nowa Polska Klasyfikacja Działalności (równolegle stosowana jest jeszcze poprzednia wersja PKD), od dłuższego już czasu obowiązują dwie wersje PKWiU – z których każda przeznaczona jest do innych zastosowań. Ten stan już wkrótce skomplikuje się jeszcze bardziej. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

05.10.2023

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.10.2023

Szkolenie on-line: Podatki dla inwestujących w nieruchomości w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
09.10.2023

Szkolenie on-line: Jak się przygotować do obowiązkowego KSeF i e-faktury?

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.10.2023

Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granicę w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY