INDEKS TEMATYCZNY » Izby gospodarcze

 • 29-08-2017
  NSA: Ochrona praw przedsiębiorcy leży w interesie publicznym
  Z uzasadnienia: ...wartością chronioną, która determinuje w takim przypadku pojęcie interesu publicznego jest wolność działalności gospodarczej, o której mowa w art. 20 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), stanowiąca fundament ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. Zarówno w interesie konkretnego przedsiębiorcy, jak i w interesie publicznym jest prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w sposób swobodny, zgodny z prawem, wolny od utrudnień i komplikacji, nie znajdujących oparcia w przepisach prawnych. więcej »
 • 30-06-2015
  Składki związane z członkostwem w izbie gospodarczej jako koszt uzyskania przychodów
  Izba gospodarcza jest instytucją samorządu gospodarczego, zrzeszającą podmioty prowadzące działalność gospodarczą w szczególności spółki kapitałowe. W Polsce izby gospodarcze działają na podstawie ustawy z 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Przynależność do nich jest dobrowolna, a izby nie realizują żadnych uprawnień władczych w stosunku do osób w nich zrzeszonych. Tym samym nie zasługują na miano instytucji samorządu gospodarczego, mimo iż tak zostały nazwane przez ustawodawcę. Celem działania izb jest reprezentacja podmiotów w nich zrzeszonych; w szczególności wobec organów państwowych oraz kształtowanie i rozpowszechnianie zasad etyki działalności gospodarczej. więcej »
 • 22-09-2010
  MF o bonach towarowych raz jeszcze
  Interpelacja nr 17855 do ministra finansów w sprawie zwolnienia z podatku bonów towarowych emitowanych przez izby gospodarcze i handlowe więcej »
 • 22-06-2009
  Cele statutowe osoby prawnej a zwolnienie podatkowe
  Do zastosowania ulgi podatkowej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uprawnia podatnika przeznaczenie dochodów na wymieniony w tym przepisie cel statutowy, zgodny z odrębnymi przepisami prawa, które w jego przedmiocie normują. Intencją ustawodawcy, wprowadzającego omawianą ulgę podatkową nie było premiowanie jakichkolwiek grup zawodowych, dziedzin przemysłu lub branż, ale propagowanie działań podmiotów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które są skierowane do ogółu i przyczyniają się do rozwoju celów wskazanych w ustawie – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 18-05-2009
  Kryzys skończy się w 2010 roku?
  Z ankiety przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Europejskich Izb Handlu i Przemysłu Eurochambres wśród członków Globalnej Platformy Izbowej (Global Chamber Platform, GCP) wynika, że kryzys gospodarczy powinien zakończyć się w połowie 2010 roku – informuje Krajowa Izba Gospodarcza. więcej »
 • 22-09-2008
  Rozpoczęła działalność Polsko–Indyjska Izba Gospodarcza
  Zgromadzenie założycielskie w Poznaniu zainaugurowało w ubiegłym tygodniu działalność Polsko–Indyjskiej Izby Gospodarczej. Do udziału w spotkaniu zaproszono około stu przedsiębiorstw, które wyraziły gotowość przyjęcia statusu członka – założyciela. więcej »
 • 09-05-2008
  KIG chce zwolnienia izb gospodarczych z CIT-u
  Krajowa Izba Gospodarcza apeluje o przyspieszenie prac nad nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Projekt zakłada zwolnienie z podatku dochodów z działalności statutowej izb gospodarczych. więcej »
 • 04-02-2008
  Powstała Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
  Instytucje naukowe, przedsiębiorstwa oraz banki i fundusze specjalizujące się w finansowaniu przedsięwzięć podwyższonego ryzyka weszły w skład nowo utworzonej Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Celem jej działalności jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy. więcej »
 • 31-01-2008
  15-lecie Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Techniki
  Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Techniki skupiająca firmy i instytucje związane z dziedziną elektronicznych technik przetwarzania i przekazu informacji obchodzi 15 rocznicę powstania. Z tej okazji władze Izby przyznały wyróżnienia za znaczącą pracę na rzecz sektora elektronicznego. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

19.04.2024

Szkolenie online: Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach podatku VAT - studium przypadku

cena: 790.00 zł netto

organizator: MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
19.04.2024

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
20.04.2024

Szkolenie online: Specjalista ds. podatków (48 h) - kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT - kurs...

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.04.2024

Szkolenie online: Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT...

cena: 790.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.04.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY