INDEKS TEMATYCZNY » Infrastruktura teleinformatyczna

 • 03-04-2009
  Przyszłość inwestycji teleinformatycznych w Polsce
  Forum wymiany informacji na temat dostępu do szerokopasmowego internetu, zmiany w prawie służące likwidacji barier dla inwestycji telekomunikacyjnych, możliwości pozyskania finansowego wsparcia na rozbudowę sieci internetowych – to inicjatywy przedstawione podczas konferencji „Realizacja inwestycji teleinformatycznych – wyzwania i możliwości dla samorządów”, która odbyła się w Warszawie. więcej »
 • 26-03-2009
  UE: Więcej komórek i niższe ceny
  Według sprawozdania opublikowanego przez Komisję Europejską, sektor telekomunikacji w UE nie odczuwa skutków kryzysu. Europa zajmuje czołową pozycję na świecie pod względem usług telefonii komórkowej – liczba abonamentów w 2008 r. odpowiadała 119 proc. ludności UE (to więcej o 7 punktów procentowych niż w 2007 r.), co znacznie przewyższa odsetek odnotowany w USA (87 proc.) i Japonii (84 proc.). więcej »
 • 16-03-2009
  Nowe budynki z instalacją telekomunikacyjną
  Minister infrastruktury podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie reguluje również zasady wykonywania instalacji telekomunikacyjnych w budynkach, m.in. nakłada na inwestora obowiązek wyposażenia budynku w instalację telekomunikacyjną, obejmującą cały odcinek od połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną do gniazda abonenckiego. Dotychczas budynek musiał być jedynie przystosowany do wyposażenia w instalację telekomunikacyjną. więcej »
 • 27-02-2009
  Przygotowania do budowy sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej
  Realizacja projektu szerokopasmowej sieci dla Polski Wschodniej (SSPW) jest obecnie na etapie ustalania listy powiatów, które zostaną nim objęte. Aktualny stan prac został przedstawiony podczas spotkania przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i jednostek samorządu terytorialnego. więcej »
 • 29-01-2009
  Energia i internet: 5 mld euro z unijnego budżetu na infrastrukturę
  Komisja Europejska zaproponowała nowe inwestycje w wysokości 5 mld euro w infrastrukturę energetyczną i szerokopasmowe łącza internetowe w latach 2009-2011, jako wsparcie unijnego planu naprawczego. Projekty inwestycyjne mają odegrać rolę gospodarczego bodźca w perspektywie krótkoterminowej, a równocześnie pozwolić realizować strategiczne cele, np. zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. więcej »
 • 17-11-2008
  UOKiK broni dostawców internetu przed deweloperami
  Właściciel osiedla nie może ograniczać dostępu do nieruchomości niezależnym operatorom telekomunikacyjnym. Praktyki te są niezgodne z prawem antymonopolowym – uznała prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i nakazała ich zmianę. więcej »
 • 10-11-2008
  Reforma telekomunikacji – kompromisowe propozycje KE
  Komisja Europejska opublikowała nowe dokumenty prawne dotyczące unijnej reformy sektora telekomunikacji, w których uwzględnione zostały wyniki głosowania Parlamentu Europejskiego z 24 września 2008 r. oraz dyskusji trwających obecnie w Radzie. Oczekuje się, że nowe ramy prawne zaczną obowiązywać we wszystkich 27 państwach członkowskich UE do 2010 r. więcej »
 • 14-10-2008
  MG: Informatyzacja państwa pomoże firmom
  Realizowany przez Ministerstwo Gospodarki Plan Informatyzacji Państwa przyniesie korzyści także przedsiębiorcom – stwierdziła wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska podczas jubileuszu 10-lecia programu Interkl@sa. Jej zdaniem inicjatywy edukacyjne są ważnym elementem budowy społeczeństwa informacyjnego, a co za tym idzie także gospodarki opartej na wiedzy.  więcej »
 • 29-09-2008
  Unia będzie liderem Web 3.0?
  Europa może stać się liderem w przejściu do internetu następnej generacji – uważa Komisja Europejska. Nowa fala rewolucji informacyjnej, która będzie efektem coraz silniejszej tendencji nawiązywania kontaktów społecznych przez sieć, przyniesie zmiany w kierunku usług gospodarczych on-line, usług nomadycznych opierających się na GPS-ie i telewizji mobilnej oraz rozwoju inteligentnych etykiet. więcej »
 • 04-09-2008
  W UKE można zgłosić brak telefonu stacjonarnego lub Internetu
  Urząd Komunikacji Elektronicznej udostępnił ankiety, przy pomocy których konsumenci mogą zgłaszać informacje o zapotrzebowaniu na świadczenie usługi powszechnej lub szerokopasmowego dostępu do sieci Internet. Inicjatywa stanowi próbę skierowania inwestycji telekomunikacyjnych w miejsca mało atrakcyjne z punktu widzenia operatorów. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

28.05.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.06.2024

Szkolenie on-line: Zatrudnianie obywateli Ukrainy po 1 lipca 2024 r.

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.06.2024

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszego projektu objaśnień

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.06.2024

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
07.06.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY