INDEKS TEMATYCZNY » Informacje podatkowe

 • 07-12-2018
  Zasady składania informacji o umowach zawartych z nierezydentami
  Do składania informacji o umowach zawartych z nierezydentami obowiązany jest również podatnik sporządzający uproszczone sprawozdanie (PIT/TP lub CIT/TP) zarówno ze względu na transakcje z podmiotami powiązanymi, jak i na transakcje, o których mowa w art. 25a ust. 1 pkt 2 i 3 updof oraz w art. 9a ust. 1 pkt 2 i 3 updop. Wyłączenie, o którym mowa w art. 82 § 1a Ordynacji podatkowej (zdanie pierwsze) oraz niestosowanie wyłączenia (zdanie drugie) należy odnosić do podmiotów obowiązanych do sporządzania i przekazywania informacji podatkowych o umowach zawartych z nierezydentami. więcej »
 • 02-01-2018
  Podatki 2018: Zmiany dotyczące raportowania
  W Monitorze Polskim opublikowano nowe obwieszczenie, które rozszerza listę państw uczestniczących objętych obowiązkiem raportowania za lata 2016 i 2017. W efekcie listę poszerzono do 65 pozycji. więcej »
 • 21-01-2015
  MF: E-deklaracje nie przez ePUAP
  Ministerstwo Finansów informuje, że deklaracje i informacje podatkowe przesyłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisywane profilem zaufanym ePUAP i przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP. więcej »
 • 16-10-2014
  Wymiana informacji podatkowych będzie szersza
  Zakres automatycznej wymiany informacji podatkowych, dotyczącej niektórych kategorii dochodów, będzie szerszy – wynika z ustaleń przyjętych na ostatnim spotkaniu Rady ECOFIN. Zmiany mają poprawić możliwości zwalczania oszustw podatkowych oraz unikania opodatkowania. więcej »
 • 01-08-2014
  Podatki 2015: Nowe zasady udostępniania informacji podatkowych
  W Ordynacji podatkowej pojawią się nowe regulacje dotyczące udostępniania informacji podatkowych – wynika z projektu tzw. dużej nowelizacji Ordynacji, przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. Nowe zasady wejdą w życie prawdopodobnie już z początkiem 2015 r. więcej »
 • 20-06-2014
  Podatek VAT - KE wprowadzi nowe rozwiązania
  Komisja Europejska zamierza uruchomić specjalny serwis internetowy, w którym gromadzone będą informacje nt. krajowych regulacji dotyczących podatku od towarów i usług (VAT). Bruksela chce też rozszerzyć stosowanie punktu kompleksowej obsługi na wszystkie  transakcje na linii przedsiębiorca-konsument. więcej »
 • 26-03-2013
  CIT: Co warto wiedzieć o IFT-2(R)?
  IFT to informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie obowiązuje wersja 5 tego formularza. Informacja ta jest sporządzana oddzielnie dla każdego podatnika. więcej »
 • 21-09-2010
  W urzędach obsługą podatników zajmują się stażyści
  Interpelacja nr 17683 do ministra finansów w sprawie utworzenia w ramach ujednoliconych struktur organizacyjnych urzędów skarbowych stanowisk udzielających informacji podatkowych więcej »
 • 21-04-2010
  Ściślejsza współpraca Polski i Szwajcarii przy wymianie informacji podatkowych
  20.04 br. w Ministerstwie Finansów podpisano protokół do polsko-szwajcarskiej Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania z 1991 r. Protokół wprowadza pełną klauzulę wymiany informacji podatkowych, zgodną ze standardami OECD, umożliwiającą m.in. łatwiejszy dostęp do informacji podatkowych będących w posiadaniu banków lub innych instytucji finansowych. więcej »
 • 18-03-2009
  Droższe usługi komornicze obciążą wierzycieli
  Interpelacja nr 7439 do ministra finansów w sprawie rozporządzenia ministra finansów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania i sposobu uiszczania więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

25.06.2024

Szkolenie on-line: Tworzenie oraz opodatkowanie fundacji rodzinnej

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
26.06.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
27.06.2024

Szkolenie on-line: Środki trwałe w ujęciu bilansowym i podatkowym (KSR 11)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
01.07.2024

Szkolenie online: Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków - 3-dniowe warsztaty

cena: 1990.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
02.07.2024

Szkolenie on-line: Rozliczanie podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego w 2024 roku z...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY