INDEKS TEMATYCZNY » Europejski Bank Centralny

 • 18-03-2013
  Podatki 2013. Zmiany w VAT: Możliwość stosowania kursu Europejskiego Banku Centralnego
  Pytanie: Od dnia 1 stycznia 2013 r. zamiast zastosowania kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, podatnik może wybrać sposób przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania wyrażonych w walutach obcych na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Czy brzmienie art. 31a ust. 1 i 2 ustawy o VAT oznacza, iż w przypadku gdy podatnik zdecyduje się kwoty z konkretnej transakcji przeliczyć wg kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w danym dniu to musi stosować ten kurs również do przeliczenia kwot z pozostałych transakcji rozliczanych w tym samym dniu? więcej »
 • 09-01-2013
  Podatki 2013. Zmiany w VAT: Przeliczanie walut obcych
  Podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami zagranicznymi w wielu przypadkach stają przed problemem przeliczenia kwot wykazanych na fakturze z waluty obcej na polskie złote. więcej »
 • 19-10-2010
  Ryzyko systemowe na rynkach finansowych – nowy projekt badawczy z udziałem EBC
  Komisja Europejska inwestuje w projekt badań, który ma na celu opracowanie wskaźników ryzyka systemowego dla tzw. systemów wczesnego ostrzegania. Tego rodzaju systemy miałyby służyć uprzedzaniu rządów i instytucji bankowych o zbliżających się kryzysach finansowych i umożliwić podjęcie działań zapobiegawczych. Eksperci Europejskiego Banku Centralnego, naukowcy z uniwersytetów we Włoszech, Hiszpanii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz specjaliści z Yahoo! zbadają, jak bardzo instytucje finansowe narażone są na ryzyko systemowe wynikające z istnienia złożonych, silnie ze sobą powiązanych cyfrowych systemów informacyjnych i transakcyjnych. więcej »
 • 26-04-2010
  EBC o projekcie uchwały RPP: Zmiana zasad z mocą wsteczną
  Europejski Bank Centralny opublikował opinię w sprawie zmian zasad dotyczących rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych w Narodowym Banku Polskim. EBC podkreślił, że projekt uchwały Rady Polityki Pieniężnej proponował zastosowanie nowej metody obliczeniowej do sprawozdania finansowego NBP za rok 2009, co oznaczało, że zasady, według których sporządzono sprawozdanie finansowe NBP za ubiegły rok, zostaną zmienione z mocą wsteczną. Ostatecznie jednak nowe zasady mają obowiązywać dopiero w przypadku sprawozdania za rok 2010. więcej »
 • 06-02-2009
  Stopy w strefie euro bez zmian
  Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego postanowiła w czwartek pozostawić na dotychczasowym poziomie stopy procentowe obowiązujące w strefie euro. Główną przyczyną tej decyzji było obserwowane wyhamowanie presji inflacyjnej związane ze spowolnieniem gospodarczym. więcej »
 • 16-01-2009
  Współpraca z Narodowym Bankiem Szwajcarii do kwietnia, a może dłużej
  Narodowy Bank Polski poinformował o przedłużeniu umowy o współpracy z Narodowym Bankiem Szwajcarii (SNB) i Europejskim Bankiem Centralnym (EBC) w celu zasilenia rynku w płynność we frankach szwajcarskich. więcej »
 • 05-12-2008
  Obniżka stóp procentowych EBC
  Podczas posiedzenia, które odbyło się w Brukseli, Rada Prezesów EBC podjęła decyzję o obniżeniu podstawowych stóp procentowych w strefie euro o 75 pkt bazowych. Decyzja ta była możliwa dzięki znacznemu osłabieniu presji inflacyjnej. więcej »
 • 09-10-2008
  Cięcie stóp bez NBP
  Obradująca w środę na nadzwyczajnym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie zdecydowała się na obniżenie stóp procentowych NBP. Cięcia stóp dokonało za to jednocześnie sześć banków centralnych na świecie – w tym Europejski Bank Centralny i amerykański Zarząd Rezerw Federalnych. więcej »
 • 03-07-2008
  Podwyżka stóp procentowych w strefie euro
  Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego zdecydowała o podwyższeniu stóp procentowych. Od ostatniej podwyżki stóp EBC minął ponad rok. więcej »
 • 04-06-2008
  10 lat Europejskiego Banku Centralnego
  Europejski Bank Centralny obchodzi dziesiąte urodziny. Instytucja jest tylko o pół roku starsza od wspólnej waluty euro, na stabilnością której ma obowiązek czuwać. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

06.03.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
07.03.2024

Szkolenie on-line: Zamknięcie w podatku CIT za 2023 r. Sporządzenie noty podatkowej oraz...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
08.03.2024

Szkolenie on-line: Działalność gospodarcza osób inwestujących w nieruchomości

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.03.2024

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa w 2024 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
12.03.2024

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszego projektu objaśnień

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY