INDEKS TEMATYCZNY » emerytura czerwcowa

 • 16-04-2024
  Emerytury czerwcowe po wyroku TK - MRPiPS wyjaśnia
  Konstytucyjność zasad przyznawania tzw. "emerytur czerwcowych" zakwestionował zapadłym w sprawie P 7/22 rozstrzygnięciem z 15 listopada 2023 r. Trybunał Konstytucyjny. Natomiast Sejm w uchwale z 6 marca 2024 r. w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015-2023 w kontekście działalności Trybunału stwierdził, że funkcję Prezesa TK sprawuje osoba nieuprawniona, a w konsekwencji wszystkie decyzje proceduralne, w tym zwłaszcza wyznaczenie składów orzekających, podejmowane przez Julię Przyłębską, mogą być podważane. Dotyczy to także sprawy P 7/22 - czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na interpelację poselską. więcej »
 • 17-11-2023
  Wyrok TK: Waloryzacja emerytur "czerwcowych" niezgodna z Konstytucją
  Prawodawca ustawą nowelizującą z 2021 r. wprowadził nowy, korzystniejszy niż wcześniej obowiązujący, mechanizm waloryzacji kwartalnej składek na ubezpieczenie emerytalne, reagując w ten sposób na wieloletni problem „emerytur czerwcowych”. Nowe zasady ustalania wysokości „emerytur czerwcowych” mają zastosowanie tylko do emerytur przyznanych na wniosek zgłoszony po 31 maja 2021 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ten, w zakresie w jakim pomija emerytury przyznane na wniosek zgłoszony przed 1 czerwca 2021 r., jest niezgodny Konstytucją RP. więcej »
 • 16-12-2022
  Przepisy dot. tzw. czerwcowych emerytur do poprawy?
  Przez długi czas świadczenia Polek i Polaków przechodzących na emeryturę w czerwcu były niższe niż osób odchodzących na emeryturę w każdym z pozostałych miesięcy. Rząd poprawił przepisy dotyczące tzw. czerwcowych emerytur, ale tylko na przyszłość, pomijając osoby, którym wcześniej tak ustalano świadczenia. W przypadku świadczeniobiorców, którym wysokość emerytury ustalono w czerwcu w latach 2009-2019, problem nie został rozwiązany. więcej »
 • 07-10-2021
  ZUS: Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  Ustawodawca wprowadził szereg zmian do ustawy systemowej, emerytalnej i zasiłkowej. Część z nich już obowiązuje – od 18 września, a kolejne wejdą w życie 1 stycznia  i 1 kwietnia 2022 r. oraz 1 stycznia 2023 r. Zmiany te mają różny charakter – od bardzo istotnych i korzystnych dla klientów ZUS po porządkowe. więcej »
 • 29-05-2020
  Tarcza antykryzysowa poprawiła sytuację tzw. czerwcowych emerytów
  W ramach tarczy antykryzysowej 3.0 wprowadzono zmiany pozwalające Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych na wyliczenie emerytury na podstawie wniosku, który złożono w czerwcu – tak jakby miało to miejsce w maju. Jak tłumaczą eksperci NSZZ „Solidarność”, w efekcie wszyscy, którzy myślą o złożeniu wniosku o emeryturę w czerwcu, nie muszą już obawiać się niekorzystnej dla siebie waloryzacji składek oraz mniejszej wysokości świadczenia. więcej »
 • 06-03-2020
  Problem czerwcowych emerytur – RPO apeluje o zmiany w prawie
  Osoby, które składają wnioski o emeryturę w czerwcu danego roku, otrzymują w efekcie niższe świadczenia od osób składających wnioski w pozostałych miesiącach. Rzecznik praw obywatelskich po raz kolejny zaapelował do resortu rodziny, pracy i polityki społecznej o wprowadzenie odpowiednich zmian mogących rozwiązać problem tzw. emerytur czerwcowych. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

27.05.2024

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
28.05.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.06.2024

Szkolenie on-line: Zatrudnianie obywateli Ukrainy po 1 lipca 2024 r.

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.06.2024

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszego projektu objaśnień

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.06.2024

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY