Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Dzieci

 • 04-07-2013Letnie kolonie, obozy i zimowiska dla dzieci i młodzieży a stawka VAT
  Pytanie podatnika: Czy usługa organizowania kolonii letnich, obozów i zimowisk dla dzieci i młodzieży podlega stawce VAT w wysokości 8%? więcej »
 • 17-04-2013PIT 2012: Rozliczenie dochodów małoletniego dziecka
  Sposób rozliczenia w zeznaniu rocznym dochodów osiągniętych przez małoletnie dziecko – zarówno własne, jak i przysposobione – jest uzależniony od rodzaju źródła przychodów, z którego one pochodzą. Jedne dochody dolicza się do dochodów rodziców (z pewnymi zastrzeżeniami), inne zaś wykazuje się w zeznaniu rocznym składanym na imię i nazwisko dziecka. więcej »
 • 16-04-2013PIT: Świadczenia z ZFŚS dla dzieci pracowników
  Interpelacja nr 14833 do ministra finansów w sprawie opodatkowania dzieci – beneficjentów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych więcej »
 • 10-04-2013PIT 2012: Ulga na dziecko z poprzedniego związku małżonka
  Pytanie: Żyję z żoną w związku małżeńskim od listopada 2011 r. i wspólnie wychowujemy dwójkę niepełnoletnich dzieci. Córka jest dzieckiem żony z poprzedniego małżeństwa i nie jest przeze mnie adoptowana (jej ojciec nie został pozbawiony praw rodzicielskich), natomiast drugie dziecko - syn jest naszym wspólnym dzieckiem. Moja żona nie pracuje. Zamierzamy złożyć wspólne zeznanie podatkowe za 2012 r. Czy nam jako małżonkom przysługuje ulga prorodzinna z tytułu wychowywania dziecka, którego nie jestem biologicznym ojcem? więcej »
 • 08-04-2013ZUS: Wyższa emerytura za dzieci
  Interpelacja nr 14327 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uzależnienia wysokości emerytury od posiadania potomstwa więcej »
 • 27-03-2013Bony podarunkowe dla dzieci pracowników jako koszt firmy
  Wydatki ponoszone na bony podarunkowe dla dzieci pracowników nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Nie są bowiem ponoszone na rzecz pracowników spółki, tylko na rzecz ich dzieci, a zatem nie można traktować ich jako kosztów pracowniczych. W takiej sytuacji nie zachodzi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy ponoszonym wydatkiem a uzyskanym przychodem lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów spółki. Dzieci pracowników nie przyczyniają się do osiągnięcia przez spółkę przychodów - stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 1 marca 2013 r., sygn. ILPB3/423-491/12-6/AO. więcej »
 • 15-03-2013Organizowanie wycieczek i obozów sportowych a VAT
  Pytanie podatnika: Czy usługi świadczone przez Podatnika, polegające na organizowaniu obozów sportowych połączonych z zakwaterowaniem uczestników zajęć i ich rodzin, są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług? więcej »
 • 04-03-2013PIT 2012: Podwójna ulga rehabilitacyjna dla rodziców niepełnosprawnego dziecka
  Pytanie: Moje dziecko (syn) urodziło się z wadą centralnego systemu nerwowego (mózgowe porażenie dziecięce potwierdzone orzeczeniem o niepełnosprawności). Jego rehabilitacja prowadzona jest w ośrodku rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, gdzie jest on dowożony przeze mnie i męża samochodem osobowym (wspólnie zakupionym). Wychowuję syna wspólnie z mężem i wraz z mężem wspólnie ponosimy wydatki związane z dojazdami na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne naszego dziecka. Czy w przypadku, gdy rodzice razem wychowują niepełnosprawne dziecko oraz jeśli każde z nich łoży na jego utrzymanie, obojgu rodzicom przysługuje prawo do ulgi rehabilitacyjnej? więcej »
 • 04-02-2013PIT 2012: Wspólne rozliczenie z dzieckiem
  Z wnioskiem o określenie podatku w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci może wystąpić rodzic lub opiekun prawny, podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której sąd orzekł separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, pod warunkiem, że ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym łącznie spełniał następujące warunki: więcej »
 • 10-01-2013Rozliczenie roczne: Ulga prorodzinna a dochody dziecka
  Z uzasadnienia: Ustawodawca w art. 6 ust 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzając zasady preferencyjnego opodatkowania dla osób samotnie wychowujących dzieci pełnoletnie, uczące się, określił łączną wysokość dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej oraz dochodów ze zbycia papierów wartościowych, której osiągnięcie przez dziecko nie powoduje utraty prawa do preferencyjnego rozliczenia przez osobę samotnie je wychowującą. O ile dochód opodatkowany na zasadach określonych w art. 30b będzie odpowiadać dochodowi zdefiniowanemu w art. 9 ust 2 ustawy, to dla ustalenia dochodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 konieczne jest wyliczenie podstawy opodatkowania zgodnie z art. 26 ustawy. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ]następna »