Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Doradztwo podatkowe

 • 22-07-2013MF: Doradztwo podatkowe. Deregulacja zwiększy konkurencyjność
  Interpelacja nr 17882 do ministra sprawiedliwości oraz ministra finansów w sprawie wprowadzenia przepisów ograniczających nielegalną działalność firm doradztwa podatkowego więcej »
 • 18-04-2013Usługi kadrowe i księgowe a VAT
  Pytanie podatnika: Czy prowadzenie przez Spółkę ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych bez świadczenia usług doradztwa podatkowego podlega zwolnieniu podmiotowemu z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT? więcej »
 • 05-06-2012Prowadzenie PKPIR a certyfikat księgowy – wyjaśnienie MF
  Czy do usługowego prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wymagane jest posiadanie certyfikatu księgowego? O odpowiedź na pytanie naszej Czytelniczki poprosiliśmy Ministerstwo Finansów. więcej »
 • 09-12-2010Księgowa nie zawsze skorzysta ze zwolnienia podmiotowego w VAT
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest uprawniony do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Z dniem 13 lipca 2010 r. rozpoczął działalność gospodarczą - biuro rachunkowe. Usługi, które świadczy obejmują przede wszystkim prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów i ksiąg rachunkowych na zlecenie/rzecz klientów odpowiednio osób fizycznych prowadzących działalność oraz osób prawnych. W ramach wykonywanych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, Wnioskodawca nie świadczy usług w zakresie doradztwa podatkowego. Czy prawidłowym będzie korzystanie ze zwolnienia podmiotowego, w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, sprzedaży usług świadczonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym? więcej »
 • 19-05-2010Doradcy podatkowi czekają na zniesienie barier
  Interpelacja nr 14939 do ministra finansów w sprawie doradztwa podatkowego więcej »
 • 25-03-2010Zwolnienie podmiotowe z VAT dla świadczących usługi rachunkowo-księgowe
  Pytanie podatnika: Spółka z o.o. zamierza przystąpić do spółki komandytowej, której przedmiotem będzie wyłącznie świadczenie usług rachunkowo-księgowych (bez doradztwa). Powstanie spółki komandytowej zaplanowano na styczeń 2010 r. Przewidywana roczna sprzedaż nie przekroczy limitu 50.000 zł obrotu. Czy w przypadku świadczenia jedynie usług rachunkowo-księgowych (bez doradztwa), Spółce będzie przysługiwać prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT regulowanego przepisami art. 113 ust. 1 oraz ust. 9 ustawy o VAT? więcej »
 • 17-02-2010Więcej swobody dla doradców podatkowych
  Wdrożenie do polskiego prawa postanowień unijnej dyrektywy usługowej, która ogranicza bariery w podejmowaniu i prowadzeniu działalności usługowej przez doradców podatkowych, to najważniejszy cel zaakceptowanej przez Radę Ministrów nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają też poprawić funkcjonowanie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego oraz zmienić niektóre zasady wykonywania zawodu doradcy. więcej »
 • 09-12-2009Reklama także dla doradcy podatkowego
  Likwidacja całkowitego zakazu reklamy, dopuszczenie możliwości wykonywania zawodu doradcy podatkowego w spółce komandytowo-akcyjnej, a także zniesienie generalnego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez doradcę to najważniejsze ze zmian zaproponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw, zamieszczonym na stronie internetowej resortu finansów w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów. więcej »
 • 23-04-2009ZRP: Niech organizacje rzemieślników doradzają MŚP
  Związek Rzemiosła Polskiego namawia Ministerstwo Finansów do takiej zmiany projektu nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym, która umożliwi organizacjom rzemieślniczym świadczenie usług doradztwa podatkowego nie tylko własnym członkom, ale i pozostałym przedsiębiorcom – zwłaszcza tym z sektora MŚP. więcej »
 • 22-02-2008Bezpłatne biuletyny od Deloitte
  Dział doradztwa podatkowego Deloitte rozpoczyna publikację nowego cyklu elektronicznych biuletynów dla sektora nieruchomości i usług finansowych. Subskrypcja materiałów jest bezpłatna, a skorzystanie z niej – jak zapewniają autorzy – może pomóc w trafnej identyfikacji zagrożeń i szans wynikających ze zmian w przepisach. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »