INDEKS TEMATYCZNY » Domy i biura maklerskie

 • 17-11-2010
  Gorsze wyniki domów i biur maklerskich
  Dla domów maklerskich, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, oraz biur maklerskich banków prowadzących działalność maklerską rok 2009 zakończył się spadkiem wyniku finansowego odpowiednio o 8 i 16 proc. w stosunku do 2008 r. - wynika z raport Komisji Nadzoru Finansowego. Wzrost wyniku wszystkich domów maklerskich z instrumentów przeznaczonych do obrotu nie zrównoważył spadku wyniku z instrumentów dostępnych do sprzedaży w tych podmiotach, w szczególności spadku wartości otrzymanych dywidend z towarzystw funduszy inwestycyjnych. więcej »
 • 11-08-2010
  Ubyło rachunków inwestycyjnych
  W lipcu br. o blisko 4 tys. spadła liczba rachunków inwestycyjnych prowadzonych przez uczestników Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Na koniec ubiegłego miesiąca banki i biura maklerskie prowadziły w sumie 1 mln 369,4 tys. rachunków. więcej »
 • 21-06-2010
  Zysk domów i biur maklerskich spadł w 2009 r. o 100 mln zł
  Przedsiębiorstwa maklerskie osiągnęły na koniec 2009 r. wynik finansowy netto w wysokości 949,7 mln zł, czyli o 108 mln zł niższy niż rok wcześniej – podał Główny Urząd Statystyczny. Zyski netto osiągnęło 40 przedsiębiorstw maklerskich, z tego 35 domów i 5 biur maklerskich, straty netto poniosło 11 przedsiębiorstw maklerskich, z tego 9 domów maklerskich i 2 biura. więcej »
 • 23-06-2008
  Działalność maklerska bardziej rentowna
  W 2007 roku wzrosła rentowność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych – poinformował GUS. Na wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich, podobnie jak innych instytucji rynku kapitałowego, korzystny wpływ miała dobra koniunktura w pierwszej połowie 2007  r., wysoka dynamika wzrostu gospodarczego, pozytywnie oddziałująca nie tylko na inwestycje bezpośrednie, ale także na decyzje inwestorów portfelowych. więcej »
 • 31-12-2007
  KNF – podsumowanie roku
  Tysiące przeprowadzonych analiz, setki wydanych decyzji i dziesiątki kontroli ma na swoim koncie po pierwszym roku pracy Komisja Nadzoru Finansowego. Opublikowany przegląd działań dotyczy trzynastu dziedzin. W 2008 roku ich liczba zwiększy się z powodu przejęcia nadzoru bankowego oraz nadzoru nad instytucjami pieniądza elektronicznego. więcej »
 • 18-10-2007
  Zysk domów i biur maklerskich wyniósł 1,2 mld zł brutto w I półroczu
  Od stycznia do końca czerwca 2007 r. domy i biura maklerskie osiągnęły wynik finansowy brutto w wysokości ponad 1,2 mld zł – podał Główny Urząd Statystyczny. Wartość pozostających w obrocie instrumentów finansowych, które należały do klientów przedsiębiorstw maklerskich i banków powierniczych, przekroczyła 541,6 mld zł. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

17.06.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
17.06.2024

Szkolenie on-line: Zatrudnianie obywateli Ukrainy po 1 lipca 2024 r.

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
18.06.2024

Szkolenie on-line: Tworzenie oraz opodatkowanie fundacji rodzinnej

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
19.06.2024

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
21.06.2024

Szkolenie online: Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach podatku VAT - studium przypadku

cena: 790.00 zł netto

organizator: MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY