INDEKS TEMATYCZNY » Dochód

 • 19-01-2015
  Postępowanie w sprawie ustalenia źródeł dochodu
  Teza: To organ powinien zatem wykazać wysokość poniesionych w danym roku wydatków bądź zgromadzonego mienia, a także wysokość przychodów uprzednio opodatkowanych bądź zwolnionych od opodatkowania, z których wydatki te lub mienie można było sfinansować. więcej »
 • 17-11-2014
  Opodatkowanie dochodów z najmu po likwidacji firmy
  Pytanie podatnika: Czy po zgłoszeniu zakończenia działalności gospodarczej w CEIDG, ZUS, Urzędzie Statystycznym oraz we właściwym urzędzie skarbowym, przychody uzyskiwane z najmu pawilonu handlowego należy kwalifikować jako przychody z najmu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych? więcej »
 • 27-10-2014
  Opodatkowanie nierezydentów w Polsce
  Tezy: Jedynym określonym w art. 3 ust. 2 u.p.d.o.p. warunkiem opodatkowania w Polsce dochodów nierezydentów jest osiągnięcie ich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nabycie przez polskiego przedsiębiorcę usług niematerialnych od podmiotu zagranicznego powoduje powstanie w Polsce obowiązku podatkowego tego podmiotu, który to obowiązek przekształca się w zobowiązanie podatkowe tylko wtedy, gdy mająca w sprawie zastosowanie umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie zawiera odmiennej regulacji więcej »
 • 08-09-2014
  Czy urzędy zawsze szkodzą podatnikowi?
  Ulgę na dziecko (prorodzinną) od 2013 roku rozlicza się na zmienionych zasadach. Czy naprawdę jest jednak tak, że urzędy próbują podkładać nogę podatnikom i ograniczać korzystanie z prawa do odliczenia? więcej »
 • 31-03-2014
  Zasiłek rodzinny. Kryterium dochodowe do zmiany?
  Interpelacja nr 24118 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zwiększenia kwoty dochodu, poniżej którego przysługuje zasiłek rodzinny. więcej »
 • 10-03-2014
  Szacowanie dochodu z działalności gospodarczej – wyrok NSA
  Teza: W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ewidencjonowaniu przychodów organ podatkowy zobowiązany był ustalić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Posługiwanie się przez ustawodawcę określeniami "ustali" czy "określi" nie jest wyznacznikiem momentu powstania zobowiązania podatkowego. więcej »
 • 17-02-2014
  Opodatkowanie dochodów zagranicznych. Czy w Polsce trzeba składać PIT?
  Czy podatnik (polski rezydent), którego jedynym źródłem przychodu są dochody zagraniczne, ma obowiązek składania zeznania rocznego w Polsce? więcej »
 • 29-01-2014
  Podatki 2014: Opodatkowanie PIT dochodów księży wikariuszy i proboszczów
  O dochodach i rozliczeniach podatkowych księży krąży wiele opowieści. Bez wchodzenia w ocenę ich słuszności, sprawdźmy po prostu, w jaki sposób przepisy podatkowe regulują opodatkowanie księży, wikariuszy i proboszczów. więcej »
 • 16-01-2014
  Brak ksiąg podatkowych a szacowanie dochodu
  Tezy: Brak ksiąg podatkowych stanowi nieusuwalną przeszkodę do odstąpienia, na podstawie art. 23 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), od określenia podstawy opodatkowania w drodze oszacowania. więcej »
 • 02-01-2014
  Zwolnienie UEFA z płacenia podatku było niezgodne z prawem?
  Interpelacja nr 21615 w sprawie zasad udzielania zwolnień podatkowych dla UEFA więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

21.06.2024

Szkolenie online: Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach podatku VAT - studium przypadku

cena: 790.00 zł netto

organizator: MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
24.06.2024

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
24.06.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.06.2024

Szkolenie on-line: Tworzenie oraz opodatkowanie fundacji rodzinnej

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
26.06.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY