Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Deklaracje i formularze

 • 29-12-2010Nowa deklaracja VAT-9M także jako e-deklaracja
  Ministerstwo Finansów opublikowało w BIP projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Projekt ten zastępuje na liście e-deklaracji określonej w zmienianym rozporządzeniu dotyczasową deklarację dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca (VAT-9M) deklaracją dla podatku od towarów i usług (VAT-9M). Konieczność aktualizacji listy deklaracji powstała w związku z określeniem nowych wzorów deklaracji dla VAT zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (rozporządzenie nie zostało jeszcze ogłoszone w Dzienniku Ustaw). więcej »
 • 22-12-2010Formularze PIT 2010/2011 - omówienie zmian - PIT-39
  PIT-39 przeznaczony jest dla podatników, którzy uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po 31 grudnia 2008 r. Zeznanie to składa się w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym. Do nowego wzoru formularza PIT-39 wprowadzono następujące zmiany: więcej »
 • 21-12-2010Formularze PIT 2010/2011 - omówienie zmian - PIT-38
  Zeznanie to jest przeznaczone przede wszystkim dla osób zarabiających na giełdzie i uzyskujących dochody z papierów wartościowych. Wykazuje się w nim także dochody ze sprzedaży udziałów w spółkach mających osobowość prawną. Składa się je do 30 kwietnia za rok poprzedni. W stosunku do poprzedniego wzoru, w zeznaniu PIT-38 wprowadzono następujące zmiany: więcej »
 • 20-12-2010Formularze PIT 2010/2011 - omówienie zmian - PIT-37
  Zeznanie to składa większość podatników. Jest to formularz przeznaczony przede wszystkim dla podatników uzyskujących dochody z pracy. Wykorzystują go podatnicy, którzy rozliczają się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. W zeznaniu PIT-37 rozlicza się dochody z: więcej »
 • 17-12-2010Formularze PIT 2010/2011 – omówienie zmian – PIT-36L
  Zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36L składają podatnicy, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane podatkiem liniowym. Formularz PIT-36L przeznaczony jest wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie. Składa się go do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W stosunku do poprzedniego wzoru do zeznania PIT-36L wprowadzono następujące zmiany: więcej »
 • 16-12-2010Formularze PIT 2010/2011 - omówienie zmian - PIT-36
  Największą grupą podatników składającą zeznanie PIT-36 są osoby prowadzące działalność opodatkowaną na tak zwanych zasadach ogólnych. Formularz ten przeznaczony jest również dla podatników, którzy prowadzili działy specjalne produkcji rolnej. Oprócz nich PIT-36 składają podatnicy uzyskujący przychody z: więcej »
 • 15-12-2010Formularze PIT 2010/2011 - omówienie zmian - PIT-28 i PIT-28A
  Zeznanie to składają podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Chodzi zatem o tych podatników, którzy wybrali ryczałtowe opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej a także osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Termin złożenia tego zeznania mija 31 stycznia. W stosunku do obowiązującego dotychczas wzoru zeznania PIT-28, wprowadzono następujące zmiany: więcej »
 • 02-12-2010Nowe stawki VAT wymagają zmiany wzorów deklaracji podatkowych
  Wprowadzenie zmian we wzorach deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8 i VAT-9M przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług. To konsekwencja wprowadzenia w życie zmiany niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej oraz nowelizacji ustawy o finansach publicznych, które przewidują podwyższenie stawek podatku VAT.   więcej »
 • 11-10-2010Zmiany w formularzach PIT
  W formularzach PIT służących do składania rozliczeń podatku dochodowego od dochodów uzyskanych w 2010 r. pojawią się niewielkie zmiany. Dotyczą one formularzy PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39 oraz niektórych załączników. Poprzednie wzory formularzy zostały ustalone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (opublikowane je w Dz.U. Nr 212, poz. 1335) – miały zastosowanie do ustalenia dochodów/strat osiągniętych poczawszy od 2008 roku. więcej »
 • 26-08-2010Będzie dłuższy termin na złożenie deklaracji w podatku od nieruchomości dla niektórych podatników
  Interpelacja nr 16445 do prezesa Rady Ministrów w sprawie barier rozwoju przedsiębiorczości więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]następna »