Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Deklaracje i formularze

 • 04-06-2008Orzecznictwo podatkowe: Konsekwencje niezłożenia deklaracji podatkowej
  Zgodnie z powołanym art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej, już sam fakt niezłożenia deklaracji – jeżeli taki obowiązek ciąży na podatniku z mocy stosownego przepisu prawa podatkowego – rodzi po stronie organu podatkowego obowiązek wszczęcia postępowania podatkowego i wydania w następstwie tego postępowania decyzji, w której określa on wysokość zobowiązania podatkowego. Nie stanowi natomiast o bezprzedmiotowości tego postępowania fakt uiszczenia przez podatnika należnego podatku bez złożenia wymaganej deklaracji, czy też samo złożenie deklaracji bez uiszczenia należnej kwoty podatku. więcej »
 • 24-04-2008Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji
  Interpelacja nr 983 w sprawie podpisywania deklaracji podatkowych przez pełnomocnika więcej »
 • 26-03-2008Projekt rozporządzenia w sprawie oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych – lista zmian
  Ministerstwo Finansów opublikowało w Internecie projekt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2008 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Projekt określa wzory (tylko w części różniące się od poprzednich – o czym za chwilę): więcej »
 • 19-03-2008Wiceminister Szejnfeld ogłasza zmianę prawa gospodarczego
  Prawo gospodarcze oparte na wolności i zachętach, a nie, jak dotychczas, na zakazach i karach obiecał przedsiębiorcom wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld, prezentując założenia nowej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości”. więcej »
 • 06-03-20081000 pytań o podatki – Zeznanie podatkowe i inne dokumenty
  Jakie rodzaje dokumentów powinny być dołączone do zeznania podatkowego SD-3 składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn? więcej »
 • 09-10-2007Będą kody źródłowe mechanizmu e-Poltax
  Interpelacja nr 8447 do ministra finansów w sprawie dostępu do informacji i narzędzi w ramach serwisu internetowego e-Poltax więcej »
 • 02-10-2007Import towarów w deklaracji VAT
  Pytanie: Spółka otrzymała decyzję celną, określającą kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu importu towarów. Jak należy taki dokument rozliczyć w deklaracji dla podatku od towarów i usług? więcej »
 • 07-08-2007Zaokrąglanie w deklaracji VAT
  Pytanie: Jak prawidłowo zaokrąglać kwoty w deklaracji dla podatku od towarów i usług? więcej »
 • 17-07-2007Program Kalkulator DT-1. Podatek od środków transportowych (DT-1, DT-1/A)
  Podatnicy (osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) będący właścicielami (lub współwłaścicielami) środków transportowych podlegają opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych i zobowiązani są składać deklaracje na podatek od środków transportowych DT-1. W związku z powyższym stworzyliśmy program, umożliwiający prawidłowe wypełnienie i wydrukowanie deklaracji na podatek od środków transportowych (deklaracja DT-1 oraz DT-1/A), zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jest nim Kalkulator DT-1 podatki.biz. Zarejestrowani użytkownicy www.podatki.biz mogą pobrać bezpłatną wersję programu. Szczegółowy opis programu znajdziecie Państwo, klikając tutaj. więcej »
 • 26-06-2007Złożenie korekty a rozpoczęcie biegu terminu na dokonanie zwrotu podatku VAT
  Pytanie podatnika: Czy złożenie przez Spółkę korekty deklaracji VAT w terminie do 60 dni licząc od dnia złożenia deklaracji za miesiąc, w którym wykazano nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu bezpośrednio na rachunek bankowy powoduje przedłużenie podstawowego terminu zwrotu? więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]następna »