Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Zwrot VAT za materiały budowlane | Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Choroba zawodowa

 • 18-05-2017Renta z tytułu wypadków przy pracy lub chorób zawodowych
  Podstawa wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem lub chorobą zawodową może być ustalona od wskaźnika wysokości podstawy wymiaru wyższego niż 250%. więcej »
 • 02-06-2016Kogo powiadomić o wypadku lub chorobie zawodowej?
  Jakie organy ma zawiadomić pracodawca w sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy lub podejrzenia choroby zawodowej? więcej »
 • 13-06-2014Wysokość zasiłku chorobowego - komentarz ZUS
  Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia, w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego (art. 92 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy). Wysokość zasiłku chorobowego wynosi: więcej »
 • 19-05-2014Wypadek przy pracy. Kogo zawiadomić?
  Jakie organy ma zawiadomić pracodawca w sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy lub podejrzenia choroby zawodowej? więcej »
 • 08-02-2011Wysokość zasiłku chorobowego
  Wysokość zasiłku chorobowego, z uwzględnieniem przypadków opisanych poniżej, wynosi: 1) 80 % podstawy wymiaru, 2) 70 % podstawy wymiaru za okres pobytu w szpitalu, 3) 100 % podstawy wymiaru, jeżeli niezdolność do pracy: a) przypada na okres ciąży, b) powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek tkanek i narządów lub poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów, c) powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy. więcej »
 • 25-03-2010Roszczenia związane z chorobą zawodową
  Zapytanie nr 5685 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości uzyskania decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej przez osobę będącą na emeryturze więcej »
 • 07-08-2009KRUS: Mniej odszkodowań za wypadki w rolnictwie
  W pierwszym półroczu 2009 do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgłoszono 13,2 tys. wypadków, o 417 (3 proc.) mniej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wypłatą jednorazowych odszkodowań zakończono postępowania wobec 9,4 tys. wypadków przy pracy rolniczej, w tym 48 ze skutkiem śmiertelnym. W porównaniu do I półrocza 2008 r. odnotowano zmniejszenie decyzji przyznających świadczenia 4,5 proc., a liczby śmiertelnych wypadków o 9,3 proc. Decyzje odmowne podjęto w 5,4 tys. spraw. więcej »
 • 20-05-2009Choroby zawodowe - projekt nowych przepisów
  Definicję choroby zawodowej oraz możliwość rozpoznania jej u pracownika lub byłego pracownika bez względu na wcześniejsze zakończenie pracy w warunkach zagrażających zdrowiu przewiduje przyjęty we worek rządowy projekt nowelizacji Kodeksu pracy. więcej »
 • 15-05-2009Czy pracownicy zostaną bez świadczeń za choroby zawodowe?
  Interpelacja nr 8204 do prezesa Rady Ministrów w sprawie stanu zaawansowania prac legislacyjnych dotyczących realizacji wyroku TK z dnia 19 czerwca 2008 r. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »