INDEKS TEMATYCZNY » Bilans płatniczy

 • 31-10-2011
  Jak rozliczać podatek odroczony? Wynik bilansowy a wynik podatkowy
  Jakie są przyczyny różnicy pomiędzy wynikiem brutto a podstawą opodatkowania? Przede wszystkim, ustawa podatkowa wyłącza pewne kategorie z kosztów/przychodów podatkowych oraz w niektórych przypadkach odmiennie reguluje moment uznania kosztu za poniesiony, a przychodu za osiągnięty. więcej »
 • 22-03-2011
  Bilans płatniczy – styczniowa nadwyżka
  W styczniu tego roku Polska odnotowała nadwyżkę handlową – podał Narodowy Bank Polski. Na początku roku nie tylko szybko rósł eksport szybko, ale też polscy inwestorzy coraz śmielej inwestowali za granicą – wartość ich zaangażowania wyniosła 1 mld euro. W tym samym czasie  zagraniczne inwestycje w Polsce osiągnęły wartość prawie 2 mld euro.   więcej »
 • 16-11-2010
  Jakie obowiązki związane ze sprawozdaniami finansowymi ma kierownik jednostki?
  Kierownik jednostki ma obowiązek złożyć wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy, do ogłoszenia w ciągu 15 dni od dnia ich zatwierdzenia, wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty. więcej »
 • 15-07-2010
  Lewiatan: Wysokie rezerwy odstraszą spekulantów
  – Odnotowany w maju br. wzrost rezerw walutowych do ponad 70 mld euro zniechęci zagraniczny kapitał spekulacyjny do ataków na złotego. Przy tym widać jednak wyraźnie, że rośnie dynamika importu – zwraca uwagę Jacek Adamski, dyrektor departamentu ekonomicznego PKPP Lewiatan, komentując opublikowane przez NBP ostatnie dane o bilansie płatniczym. więcej »
 • 14-12-2009
  NBP: Blisko 1 mld euro deficytu rachunku bieżącego
  Jak poinformował departament statystyki Narodowego Banku Polskiego, w październiku tego roku saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 991 mln euro. Na jego wysokość wpłynęło ujemne saldo dochodów (1 mld 136 mln euro) i obrotów towarowych (819 mln euro) oraz dodatnie saldo transferów bieżących (547 mln euro) i usług (417 mln euro). W porównaniu z październikiem 2008 r. ujemne saldo rachunku bieżącego poprawiło się o 649 mln euro, co było wynikiem przede wszystkim poprawy salda obrotów towarowych i wyższego dodatniego salda transferów bieżących. więcej »
 • 14-09-2009
  W lipcu saldo rachunku bieżącego było ujemne
  Saldo rachunku bieżącego w lipcu 2009 r. było ujemne i wyniosło 565 mln euro – podał Narodowy Bank Polski. Na jego wysokość wpłynęły: ujemne saldo dochodów (661 mln euro) i obrotów towarowych (551 mln euro) oraz dodatnie saldo usług (372 mln euro) i transferów bieżących (275 mln euro). W porównaniu z lipcem 2008 r. ujemne saldo rachunku bieżącego poprawiło się o 407 mln euro, co – według NBP – było przede wszystkim wynikiem poprawy salda obrotów towarowych. więcej »
 • 18-05-2009
  NBP: Dodatni bilans płatniczy w marcu
  Marzec był kolejnym miesiącem br., w którym odnotowano dodatnie saldo rachunku bieżącego. Wyniosło ono 75 mln euro – poinformował Narodowy Bank Polski. Na wysokość salda wpłynęły: dodatnie saldo transferów bieżących (458 mln euro) i usług (125 mln euro) oraz ujemne saldo dochodów (431 mln euro) i obrotów towarowych (77 mln euro). W porównaniu z marcem 2008 r. saldo rachunku bieżącego zmieniło się z ujemnego na dodatnie (poprawa o 2 mld 35 mln euro). To przede wszystkim efekt poprawy salda obrotów towarowych i napływu transferów otrzymanych z Unii Europejskie zarejestrowanych w transferach bieżących. więcej »
 • 15-12-2008
  NBP: Ujemne saldo rachunku bieżącego
  W październiku 2008 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 2,22 mld euro. Na wysokość tego salda wpłynęły: ujemne saldo obrotów towarowych (1,7 mld euro) i dochodów (980 mln euro) oraz dodatnie saldo usług (408 mln euro) i transferów bieżących (17 mln euro). Wzrost ujemnego salda rachunku bieżącego, w stosunku do roku ubiegłego, w znacznej części wynikał z wyższego ujemnego salda obrotów towarowych oraz z ujemnego salda transferów bieżących z Unią Europejską. więcej »
 • 13-11-2008
  NBP: Ujemne saldo rachunku bieżącego
  We wrześniu saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 1,97 mld euro – poinformował Narodowy Bank Polski. Na wysokość tego salda wpłynęło ujemne saldo obrotów towarowych (1,12 mld euro) i dochodów (1,06 mld euro) oraz dodatnie saldo usług (128 mln euro) i transferów bieżących (88 mln euro). Wzrost ujemnego salda rachunku bieżącego, w stosunku do roku ubiegłego, był w znacznej części związany z zanotowanym po raz pierwszy w tym roku ujemnym saldem transferów bieżących z Unią Europejską. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

04.03.2024

Szkolenie online: Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków - 3-dniowe warsztaty

cena: 1640.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.03.2024

Szkolenie on-line: Obowiązek złożenia MDR-3 (schematy podatkowe) w terminie składania...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.03.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
07.03.2024

Szkolenie on-line: Zamknięcie w podatku CIT za 2023 r. Sporządzenie noty podatkowej oraz...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
08.03.2024

Szkolenie on-line: Działalność gospodarcza osób inwestujących w nieruchomości

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY