Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach - autopromocja

25.02.2020

16.03.2020 - Obowiązek przekazywania informacji o schematach podatkowych

W konsekwencji implementacji prawa unijnego do polskiego systemu prawnego wprowadzono obowiązek raportowania schematów podatkowych. Obowiązek ten został nałożony na szeroki krąg podmiotów - nie tylko na doradców podatkowych i finansowych, tworzących rozwiązania optymalizacyjne dla podatników, ale również na podatników, korzystających z tych rozwiązań oraz tych, którzy uczestniczą we wdrażaniu rozwiązań optymalizacyjnych w sposób pośredni. Znacznie - w stosunku do wymagań unijnych - poszerzono zakres regulacji. Poza rozwiązaniami dotyczącymi podatków dochodowym obowiązkiem raportowania objęto również schematy dotyczące podatku VAT.

Szczegółowy program szkolenia:

 

1. Cel oraz podstawa prawna wprowadzenia regulacji

- Cel i znaczenie regulacji

- Zgodność z dyrektywą Rady (UE) 2018/822 z 25.05.2018

- Podstawowe pojęcia i definicje

- Moc wsteczna przepisów - czy istnieje obowiązek raportowania wstecz?

 

2. Definicja schematu podatkowego

- Pojęcie schematu podatkowego

- Definicja uzgodnienia

- Definicja korzyści podatkowej

- Kryterium głównej korzyści

- Ogólna cecha rozpoznawcza

- Szczególna cecha rozpoznawcza

- Inna szczególna cecha rozpoznawcza

- Rodzaje schematów podatkowych

- Schemat podatkowy standaryzowany

- Schematy transgraniczne

- Jak zdefiniować i zidentyfikować schemat podatkowy?

- Zmiany w procesach

- Czy może powstać schemat podatkowy w wyniku wykonania przepisów ustawy o rachunkowości?

- Znaczenie klauzuli przeciw unikania opodatkowaniu.

- Przykłady identyfikowania schematów podatkowych - case studies

 

3. Podmioty zobowiązane do przekazywania informacji o schematach podatkowych

- Promotor

- Korzystający

- Wspomagający

- Doradca in-house

- Numer schematu podatkowego a obowiązek raportowania

- Czy korzystający może inaczej zidentyfikować schemat podatkowy niż promotor?

- Obowiązek przekazywania informacji o uzgodnieniach bez cech schematu podatkowego

- Konsekwencje  błędnej identyfikacji schematu podatkowego

- Konsekwencje nie wysłania oraz opóźnienia w wysłaniu informacji o schematach podatkowych

 

4. Obowiązek raportowania o schematach podatkowych przez podatnika w przypadku braku cech optymalizacji podatkowej - przykłady

 

5. Udostępnienie schematu podatkowego oraz wdrożenie schematu podatkowego a obowiązek raportowania

 

6. Schemat teoretyczny

 

7. Nadanie numeru schematu podatkowego

 

8. Forma oraz termin raportowania o schematach podatkowych.

- Wyłączenia z obowiązku raportowania

- Moment powstania obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych

- Struktura logiczna oraz forma informacji

- Treść przekazywanej informacji

- Zbieg obowiązku raportowania o schemacie podatkowych przez więcej niż jeden podmiot

- Oświadczenie o raportowaniu schematów podatkowych

- Czy każdy zidentyfikowany schemat podatkowy podlega raportowaniu?

- Skutki podatkowe przekazania informacji o schematach podatkowych - wpływ na plan kontroli podatkowych

- Tajemnica zawodowa  a obowiązek raportowania o schematach podatkowych

 

9. Zakres oraz treść informacji o schemacie podatkowym

- Zakres danych ujmowanych w informacji

- Treść informacji o schemacie podatkowym

- Kto podpisuje informacje o schematach podatkowych

- Procedury tworzenia informacji o schematach podatkowych

 

10. Obowiązek tworzenia procedury wewnętrznej

- Podmioty zobowiązane

- Zakres procedury

- Forma procedury

- Dane które powinna zawierać procedura

- Obowiązek tworzenia procedury przez podmioty zatrudniające doradców in-house

- Ryzyka związane z tworzeniem procedury

- Kto odpowiada za brak procedury wewnętrznej

 

11. Konsekwencje karne nieprzestrzegania obowiązku raportowania o schematach podatkowych

- Ordynacja podatkowa

- Sankcje karne

 

12. Objaśnienia Ministra Finansów

 

Pytania uczestników

 

Tutaj znajdują się wszystkie szczegółowe informacje o szkoleniu i formularz zgłoszeniowy

Hasła tematyczne: szkolenie: obowiązek przekazywania informacji o schematach podatkowych

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »