[Szkolenie on-line] Zatrudnianie cudzoziemców w okresie pandemii

Obecna sytuacja epidemiologiczna wymusiła wprowadzenie zmian prawnych w niemal wszystkich obszarach. Kolejne, sukcesywnie uchwalane wersje „tarczy antykryzysowej” regulują również kwestie pobytu i pracy w Polsce cudzoziemców. W dniu 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zaś w dniu 18 kwietnia 2020 r.  - ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ustawy te wprowadzają do tzw. specustawy z dnia 2 marca 2020 r.  szereg szczególnych rozwiązań prawnych mających na celu rozwiązanie problemów, jakie powoduje epidemia wirusa SARS-CoV-2 dla legalności pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce.

 • Czy skomplikowane i długotrwałe procedury związane z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemca stały się mniej skomplikowane?
 • Czy cudzoziemcy będą musieli opuścić terytorium kraju?
 • Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy?
 • Jak obecnie wyglądają procedury?
 • Które terminy zostają odroczone a które nie?

 

Na te i inne pytania uzyskają Państwo odpowiedź podczas internetowego szkolenia poświęconego regulacjom dotyczącym pobytu i pracy cudzoziemców w okresie epidemii.

Program szkolenia

1. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej w okresie epidemii

 • Kto może wjechać do Polski?     
 • Kto jest kierowany na kwarantannę?
 • Kto jest zwolniony z kwarantanny?          

2. Pobyt cudzoziemców w Polsce w okresie epidemii

 • Przedłużenie terminów legalnego pobytu w Polsce
 • Przedłużenie terminów opuszczenia Polski
 • Terminy składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i stały
 • Ważność dokumentów pobytowych cudzoziemców (wizy, karty pobytu)
 • Obowiązki informacyjne organów administracji

3. Praca cudzoziemców na terenie Polski w okresie epidemii

 • Przedłużenie okresów ważności zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu pracy,
 • Terminy do składania wniosków o przedłużenie zezwoleń
 • Zmiana warunków pracy cudzoziemca w okresie epidemii
 • Świadczenia postojowe i inne dla cudzoziemców

4. Odpowiedzi na pytania Uczestników

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

Hasła tematyczne: zatrudnianie cudzoziemców

Wszystkie artykuły z tego działu »