[Szkolenie on-line] Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach finansów publicznych

Już wkrótce pracodawcy należący do sektora finansów publicznych będą mieli obowiązek utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Termin utworzenia PPK przez tych pracodawców jest jednolity dla wszystkich podmiotów, nie ma tu znaczenia liczba osób zatrudnionych. Pracodawcy będą zobowiązani do dokonania wyboru instytucji finansowej, której zostanie powierzone zarządzanie środkami gromadzonymi w PPK oraz podpisania odpowiednich umów. Zapraszamy Państwa na szkolenie on-line: Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach finansów publicznych.

Program szkolenia:

1. Istota PPK

 • Podstawowe założenia
 • Pojęcie podmioty zatrudniającego i osób zatrudnionych
 • Osoby objęte PPK
 • Deklaracje o nieprzystępowaniu do PPK

2. Umowa o zarządzanie i umowa o prowadzeni PPK

 • Wybór instytucji finansowej
 • Obowiązki informacyjne w stosunku do pracowników i innych osób zatrudnionych
 • Zawarcie umowy o zarządzanie, zawarcie umowy o prowadzenie PPK, istota tych umów

3. Składki i wpłaty na PPK

 • Składki po stronie pracownika i pracodawcy
 • Dobrowolne zwiększenie kwoty składek
 • Wpłata powitalna i dopłata roczna
 • Terminy odprowadzania składek

4. Pytania i odpowiedzi

 

Tutaj znajdziecie Państwo szczegółowe informacje o szkoleniu i formularz zgłoszeniowy

Wszystkie artykuły z tego działu »