[E-kurs + baza] Stosowanie stawek VAT od kwietnia 2020 r. z ćwiczeniami

Od 1.04.2020 r. w stosowaniu stawek VAT zachodzą rewolucyjne zmiany. Klasyfikację PKWiU zastępuje w części towarowej Nomenklatura scalona (CN). Do opisu usług stosować będziemy dla celów VAT PKWIU 2015. Te zmiany to jeden z elementów wprowadzanej nowej matrycy stawek VAT, która w założeniu ma być prostsza, a w połączeniu z ochroną wynikającą z Wiążącej Informacji Stawkowej - bardziej bezpieczna w stosowaniu dla podatników.

Przygotowaliśmy dla Czytelników podatki.biz specjalny, praktyczny e-kurs:

Stosowanie stawek VAT od kwietnia 2020 r. z ćwiczeniami

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznać Uczestników z nowymi zasadami identyfikacji towarów i usług dla celów stosowania stawek obniżonych i zwolnień w podatku VAT, zarówno w warstwie teoretycznej, jak i praktycznej. Każdy Uczestnik otrzyma przed rozpoczęciem szkolenia plik, zawierający kompletną bazę PKWiU 2008, PKWiU 2015 oraz Nomenklaturę scaloną (CN).

Przebieg szkolenia

Każda lekcja składa się z części teoretycznej i praktycznej.

W części teoretycznej jest to wyjaśnienie podstaw prawnych stosowania poszczególnych stawek lub zwolnień podatkowych, w części praktycznej znajdują się ćwiczenia, polegające na identyfikacji towarów i usług w nowej systematyce, przy jednoczesnym wykorzystaniu bazy powiązań wzajemnych (PKWiU 2008 => PKWiU 2015, PKWiU 2008 => Nomenklatura scalona (CN). Baza dostępna będzie równolegle on-line, w udostępnionym Uczestnikom arkuszu Google.

Lekcje udostępnione będą Uczestnikom on-line w dniu rozpoczęcia e-kursu, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, przez 24 miesiące od dnia rozpoczęcia e-kursu.

 

Program e-kursu

Lekcja 1

 • Konstrukcja PKWiU i Nomenklatury scalonej (CN)

 • Powiązania towarów i usług w obrębie różnych klasyfikacji

Ćwiczenia

 • Wyszukiwanie towarów i usług

 • Korzystanie z klucza powiązań

Lekcja 2

 • Stosowanie stawek obniżonych 5% i 8%

Ćwiczenia

 • Towary i usługi ze stawkami obniżonymi 5% i 8% w poprzednim i nowym porządku klasyfikacyjnym

Lekcja 3

 • Stawka 0%. Zwolenia z podatku VAT

Ćwiczenia

 • Towary i usługi zwolnione i ze stawką 0% w starym i nowym porządku klasyfikacyjnym

Lekcja 4

 • Wiążąca informacja stawkowa

 • Jak sporządzić wniosek o wydanie WIS

 • Jak bezpiecznie korzystać z WIS wydanych dla innych podmiotów

Lekcja 5

Wyjaśnienia i informacje urzędowe dotyczące nowej matrycy stawek VAT

Cena obejmuje:

- dostęp do e-kursu (całodobowy on line, 24 miesiące od daty rozpoczęcia e-kursu)

- bazę danych zawierającą PKWiU 2008, PKWiU 2015, Nomenklaturę scaloną (CN)

- certyfikat ukończenia e-kursu

Hasła tematyczne: e-kurs: stosowanie stawek vat

Wszystkie artykuły z tego działu »