[29.05.2023] Szkolenie on-line: Nowelizacja "work life balance" - rewolucyjne zmiany w prawie pracy w 2023 roku

Rok 2023 to czas rewolucyjnych zmian w prawie pracy. Przyjęta przez parlament ustawa nowelizująca Kodeks pracy w wykonaniu tzw. dyrektywy work life balance wprowdza ogromne zmiany w wielu regulacjach Kodeksu pracy. Na szkoleniu przedstawiony będzie przegląd tych zmian i ich omówienie.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Program szkolenia:

 1. Zmiany w umowach o pracę
 • rewolucyjne zmiany w umowach na okres próbny
 • nowy zakres treści umów o pracę
 • obowiązek uzasadnienia rozwiązania umowy na czas określony i konsultacji związkowej
 • znacznie rozszerzony zakres treści informacji o warunkach zatrudnienia
 1. Zmiany w zakresie czasu pracy
 • zwiększenie ilości obowiązkowych przerw w pracy
 • wliczanie czasu szkoleń do czasu pracy
 1. Zwolnienie od pracy częściowo odpłatne w pilnych sprawach rodzinnych
 2. Urlop opiekuńczy, w tym jego wpływ na dodatkowe wynagrodzenie roczne w jednostkach sfery budżetowej
 3. Zmiany w zakresie urlopów ojcowskich - krótszy okres na wykorzystanie urlopu
 4. Zmiany w urlopach rodzicielskich
 • zmiana długości urlopu, wprowadzenie "nieprzenaszalnej" części urlopu
 • nowe zasady wykorzystywania urlopów, m.in. wyłączenie konieczności korzystania z urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim lub wcześniejszej części urlopu rodzicielskiego
 1. Elastyczna organizacja pracy
 • uprawnieni do wnioskowania
 • zakres wnioskowanych zmian
 • obowiązek terminowej odpowiedzi na wniosek
 1. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Wszystkie artykuły z tego działu »